ATEST Ochrona Pracy

16 września 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2021

Złodziej życia i pracy

Tematem tegorocznego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy była depresja. 25 czerwca 2019 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się wręczenie nagród laureatom 28. edycji konkursu na plakat, połączone z otwarciem wystawy, na której pokazano 61 spośród 351 zgłoszonych prac. Poświęcenie tegorocznego konkursu tematowi depresji było przyczyną - jak uważają organizatorzy - rekordowego zainteresowania, wyrażającego się liczbą nadesłanych projektów. Jak podkreślono, temat depresji jest w powszechnym odbiorze bardzo niepokojący, a choroba może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, statusu materialnego i pozycji w społeczeństwie.

Plakt CIOP, Depresja
Dorota Dąbrowska - II nagroda

Plakt CIOP, Depresja
Szymon Szymankiewicz - III nagroda

Podczas uroczystości wręczenia nagród prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, podkreśliła, że depresja ma ścisły związek z działalnością zawodową człowieka. Z jednej strony to środowisko zawodowe może przyczynić się do powstania depresji, z drugiej - wpływa ona na ograniczenie aktywności życiowej jednostki, a nawet niemożność wykonywania pracy. Czynniki związane z pracą uznaje się za przyczynę nawet jednej trzeciej zaburzeń depresyjnych. Może wyzwolić je stres, będący pochodną przeciążenia, nierównowaga pracy i życia prywatnego, presja czasu, zły styl zarządzania, mobbing. Właśnie tak postrzega temat depresji wielu twórców, którzy przysłali prace na tegoroczny konkurs.

Jak napisali organizatorzy konkursu - depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego. Bez względu na płeć, wiek oraz sytuację ekonomiczną. Zachorować może każdy, choć choroba ta częściej dotyka kobiety. Często bagatelizuje się jej objawy, uważając, że to tylko chwilowe obniżenie nastroju, gorszy dzień, który sam minie. Tymczasem jest to poważna choroba, która nie pozwala normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać, odpoczywać. Stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie i częstą przyczynę przedwczesnej utraty zdolności do pracy w krajach uprzemysłowionych, a częstotliwość jej występowania wzrasta.

Plakt CIOP, Depresja
Szymon Szymankiewicz - wyróżnienie

Plakt CIOP, Depresja
Kacper Brzezicki - wyróżnienie

Szacuje się, że co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję. Drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Te najczęściej występujące to: stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności, ograniczenie aktywności życiowej, utrata zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań, aż do ich zaniechania. Pojawiają się depresyjne myśli, lęk, narasta poczucie utraty sensu życia i beznadziei. Depresji towarzyszą też inne, mniej typowe dolegliwości, które utrudniają właściwe rozpoznanie choroby - zaburzenie koncentracji, poczucie pogorszenia pamięci, zaburzenia snu, zmniejszenie lub utrata apetytu. Niestety ponad połowa tak objawiających się przypadków depresji pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną chorobą jedynie część otrzymuje odpowiednie leczenie.

Plakt CIOP, Depresja
Patryk Hornik - wyróżnienie

Plakt CIOP, Depresja
Emil Idzikowski - wyróżnienie

Przyczyny zaburzeń depresyjnych są złożone, jednak w przypadku 1/3 chorych upatruje się ich w czynnikach związanych z pracą. Powodami są: wysoki poziom stresu wynikający z wyśrubowanych wymagań i poczucia małej kontroli w pracy, ze złego stylu zarządzania, przeciążenia obowiązkami, a także przemocy psychicznej i mobbingu. Nie każdy radzi sobie z wyzwaniami zawodowymi i wymaganiami dnia codziennego. Dla ponad 5% populacji te zmagania kończą się depresją. Praca zawodowa może tę chorobę wywołać, ale także z jej powodu ucierpieć. Zaburzenia depresyjne obniżają jakość życia, a także zdolność do pracy zawodowej i jej efektywność. Mogą też być powodem wcześniejszego przechodzenia na emeryturę lub rezygnacji z pracy w młodym wieku. Z tego względu ważna jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia, a przede wszystkim wzrost świadomości społecznej z tego zakresu, do czego powinien przyczynić się tegoroczny konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy.

Plakt CIOP, Depresja
Marta Stec - wyróżnienie

Plakt CIOP, Depresja
Marta Stec - wyróżnienie

Oceniwszy projekty plakatów dotyczące depresji, jury pod przewodnictwem prof. Władysława Pluty przyznało 2 nagrody główne oraz 5 równorzędnych wyróżnień.

Nagrody (nie przyznano pierwszej):

- Dorota Dąbrowska - "Depresja to nie cały świat" - II nagroda,

- Szymon Szymankiewicz - "Depresja w pracy" - III nagroda.

Wyróżnienia: Kacper Brzezicki, Patryk Hornik, Emil Idzikowski, Marta Stec (seria dwóch prac), Szymon Szymankiewicz. W artykule zamieszczmy nagrodzone prace i inne wybrane plakaty z wystawy w CIOP.

Plakt CIOP, Depresja
Julia Ptak

Plakt CIOP, Depresja
Aleksandra Pałgan

Plakt CIOP, Depresja
Karolina Grabowska

Plakt CIOP, Depresja
Karolina Grabowska

Plakt CIOP, Depresja
Karolina Guziak

Plakt CIOP, Depresja
Damian Kłaczkiewicz

Plakt CIOP, Depresja
Marta Kwiatkowska
(w podpisie: Tutaj chora jest dusza. W niej lokuje się uciążliwa pustka, jałowość i bezbarwność)

Plakt CIOP, Depresja
Marta Kwiatkowska
(w podpisie: Depresja rodzi sie z lęku. Lęku nieuzasadnionego, paraliżującego i powstrzymującego od działania)

Plakt CIOP, Depresja
Michał Kot

Plakt CIOP, Depresja
Michał Kot

Plakt CIOP, Depresja
Max Skorwider
(w podpisie: Konik dwubiegunowy)

 

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy dla profesjonalistów jest organizowany przez CIOP-PIB od 1997 r. Partnerami instytutu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Konkurs objęty jest patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Pracy, a w tym roku również Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do tej pory odbyło się dwadzieścia siedem edycji konkursu. Dotyczyły one następujących tematów: Stres, Komputer, Ryzyko zawodowe, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop hałasowi, Młodzi pracownicy - bezpieczny start, Mniej dźwigaj, Kultura pracy, Ryzyko, Oświetlenie, Eksploatacja, Aktywni 50+, Stres XXI wieku, Komputerowy świat, Praca a czas wolny, Bezpieczeństwo przede wszystkim, Bezpiecznie od początku oraz Biuro.

W ramach wspomnianych edycji konkursu nadesłano łącznie ponad 4,5 tys. projektów plakatów, spośród których ponad 1,2 tys. zaprezentowano na wystawach pokonkursowych i w katalogach. (rob)Koniec


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43246206