ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 11/2021

Kolejna zmiana przepisów Kodeksu pracy

Artykuł 943 k.p. przyznaje pracownikowi dwa rodzaje roszczeń związanych z mobbingiem. W pierwszej kolejności, pracownik, który udowodni, że był poddawany mobbingowi, co w rezultacie spowodowało u niego rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (zob. art. 943 § 3 k.p.). Zadośćuczynienia pieniężnego pracownik może dochodzić niezależnie od tego, czy rozwiązał umowę o pracę, czy też nadal pozostaje w zatrudnieniu u danego pracodawcy - pisze Piotr Wąż.

Więcej w sierpniowym ATEŚCIE.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44588020