ATEST Ochrona Pracy

25 lutego 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2021

Bezpieczeństwo przy pozyskiwaniu drewna

Statystyki wciąż odnotowują dużą liczbę wypadków śmiertelnych i ciężkich podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna w lesie, wykonywanych pilarkami łańcuchowymi. Różne są tego przyczyny, jednak wydają się dominować te związane z błędami ludzkimi. Błędy te wynikają z chaosu w organizacji pracy, pośpiechu, braku umiejętności przewidywania zagrożeń, bądź po prostu z braku umiejętności. Powtarzanie się tych błędów zaobserwowano w "starych" krajach Unii Europejskiej, kiedy po rozszerzeniu UE i otwarciu rynków pracy nastąpił napływ pracowników z nowych krajów członkowskich. Wiele osób decydowało się na pracę w lesie przy pozyskiwaniu drewna, gdyż była stosunkowo łatwo osiągalna z powodu ogromnego braku drwali w Europie Zachodniej. Często były to osoby, które nie pracowały zawodowo w lesie, a ich doświadczenie ograniczało się do prac pilarką np. we własnym gospodarstwie. Zwykle osoby te posiadały uprawnienia do wykonywania zawodu drwala zdobyte w krajach pochodzenia w różnych szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Powodowane przez pracowników napływowych liczne wypadki wzbudziły nieufność do tych świadectw kwalifikacji zawodowych. Sprawą postanowiła się zająć międzynarodowa pozarządowa organizacja użyteczności publicznej o nazwie EFESC - European Forestry and Environmental Skills Council, powołana w 2009 r., zrzeszająca pracujących w leśnictwie i środowisku przyrodniczym.

Więcej w marcowym ATEŚCIE.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39962857