ATEST Ochrona Pracy

16 września 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2021

Ważne zmiany dotyczące śoi

24 lutego 2020 r. Zespół ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego i Zawodów Regulowanych Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju zorganizował kolejne spotkanie dotyczące stosowania przepisów z zakresu środków ochrony indywidualnej. W trakcie spotkania Krzysztof Zawiślak (MR) oraz Paulina Kropidłowska (CIOP-PIB) przedstawili sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej WG PPE, które odbyło się 7 października 2019 r. w Brukseli. Jednym z tematów poruszanych na tym posiedzeniu był problem jednoznacznego wskazania kategorii, do której powinny być w praktyce przyporządkowywane przez producentów fartuchy zabezpieczające przed przecięciem i ukłuciem ostrzem noża, stosowane powszechnie w rzeźniach. Pomimo rozbieżnych opinii na ten temat oraz stosowanej do tej pory różnorodnej kategoryzacji, na posiedzeniu zdecydowano ostatecznie, że te fartuchy powinny być zakwalifikowane do III kategorii środków ochrony indywidulanej. Niewątpliwie dla części producentów jest to decyzja, na podstawie której będą musieli objąć wytwarzanie fartuchów nadzorem jednostki notyfikowanej w zakresie rozporządzenia (UE) 2016/425 - według modułu C2 (czyli ocena zgodności z typem na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji oraz nadzorowane kontrole wyrobów w losowych odstępach czasu) lub modułu D (ocena zgodności z typem na podstawie zapewnienia jakości procesu produkcji).

Więcej w kwietniowym ATEŚCIE.

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43246467