ATEST Ochrona Pracy

25 lutego 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2021

Prawo pracy w czasach koronawirusa (cz. 2)

COVID19

W kwietniowym numerze ATESTU (4/2020) omówiliśmy regulacje dotyczące prawa pracy zawarte w tzw. koronaustawie, w jej pierwotnym brzmieniu. W ciągu 40 dni od wejścia w życie ustawa ta została trzykrotnie znowelizowana, a każda z jej nowelizacji przyniosła nowe przepisy dotyczące prawa pracy. W niniejszym artykule przybliżymy istotę najważniejszych spośród tychże zmian - pisze dr Piotr Wąż.

Specjalne rozwiązanie zostało przewidziane w odniesieniu do wstępnych oraz kontrolnych badań lekarskich pracowników. Otóż, w przypadku braku dostępności lekarza medycyny pracy, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz, czyli lekarz o innej specjalizacji. Przy czym, wydane przez takiego lekarza orzeczenie traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Poniżej do pobrania cały artykuł.

Czytaj dalej


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39963259