ATEST Ochrona Pracy

7 marca 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2021

Ewolucja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w cyklu życia obiektu budowlanego


fot. Pixabay

W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowlanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu bioz. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary - zgodnie z logicznym przebiegiem procesu - które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na bioz opracowano narzędzie badawcze: RADAR BIOZ. Do oceny stanu bioz sformułowano model analityczny i matematyczny badanego przedsięwzięcia, aby określić kierunki działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych etapach, fazach, obszarach procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.

Więcej w majowym ATEŚCIE.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39813903