ATEST Ochrona Pracy

7 marca 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2021

Kontrola zwolnień lekarskich przez firmy zewnętrzne a RODO

fot. Pixabay
fot. Pixabay

Zasady przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, wydane na podstawie art. 68 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przepisy te upoważniają do przeprowadzania przedmiotowych kontroli zarówno ZUS, jak i pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, czyli tych, którzy sami wypłacają zasiłki chorobowe. W praktyce pracodawcy coraz częściej korzystają w tym zakresie z pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych, co budzi zastrzeżenia ze strony pracowników, zarzucających tego typu działaniom naruszenie przepisów RODO. W niniejszym artykule postaramy się rozstrzygnąć, czy zarzuty te są słuszne - pisze Piotr Wąż.

Więcej w ATEŚCIE 10/2020.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39813749