ATEST Ochrona Pracy

7 marca 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2021

Zagrożenia na budowie (cz. 2)

Pracownik
fot. Pixabay

Z punktu widzenia prawa budowlanego za bezpieczny i zgodny z prawem przebieg procesu budowlanego odpowiadają wszyscy uczestnicy procesu, a przed wszystkim: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy/kierownik robót oraz osoba kierująca pracownikami. Do obowiązków inwestora w zakresie organizacji procesu budowlanego należy zapewnienie: projektu budowlanego, kierownictwa budowy oraz opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ). Sporządzenie go przed rozpoczęciem budowy ma na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych, stwarzających szczególnie wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (np. upadek z wysokości lub przysypanie ziemią) - piszą Jerzy Obolewicz i Adam Baryłka.

Więcej w ATEŚCIE 11/2020.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39816632