ATEST Ochrona Pracy

19 stycznia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2020

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników w okresie pandemii koronawirusa

Obecnie wiele ośrodków medycyny pracy funkcjonuje w sposób zapewniający możliwość przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich z uwzględnieniem rygorów pandemicznych. W praktyce może zatem dojść do sytuacji, gdy pracodawca wyda pracownikowi skierowanie na okresowe badania lekarskie, obligując go w ten sposób do udania się do otwartej jednostki medycyny pracy, z którą ma zawartą umowę na profilaktyczną opiekę zdrowotną. Pracodawca powinien jednak mieć świadomość, że pracownik może odmówić poddania się okresowym badaniom lekarskim w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i/lub stanu epidemii, powołując się na zawieszenie obowiązku leżącego po jego stronie...

Więcej w ATEŚCIE 12/2020.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39204235