ATEST Ochrona Pracy

19 stycznia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2020

Użytkowanie ochron układu oddechowego podczas zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

maska
Różne konstrukcje półmasek filtrujących.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) udostępniło zalecenia dla personelu i kierowników podmiotów leczniczych, gdzie znajdują się wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń. W wytycznych w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym (punkt 9. Środki ochrony indywidualnej w opiece nad pacjentem) MZ zaleca, aby pracownicy medyczni, sprawujący bezpośrednią opiekę nad chorym na COVID-19, stosowali: półmaskę z filtrem klasy ochrony FPP2, fartuch z długim rękawem wodoodporny, rękawiczki z długim mankietem (zalecane 2 pary rękawic), czapkę chirurgiczną, ochronę oczu (gogle lub przyłbicę) - pisze Grzegorz Gralewicz.

Więcej w ATEŚCIE 12/2020.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39203747