ATEST Ochrona Pracy

16 września 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2021

Czy spadną koszty badań lekarskich pracowników?

Pixabay
fot. Pixabay

W połowie grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające w sposób istotny rozporządzenie w sprawie badań lekarskich pracowników. Funkcjonowało ono w niemal niezmienionej formie od wejścia w życie w 1996 r. - a w Polsce sporo się od tamtego czasu zmieniło. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia przedstawionego przez Ministerstwo Zdrowia w maju 2020 r. dowiadujemy się, iż potrzeba zmian wynikła "z pilnej potrzeby racjonalizacji przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników". W efekcie tych zmian większość orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku może być wydana tylko na podstawie badania lekarza medycyny pracy bez kierowania pracownika na badania specjalistyczne, które generują ok. 50% kosztów całego badania - pisze Małgorzata Majka.

Więcej w ATEŚCIE 1/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43245951