ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 11/2021

Prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym (cz. 1)

Budowa

Przez określenie "roboty zimowe" należy rozumieć wszystkie roboty budowlane wykonywane w okresie zimowym w temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C i wymagające w związku z tym stosowania specjalnych środków zabezpieczających lub sposobów wykonywania robót odmiennych od ogólnie przyjętych w normalnych warunkach. Okres zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca. Często jest on zwany okresem tzw. zimy klimatycznej (gdy średnia dobowa temperatura powietrza spada poniżej 0°C). Celem robót zimowych jest ograniczenie do minimum sezonowości w prowadzeniu budowy, a tym samym zapewnienie ciągłości produkcji budowlanej.

Więcej w ATEŚCIE 1/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44586546