ATEST Ochrona Pracy

7 maja 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2021

Dokumenty poświadczające podnoszenie kwalifikacji zawodowych - własnością pracownika

Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczone przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę za zgodność z przedłożonym dokumentem. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów gromadzonych w tzw. teczkach osobowych, w tym również dokumentów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub związanych ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności na zasadach innych niż dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które powinny być przechowywane w części B akt osobowych - pisze Piotr Wąż.

Więcej w ATEŚCIE 4/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 40828385