ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 11/2021

Wiedza i narzędzia dla służby bhp

Pandemia pokazała, że w internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych, pojawiają się niesprawdzone informacje dotyczące bhp. Rozprzestrzeniają się szybko i w najgorszym razie mogą prowadzić do łamania przepisów, ponoszenia zbędnych kosztów, utraty autorytetu służby bhp. Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych informacji i nowoczesnych narzędzi do zarządzania swoim behapowskim warsztatem. Odpowiadając na wyzwania cyfrowego świata i jak najbardziej realnego przemysłu, proponujemy służbie bhp dostęp do sprawdzonej wiedzy, behapowski serwis prawny, program do szkoleń oraz do prowadzenia obsługi bhp. Te nowoczesne narzędzia oferowane są w dwóch pakietach dostosowanych do różnych potrzeb służby bhp.

Obydwa pakiety przygotowaliśmy wspólnie z naszym wieloletnim partnerem - firmą TARBONUS. Jeden z pakietów jest przeznaczony dla tych behapowców, którzy oprócz prenumeraty ATESTU chcą mieć dostęp do aktualizowanych na bieżąco przepisów bhp, potrzebują dużego zbioru prezentacji szkoleniowych, które można samemu zmieniać i uzupełniać, zdecydowali się na usprawnienie swojej pracy poprzez wykorzystanie nowoczesnego programu do obsługi bhp. Drugi pakiet obejmuje cyfrową prenumeratę ATESTU i serwis prawny, zawierający oprócz przepisów bhp przydatne informacje, projekty aktów prawnych, zestawienia norm itp.

Pakiet I

ATEST + Asystent BHP na dysku SSD

Pakiet I zawiera roczną prenumeratę miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w wersji cyfrowej i roczny dostęp on-line do Asystenta BHP na dysku SSD.

Asystent BHP na dysku SSD to produkt, który zawiera rozbudowane moduły: Asystent BHP Prezentacje, Asystent BHP Program, Asystent BHP Serwis, Asystent BHP Moje dokumenty. Poniżej zamieszczamy ich opisy.

Asystent BHP Prezentacje to trzy produkty w jednym:

- 33 prezentacje do szkoleń wzorcowych bhp składające się z ponad 3000 slajdów,

- specjalny generator do tworzenia własnych szkoleń,

- pomoc prawna i merytoryczna z zakresu prawa pracy i bhp.

Całość jest nowoczesnym, mobilnym i ergonomicznym narzędziem pracy dla każdego wykładowcy. Cztery podstawowe moduły Asystenta BHP Prezentacje to: szkolenia, moje szkolenia, prezentacje i moje prezentacje.

Produkt daje możliwość profesjonalnego prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem:

- wzorcowych szkoleń z zakresu bhp składających się z 33 tematycznych prezentacji zawierających ponad 3000 slajdów opracowanych przez specjalistów branżowych: szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny), szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych, szkolenie w zakresie bhp dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni;

- własnych szkoleń przygotowywanych na podstawie gotowych prezentacji i slajdów tematycznych oraz własnych prezentacji i slajdów opracowanych przy użyciu specjalnego generatora działającego w Asystencie BHP Prezentacje;

- pomocy prawnej i merytorycznej z zakresu prawa pracy i bhp, dzięki bezpośredniemu podlinkowaniu w prezentacjach do odpowiednich przepisów.

Umożliwia bieżącą, codzienną aktualizację zawartości i stały kontakt ze specjalistami poprzez zakładkę "Zapytaj specjalistę" - przez rok (roczny abonament na aktualizacje).

Asystent BHP Program jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym narzędziem komputerowym przeznaczonym zarówno dla pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładach pracy, jak i osób czy firm prowadzących sprawy bhp w wielu zakładach.

Zawiera moduły główne:

- zakłady - pozwala na wprowadzanie podstawowych informacji o zakładach pracy;

- struktura zakładu - umieszczanie informacji i opisu wydziałów, stanowisk pracy oraz danych personalnych pracowników;

- dokumenty - przeznaczony do wprowadzania informacji o przebiegu zatrudnienia pracownika, szczegółowych informacji o stanowiskach pracy oraz sporządzenia dokumentacji związanej z czynnikami rakotwórczymi i szkodliwymi, badaniami lekarskimi, kursami itd.;

- wypadki i choroby zawodowe - moduł, który umożliwia przygotowanie dokumentacji dla: wypadków przy pracy, wypadków w drodze do lub z pracy, wypadków przy pracy osób niebędących pracownikami oraz dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych; moduł zawiera także statystykę wypadkową;

- ryzyko zawodowe - moduł do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (za pomocą jednej z czterech metod: RISK SCORE, PHA, PN-N-18002, SOOP) i sporządzenia kompletnej dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego; zawiera przykładowe oceny ryzyka dla stanowisk często występujących w zakładach pracy; moduł zawiera kalkulator do obliczania wydatku energetycznego wraz z możliwością wydruku wyników dla danego stanowiska;

- analiza stanu bhp w zakładzie - rozbudowana lista kontrolna zawierająca ponad 50 przykładowych pytań podzielonych na 12 kategorii; jest również możliwość tworzenia własnych pytań i dodawania ich do bazy istniejących; odpowiedzi na pytania listy kontrolnej stanowią podstawę do sporządzania analizy stanu bhp w zakładzie;

- szkolenia - moduł przeznaczony do tworzenia dokumentacji ze szkoleń z zakresu bhp i jej wydruku.

Pracę z Asystentem BHP Program ułatwiają moduły pomocnicze:

- rejestry - zawiera kilkanaście wymaganych prawem zestawień; niektóre z nich tworzą się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do programu;

- wzory dokumentów w pdf - zawiera zbiór podstawowych i niezbędnych dokumentów w formacie pdf z możliwością ich wypełnienia oraz wydruku;

- kalendarz z funkcją terminarza.

Asystent BHP Serwis to bogaty zbiór aktów prawnych, zawierający dodatkowo zestawienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczące poszczególnych aktów prawnych, a także aktywne druki, projekty ustaw i rozporządzeń oraz wiele innych przydatnych informacji z zakresu prawa pracy i bhp.

Asystent BHP Moje dokumenty - folder, w którym można gromadzić swoje slajdy, filmy czy inne materiały.

Parametry techniczne Asystenta BHP na dysku SSD: współpracuje m.in. z komputerem, laptopem, netbookiem, tabletem wyposażonymi w port USB z zainstalowanym systemem operacyjnym: Windows w wersjach 7, 8, 10; dane nośnika: dysk zewnętrzny ssd, pojemność 120 GB, interfejs - USB 3.0, rozmiar 2,5 cala.

Prenumerata miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w wersji cyfrowej obejmuje ukazujące się w 2021 r. numery miesięcznika - roczny dostęp do wersji cyfrowej przez Portal Informacji Technicznej. ATEST jest miesięcznikiem ogólnopolskim, ukazującym się na rynku od 1947 roku, zajmującym się problematyką bezpieczeństwa pracy, środków ochrony i zabezpieczeń pracowników, technicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych procesów i technologii, ochrony przeciwpożarowej, edukacji bhp, medycyny i fizjologii pracy, prawa pracy i przepisów bhp, promocją dobrych praktyk, psychospołecznymi aspektami środowiska pracy itd.

Cena pakietu I: 3100,00 zł brutto.

Pakiet II

ATEST + Asystent BHP Serwis

Pakiet II zawiera roczną prenumeratę miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w wersji cyfrowej i roczny dostęp on-line do Asystenta BHP Serwis.

Asystent BHP Serwis to bogaty zbiór aktów prawnych, zawierający dodatkowo zestawienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczące poszczególnych aktów prawnych, a także aktywne druki, projekty ustaw i rozporządzeń oraz wiele innych przydatnych informacji z zakresu prawa pracy i bhp.

Prenumerata miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w wersji cyfrowej obejmuje ukazujące się w 2021 r. numery miesięcznika - roczny dostęp do wersji cyfrowej przez Portal Informacji Technicznej.

Cena pakietu II: 595,00 zł brutto.

Zamówienia pakietów: www.atest.com.pl/strony,pen


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44587933