ATEST Ochrona Pracy

17 czerwca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 5/2021

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - rutynowa czynność czy przykry obowiązek

Zakład
fot. Pixabay

Analiza informacji zebranych w toku badania empirycznego pozwoliła stwierdzić, że pracownicy służby bhp oczekują od inspektorów pracy porad oraz konsultacji. Do największych sukcesów zaliczają uznanie w oczach pracodawcy, pochwałę inspektora czy kontrolę bez uwag i nakazów, zaś wśród najgorszych doświadczeń wskazywali postawę inspektora pracy podczas wykonywania czynności kontrolnych - piszą Małgorzata Lotko i Grzegorz Szałas.

Więcej w ATEŚCIE 5/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 41633050