ATEST Ochrona Pracy

16 września 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2021

Problem rozwiązania umowy o pracę drogą pocztową w dobie pandemii koronawirusa

Oświadczenie rozwiązujące lub wypowiadające umowę o pracę jest jednostronną czynnością prawną, która ze swej istoty nie wymaga uzyskania zgody adresata dla spełnienia określonego w jego treści skutku prawnego. Wspomniany powyżej podpis zamieszczany na przedmiotowym oświadczeniu, pełni więc wyłącznie rolę potwierdzenia otrzymania dokumentu. Tym samym, odmowa potwierdzenia przyjęcia oświadczenia nie stoi na przeszkodzie w uznaniu, że doszło do jego skutecznego złożenia. Składający oświadczenie może wykazać zaistnienie okoliczności umożliwiających zapoznanie się z treścią oświadczenia przez adresata za pomocą innych niż pismo (tu: potwierdzenie odebrania egzemplarza oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę) środków dowodowych. W praktyce, najczęściej tego typu dowodem będą naoczni świadkowie danego zdarzenia - pisze Piotr Wąż.

Więcej w ATEŚCIE 5/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43246629