ATEST Ochrona Pracy

27 maja 2022 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2022

Wypadki przy pracach w pobliżu czynnych instalacji elektroenergetycznych

Widok ogólny miejsca zdarzenia.
Fot. Widok ogólny miejsca zdarzenia.

Wypadkom przy pracach prowadzonych w pobliżu czynnych instalacji elektroenergetycznych często ulegały osoby, o których nie można powiedzieć, że zostały skierowane do tych prac przypadkowo, bez wymaganych kwalifikacji czy bez znajomości zagrożenia i ryzyka z nim związanego. Innymi słowy, że najczęściej ofiary takich wypadków to osoby wykwalifikowane, posiadające potwierdzenie tych kwalifikacji w postaci uprawnień wymaganych przepisami, doświadczone, czyli najogólniej: "wiedzące, co robią". Można by więc w tym miejscu postawić pytanie, czy poszkodowani w tych wypadkach w jakimś sensie nie stali się ofiarami własnego przekonania, że skoro dysponują szczególnego rodzaju kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania tego typu pracy, to mogą sobie również pozwolić na odstępstwa od niektórych wymogów bezpieczeństwa, tak aby - w ich ocenie - pracować bezpiecznie, niekoniecznie jednak przestrzegając wszystkich zasad, zgodnie z treścią porzekadła, że "elektryka prąd nie tyka" - pisze Bogdan Solawa.

Więcej w ATEŚCIE 7-8/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 47396274