ATEST Ochrona Pracy

25 stycznia 2022 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2021

Skierowanie na badania wysokościowe po zmianie przepisów

prace wysokoœciowe

Odpowiedzi uzyskane z obydwu resortów nie przekonują mnie. Uważam, że pomimo rezygnacji z rozróżnienia poziomów pracy na wysokości we wskazówkach metodycznych, zasadne wydaje się, aby tego typu informacja była nadal podawana w skierowaniu. W wyniku ostatniej zmiany przepisów rozporządzenia wzór druku skierowania na badania nie uległ modyfikacji. Zarówno z treści owego druku, jak i przede wszystkim z § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (...) wynika, że przy opisie warunków pracy nie można ograniczyć się jedynie do stwierdzenia, że na danym stanowisku pracy występuje określonego rodzaju zagrożenie. W opisie warunków pracy należy podać czas narażenia dziennego na konkretny czynnik (np. czas wykonywania pracy na wysokości) oraz wskazać wielkość tego narażenia - pisze Piotr Wąż.

Więcej w ATEŚCIE 9/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 45300404