ATEST Ochrona Pracy

22 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 9/2021

Przygniecenie klapą naczepy

fot. Skrzynia naczepy wraz z tylną klapą, poruszającą się na zasadzie dźwigni jednostronnej, zawieszoną w górnej części skrzyni na zawiasach.
fot. Skrzynia naczepy wraz z tylną klapą, poruszającą się na zasadzie dźwigni jednostronnej, zawieszoną w górnej części skrzyni na zawiasach.

Czynnikiem technicznym związanym z analizowanym zdarzeniem wypadkowym była skrzynia naczepy wraz z tylną klapą, poruszającą się na zasadzie dźwigni jednostronnej, zawieszoną w górnej części skrzyni na zawiasach, które stanowiły oś obrotu tej klapy. Drugim elementem technicznym związanym z wypadkiem była metalowa podpórka zakończona z jednej strony (miejsce styku z podłogą skrzyni) ceownikiem, a z drugiej (miejsce styku z krawędzią klapy) kątownikiem. Metoda podpierania w celu tymczasowego pozostawienia klapy w pozycji uchylonej stosowana była w zakładzie od kilkunastu lat. Wykonywanie tego rodzaju prac nie jest uregulowane żadnym przepisem wykonawczym (rozporządzeniem), ich technologia była zatem przedmiotem wewnątrzzakładowych ustaleń, dokonanych m.in. na podstawie oceny ryzyka zawodowego - pisze Andrzej Nowak.

Więcej w ATEŚCIE 9/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43837205