ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 11/2021

Naprężenia własne

il. 3. Interpretacja odcišżenia sprężystego zgiętego plastycznie pręta.
il. 3. Interpretacja odcišżenia sprężystego zgiętego plastycznie pręta.

Naprężenia własne nazywane są także naprężeniami szczątkowymi, a często, w zależności od warunków, w których powstają, naprężeniami spawalniczymi, odlewniczymi lub hartowniczymi. W języku angielskim używana jest tylko jedna nazwa: residual stresses. Charakterystyczną cechą naprężeń własnych jest to, że istnieją w przedmiocie, mimo że nie jest on obciążony siłami zewnętrznymi. Rozróżnia się makronaprężenia własne zwane naprężeniami pierwszego rodzaju i mikronaprężenia własne zwane naprężeniami drugiego rodzaju. Te ostatnie równoważą się w granicach ziaren. Naprężenia własne są przedmiotem wielu publikacji. Konieczne jest więc wyraźne sprecyzowanie celu niniejszego artykułu. Jest nim omówienie jedynie istoty naprężeń własnych i warunków, w których powstają. W tym celu skupimy się na gięciu metalowego pręta oraz na odlewaniu. Analiza tych procesów pozwoli na określenie dwóch reguł umożliwiających analizę innych procesów, w których powstają naprężenia własne - piszą Krzysztof Chodnikiewicz i Stanisław Kowalewski.

Więcej w ATEŚCIE 10/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44586621