ATEST Ochrona Pracy

27 maja 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2022

Praca na drabinie - bezpieczna codzienność czy praca szczególnie niebezpieczna?

Przenośnik

Dane dotyczące wypadków przy pracy, gromadzone przez takie instytucje jak Główny Urząd Statystyczny czy Państwowa Inspekcja Pracy, z konieczności mają charakter bardziej ogólny, choć oczywiście mogą być również pomocne w analizie sytuacji w tym obszarze. W wykazaniu, że praca na drabinach do najbezpieczniejszych jednak nie należy, a co za tym idzie warto zwrócić uwagę na problemy z tym związane, powinno również pomóc przedstawienie przykładów wypadków przy pracy, do których doszło w wyniku upadku z wysokości w czasie tego rodzaju prac. Przy tej okazji warto również wskazać na obowiązujące w tym zakresie wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej w kwietniowym ATEŚCIE oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 47394658