ATEST Ochrona Pracy

27 maja 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2022

Niedyspozycyjność pracownika związana ze stanem zdrowia jako przyczyna zwolnienia z pracy

Człowiekfot. Pixabay

Co prawda choroba pracownika wpisana jest w ryzyko, jakie pracodawca ponosi z racji jego zatrudnienia (tzw. ryzyko osobowe), jednak w szczególnych przypadkach długotrwała bądź powtarzająca się choroba może stanowić przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, chociażby nieobecności z nią związane były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione. Pracodawca, który jest przedsiębiorcą powinien organizować swą działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę nieuchronność nieobecności pracowników, spowodowanych chorobami, urlopami i innymi usprawiedliwionymi przyczynami. Wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na nieobecności pracownika spowodowane chorobą może być uznane za uzasadnione tylko wówczas, gdy pracodawca wykaże ich związek z naruszeniem jego istotnych interesów - pisze Piotr Wąż.

Więcej w kwietniowym ATEŚCIE oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 47396133