ATEST Ochrona Pracy

7 sierpnia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 6/2022

Problemy pomiaru kultury bezpieczeństwa i klimatu bezpieczeństwa

fot. Pixabay

Od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku wyraźnie rośnie zainteresowanie uwzględnianiem w zarządzaniu zasobów niematerialnych. Jednym z najważniejszych jest kultura organizacyjna. Czerpie ona z dorobku wielu dyscyplin: socjologii organizacyjnej, psychologii społecznej, antropologii. Kultura organizacyjna uznawana jest za ważny czynnik sukcesu organizacji. Poprzez ustalenie pożądanych wartości, norm, wzorców zachowań oraz konstruowanie wspólnej wizji rzeczywistości wpływa na strategię, relacje wewnątrz organizacji, a także tożsamość i wizerunek organizacji. Kultura organizacyjna, wzrastając organicznie, obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania organizacji. Jednym z nich jest sfera zarządzania bezpieczeństwem. Mówi się więc o kulturze bezpieczeństwa. Prowadzone są tutaj intensywne badania naukowe. Jednym z podstawowych zagadnień jest rozróżnienie pojęć kultury bezpieczeństwa i klimatu bezpieczeństwa. Niektórzy autorzy traktują je jako synonimy, inni wskazują na dość istotne różnice między nimi. Jest to pierwszy problem, który będzie tutaj poruszany - pisze Aleksander Lotko.

Więcej w czerwcowym ATEŚCIE oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48834399