ATEST Ochrona Pracy

3 grudnia 2023 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2023

Artykuł informacyjny

Odzież i obuwie robocze - kiedy należy wyposażyć pracownika w środki ochrony indywidualnej
rozmowa z Rafałem Krawczykiem, sędzią Sądu Okręgowego w Toruniu

Nie każdy pracodawca ma obowiązek wyposażania zatrudnionych w odzież i obuwie robocze. Jeżeli jednak powinność taka wystąpi, firma nie może się od niej uchylać. Pracownicy, którzy nie mają ochrony przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, mogą w zgodzie z prawem odmówić wykonywania obowiązków, a czasem nawet pozwać pracodawcę do sądu. Poniższy wywiad jest fragmentem darmowego poradnika "Bezpieczeństwo pracy w okresie jesienno-zimowym" Intersafe, który możesz pobrać pod tym linkiem.

Kiedy trzeba wyposażać pracowników w odzież i obuwie robocze?

Rafał Krawczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu: Powinność przydzielenia zatrudnionym pracującym na określonych stanowiskach odzieży i obuwia roboczego występuje w dwóch sytuacjach. Pierwsza zaistnieje wówczas, gdy odzież własna pracownika lub jego obuwie może ulec zniszczeniu bądź znacznemu zabrudzeniu. Druga - gdy użycie odzieży i obuwia roboczego jest konieczne ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kiedy pracodawca musi wyposażyć pracownika w środki ochrony indywidualnej?

RK: Gdy konieczne jest zabezpieczenie pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, pracodawca ma obowiązek przydzielić zatrudnionemu środki ochrony indywidualnej, których zadaniem jest zabezpieczenie go przed tymi zagrożeniami. Zalicza się do nich odzież ochronną oraz środki ochrony: kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego, słuchu, sprzęt chroniący przed upadkiem pracownika z wysokości, a także środki izolujące cały organizm.

Czy przepisy ściśle określają stanowiska pracy, na których trzeba przydzielać odzież roboczą?

RK: Nie. Decyzję w sprawie ustalenia stanowisk, na których odzież i obuwie robocze muszą być stosowane, a także w zakresie określenia rodzaju odzieży i obuwia roboczego, których używanie jest niezbędne na określonych stanowiskach, podejmuje każdy pracodawca w stosunku do podległych mu pracowników. Ustalenie takie wymaga konsultacji z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielstwem pracowników. Podobnie ustala się stanowiska, które oprócz odzieży i obuwia roboczego lub zamiast nich wymagają stosowania środków ochrony indywidualnej.

Czy używanie własnej odzieży przez pracowników pomoże firmie poczynić oszczędności?

RK: Finansowo firma nic nie zyska. Co najwyżej pozwoli to zaoszczędzić jej czasu i starań związanych z zakupem odzieży. Używanie własnej odzieży roboczej przez pracownika nie zwalnia pracodawcy z obciążeń finansowych związanych z obowiązkiem zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego. Na pracodawcy ciąży bowiem wtedy obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niedostarczone pracownikom odzież i obuwie robocze. Wysokość tego ekwiwalentu określa samodzielnie pracodawca. Powinien jednak uwzględnić aktualne ceny tego rodzaju zakupów. Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze, pracownikom przysługuje roszczenie o jego wypłatę, którego dochodzić mogą przed sądem pracy. Również zaniżanie wypłaty ekwiwalentu bądź brak jego aktualizacji nie będą korzystne, ponieważ w określonych sytuacjach działania takie mogą skończyć się procesem sądowym o wypłatę należnych świadczeń.

Jeśli chcesz przeczytać cały wywiad z Rafałem Krawczykiem a dodatkowo poznać wszystkie obowiązki pracodawcy w okresie jesienno-zimowym, wskazówki dotyczące odpowiedniej odzieży, praktyczne wskazówki dotyczące oceny ryzyka i zarządzania nim, a także inne porady ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, pobierz darmowy poradnik, dostępny pod tym linkiem.


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 56581448