ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 6/2021

Ekwiwalent za pranie odzieży reklamowej

Pan H.B. zwrócił się do nas z pytaniem: Coraz częściej zdarza się, że sklepy z odzieżą damską przydzielają ekspedientkom bezpłatnie, względnie za symboliczną opłatą asortyment odzieży (bluzki, sukienki itp.) jako odzież firmową (reklamową). Po sezonie, odzież ta przechodzi na ich własność. Czy w czasie noszenia odzieży firmowej przysługuje ekwiwalent za pranie?

Nie, ponieważ w rozumieniu kodeksu pracy, nie jest to odzież robocza, a obowiązek wypłacania ekwiwalentu za pranie może dotyczyć tylko takiej odzieży.

Pytanie Czytelnika jest z prawnego punktu szalenie interesujące, ponieważ nie odnajdziemy na nie odpowiedzi poprzez proste zacytowanie przepisów bhp, ale będziemy musieli dokonać ich wykładni systemowej i celowościowej. O ekwiwalencie za pranie mówi art. 237 -9 § 3 kp: Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, za jego zgodą, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. § 2 tego samego artykułu nakłada na pracodawcę obowiązek prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania odzieży i obuwia roboczego. Wszystkie te przepisy znajdują się Rozdziale IX przepisów Działu X poświęconego bhp, zatytułowanym "Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze."

Sam obowiązek dostarczania odzieży i obuwia roboczego i wynikający z niego obowiązek prania tej odzieży lub wyjątkowo, za zgodą pracownika, wypłacania ekwiwalentu za pranie znajdziemy w art. 237-7 kp. Z treści tego przepisu wynika, że pracodawca ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie odzież roboczą tylko wówczas, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz jeśli wymagają tego względy technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydaje się zatem, że odzieży firmowej - reklamowej nie można traktować jak odzież roboczą. Przydziela się ją na zasadzie polecenia służbowego i jest to polecenie dotyczące pracy, zgodne z prawem i najprawdopodobniej niesprzeczne z umową o pracę, a zatem takie, które pracownik musi wykonać, w ramach normalnego wynagrodzenia. Odzieży tej nie przydziela się ze względów sanitarnych czy ochronnych, nie można zatem stosować do niej przepisów o odzieży roboczej, a w szczególności tego, który dotyczy ekwiwalentu za pranie.

Równie ryzykowne i nieuprawnione byłoby porównanie odzieży reklamowej do umundurowania różnego rodzaju służb. W tym ostatnim wypadku rzeczywiście obowiązek prania lub wypłacania ekwiwalentu za pranie ciąży na pracodawcy, ale wynika to z faktu, że mundur najczęściej pełni również funkcję odzieży roboczej.

Redakcja


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2000

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42504978