ATEST Ochrona Pracy

7 maja 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2021

Kto udziela pierwszej pomocy w przychodni

Czytelnik pisze: Art. 2071 § 1 p. 3 k.p. stanowi, że pracodawca jest obowiązany przekazać informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, a art. 2091 § 1 p. 2 lit. "a" oraz § 3 k.p. nakazuje wyznaczenie pracowników do udzielania takiej pomocy. W przychodni lekarskiej kierownictwo (tego zakładu pracy - sp. z o.o.) odmawia wykonania tych nakazów k.p. przyjmując, że z natury rzeczy każdy pracownik posiada stosowne kwalifikacje. Odmawia także zapewnienia apteczki pierwszej pomocy. W efekcie sprawa pierwszej pomocy nie jest w tym zakładzie pracy w żaden sposób uregulowana. Bardzo proszę o ocenę tej sytuacji.

Odpowiedź zamieściliśmy w ATEŚCIE 8/2017.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 40828353