ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 8/2018

Jaka wysokość deski krawężnikowej?

Pan N.A. pyta: Proszę o jednoznaczne rozstrzygnięcie moich wątpliwości dotyczących balustrad stanowiących środek ochrony zbiorowej chroniący przed upadkiem z wysokości. Zgodnie z ogólnymi przepisami bhp (§ 106) balustrada powinna składać się minimum z trzech elementów - poręczy na wysokości 110 cm, deski krawężnikowej o wysokości 15 cm oraz poręczy w połowie wysokości pomiędzy tymi dwoma elementami. Przeglądając natomiast publikacje branżowe, odwołujące się do norm, wielokrotnie spotykamy się z wymogiem, że wysokość deski krawężnikowej powinna wynosić 10 cm. Wymóg ten dotyczy zwłaszcza pomostów służących jako przejścia nad maszynami/liniami produkcyjnymi, wszelkiego rodzaju podestów, podnośników i innych płaszczyzn znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłoża. Czy słuszny zatem jest mój pogląd, że z teoretycznego punktu widzenia przebywając np. na pomoście wyposażonym w deskę krawężnikową o wysokości 10 cm powinienem stosować środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości z uwagi na brak spełnienia wymogu przepisu dotyczącego balustrady? Czy postępowanie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest właściwe, jeśli publikuje normy naruszające wprost wymaganie przepisu?

Odpowiedź zamieściliśmy w ATEŚCIE 8/2018.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444796