ATEST Ochrona Pracy

23 lipca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 6/2019

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Otrzymaliśmy list czytelniczki, zawierający następujące pytania i prośby o wyjaśnienia, dotyczące działalności Urzędu Dozoru Technicznego:

1. Obecnie pracownicy mogą uzyskać uprawnienia operatorów wózków podnośnikowych jedynie po zdanym egzaminie przed komisją UDT. Czy pozbawienie możliwości wykonywania pracy operatorów wózków podnośnikowych na podstawie wystawianego przez pracodawcę zezwolenia imiennego, po uprzednio odbytym kursie, było podyktowane jakąś ogromną liczbą nieprawidłowości w tym zakresie wykrytych przez UDT? Chodzi mi o przypadki nieprawidłowego przygotowania przez jednostki szkoleniowe operatorów wózków podnośnikowych. Czy można byłoby statystykę i przykłady tych nieprawidłowości (z opisami na czym polegały) zaprezentować np. na łamach ATESTU?

2. Proszę o wskazanie oddziałów UDT przeprowadzających egzaminy dla osób, które nie mają możliwości wskazania pracodawcy, na terenie którego i przy wykorzystaniu jego wózków można taki egzamin przeprowadzić? Proszę o podanie średniego czasu oczekiwania przez pojedyncze osoby na przeprowadzenie takiego egzaminu.

3. Jeżeli nie ma możliwości zdawania egzaminu w oddziale UDT, proszę o odpowiedź na pytanie, jaką kwotę UDT płaci pracodawcy, który zgodzi się na egzamin konkretnej osoby, za udostępnienie sprzętu i infrastruktury w celu przeprowadzenia egzaminu?

Odpowiedź zamieściliśmy w ATEŚCIE 6/2019.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33488264