ATEST Ochrona Pracy

19 stycznia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2020

Badania kontrolne po kwarantannie?

Czytelniczka pyta: Czy pracownik po odbyciu kwarantanny, trwającej powyżej 30 dni, musi wykonać badania kontrolne? Pracownik przebywał na kwarantannie ze względu na kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem COVID-19. Kwarantanna trwała powyżej 30 dni, przez dwa tygodnie pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym w izolacji domowej, pozostałą część był na kwarantannie. Kwarantanna została zakończona testem z wynikiem negatywnym.

Nie, po okresie kwarantanny trwającej nawet nieprzerwanie powyżej 30 dni, nie ma obowiązku poddawania pracownika profilaktycznym badaniom kontrolnym. Zgodnie z art. 229 § 2 k.p. w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Obowiązek wykonania badań kontrolnych dotyczy więc wyłącznie sytuacji, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby i niezdolność ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni - co nie może być utożsamiane z każdą przyczyną nieobecności w pracy, w tym z powodu kwarantanny, ale nie tylko - ta sama sytuacja dotyczy urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego itd. Faktu tego nie zmieniają również zasady wypłaty świadczeń za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny, które są analogiczne do świadczeń wypłacanych w przypadku choroby. Definicja kwarantanny zawarta jest w art. 2 p. 12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. (t.j.: DzU z 2020 r., poz. 1845): "odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych". Jeżeli zatem w trakcie kwarantanny nie dochodzi do powstania choroby trwającej nieprzerwanie powyżej 30 dni - nie zachodzi przesłanka obligująca do poddania pracownika profilaktycznym badaniom kontrolnym. Koniec

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39204066