ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 5/2024

Artykuł informacyjny

Kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem w firmie

Jakub Bubak
specjalista ds. bhp, wydawca aplikacji
mobilnej Xafy, www.xafy.app
tel. 508301079

Według ostatnich raportów Głównego Urzędu Statystycznego liczba abonentów i użytkowników telefonii komórkowej zbliża się do 55 milionów. Biorąc pod uwagę populację Polski wynoszącą około 38 milionów znaczy to, że wielu z nas korzysta z więcej niż jednego telefonu. Zwykle są to urządzenia prywatne wraz z urządzeniami służbowymi. Stosunek ten z pewnością będzie się tylko zwiększał, wszak trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez telefonu komórkowego. Podręczny komputer przyklejony do naszej dłoni stał się bez wątpienia cechą charakterystyczną naszej cywilizacji, niczym narzędzia z brązu dla starożytnych. Wszechobecne telefony przeniknęły także do środowiska pracy i prędko z niego nie znikną. To jak z nich skorzystamy zależy od nas samych. Przecież podróżując samochodem możemy skorzystać z nawigacji GPS w aplikacji mobilnej i dojechać bezpiecznie do celu albo pisząc wiadomość SMS zakończyć jazdę na drzewie. Wszystko jest w naszych rękach. Warto włączyć się w ogólnoświatowy trend i wykorzystywać technologię w pracy tak, aby wycisnąć z niej jak najwięcej korzyści dla ludzi.

xafy

Aplikacja mobilna Xafy pozwala na kompleksowe zarządzanie kontrolami m.in. maszyn i urządzeń.

Narzędziami idealnie wpisującymi się w ten nurt są wszelkiego rodzaju usprawnienia informatyczne zarządzania procesami w firmie. Jednym z pierwszych aspektów zarządzania bezpieczeństwem, wręcz proszącym się o digitalizację, jest codzienna kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń. Papier został wynaleziony w 105 roku n. e., a papierowe listy kontrolne najpewniej w roku 106 n. e. i przez wiele lat nie doczekały się godnego następcy. Tymczasem z powodzeniem mogą zostać zastąpione przez aplikacje mobilne. Korzyści wynikające z takiej zmiany mogą wielokrotnie przekraczać poniesione koszty.

Aplikacja mobilna Xafy wraz z odpowiadającym jej panelem administratora z poziomu przeglądarki internetowej pozwala na kompleksowe zarządzanie całością systemu. W zależności od przedsiębiorstwa może on obejmować wszystkie maszyny i urządzenia wymagające kontroli, wszelkiego rodzaju lokalizacje oceniane pod kątem bhp i ochrony przeciwpożarowej, nadzór nad jakością, czy kompletność wyposażenia jednostek transportowych wymaganych przepisami ADR. Wykorzystanie aplikacji mobilnej w zadaniach tego typu daje możliwość podglądu sytuacji w zakładzie tu i teraz, niezależnie od naszej lokalizacji oraz zapewnia nadzór nad poprawnym wykonaniem procedur. Wydaje się to być szczególnie istotne obecnie, gdy praca zdalna (tzw. home office) jest stosowana przez pracodawców powszechnie, a wszystko wskazuje na to, że z powodzeniem będzie wypierać standardowy tryb pracy biurowej.

xafy

Korzystając z takiego systemu informatycznego wszystkie historyczne dane i przeglądy mamy zebrane w jednym miejscu. Zarządzanie parkiem maszynowym kilkudziesięciu maszyn, w połączeniu z flotą urządzeń transportujących może przyprawiać o zawrót głowy. O archiwizacji i przechowywaniu dokumentacji nie wspominając. Aplikacja mobilna Xafy przetwarza i wizualnie prezentuje stan techniczny wszystkich maszyn i urządzeń dodanych do jej środowiska. Już na pierwszy rzut oka widoczne są istniejące usterki, problemy produkcji, zagrożenia dla pracowników, czy "zapominalskie" stanowiska pracy. Jest do doskonały punkt wyjścia do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez skrócenie czasu pomiędzy wykryciem usterek a rozpoczęciem działań korygujących oraz ograniczenie przestojów produkcyjnych.

Samo korzystanie z aplikacji mobilnej Xafy jest intuicyjne, jasne i proste. Wykorzystując technologię kodów QR połączono wywoływanie odpowiedniej grupy list kontrolnych przypisanych do danego urządzenia lub maszyny. W ten sposób osoba wykonująca inspekcję wie natychmiast na czym polega jej zadanie. Możliwości udzielania odpowiedzi nie kończą się na zerojedynkowym TAK lub NIE, jak to zwykle bywa w listach papierowych. Treść, a także kolejność pytań może być dowolnie edytowana. Panel sterowania pozwala tworzyć listy kontrolne dostosowane do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa. Aplikacja oprócz krótkich zaznaczeń pozwala także na dodanie załącznika zdjęciowego i komentarza do wykonanego sprawdzenia. Po zakończeniu oględzin oprogramowanie samo poinformuje pracownika o wynikach kontroli. Jeśli pojawią się odpowiedzi świadczące o tym, że dalsza praca maszyny lub urządzenia nie jest możliwa, na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Natomiast po wysłaniu przeglądu, jego wyniki są od razu widoczne w systemie. Szybki dostęp do takich informacji dla osób z różnych działów przedsiębiorstwa znacznie poprawia koordynację działań naprawczych. Aplikacja mobilna Xafy może być także z powodzeniem stosowana do centralnego nadzoru nad stanem bhp w różnych lokalizacjach, co może być szczególnie istotne dla osób zajmujących się konsultingiem.

Wdrożenie takiego systemu jest w pewnym stopniu uzależnione od możliwości technicznych urządzeń, na których jest instalowany. Obecnie dominującą rolę w Polsce odgrywa system operacyjny Android z powodzeniem stosowany przez większość producentów elektroniki. Większość aplikacji mobilnych jest dedykowana właśnie Androidowi. Kluczowy jest także dostęp do internetu, aby umożliwić sprawną komunikację pomiędzy aplikacją i panelem sterowania a bazą danych. Te dwa warunki są niezwykle istotne, aby system mobilnych list kontrolnych mógł sprawnie funkcjonować i nie stanowił jedynie gadżetu.

Więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Xafy dostępnych jest na stronie www.xafy.app

Wraz z dalszym rozwojem technologicznym takie i podobne rozwiązania z całą pewnością będą przenikać do środowiska pracy. Tylko od nas zależy kiedy i jak to się stanie. Korzyści płynące z korzystania z aplikacji mobilnej usprawniającej wypełnianie list kontrolnych są nie do przeceniania w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu ekonomicznym. Poprawa stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz oszczędność czasu poświęcanego na przygotowania do pracy daje przewagę nad innymi firmami. Z drugiej zaś strony wszelkie usprawnienia mające na celu ochronę zdrowia i życia pracowników zwykle są warte swojej ceny, o czym wiele przedsiębiorstw przekonuje się poniewczasie. Natomiast korzystając z tego systemu oszczędzamy czas i pieniądze, a jednocześnie poprawiamy warunki bhp w zakładzie. Trudno o lepszy kierunek rozwoju.

Więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Xafy na stronie www.xafy.app

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60424737