ATEST Ochrona Pracy

30 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Prewencja

<< Poprzednie   [1-20] [21-40] [41-60] [61-62]   Następne >>


21. Atest 12/2010: Duże zmiany w ustawie o PIP
ATEST jako pierwszy opisuje projekt dużych zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, zaproponowanych przez nadzwyczajną podkomisję, powołaną przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP. O zmianach w ustawie mówi przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej, członek Rady Ochrony Pracy, poseł Janusz Krasoń.

22. Atest 03/2010: Rehabilitacja - nakaz moralny i finansowy
Obecnie ludzie coraz częściej są przekonani, że dzięki rehabilitacji mogą podratować swoje zdrowie i że ma ono większą wartość niż renta. Świadczenie rehabilitacyjne można uzyskać, jak powiedziałem wcześniej, pod warunkiem, że leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Zdarza się, że ludzie nie chcą przechodzić na renty, proszą o przyznanie świadczeń rehabilitacyjnych, deklarując, że zrobią wszystko, aby dalej pracować. I robią to nawet nie ze względów zarobkowych, chcą czuć się potrzebni i aktywni - mówi Antoni Malaka, dyrektor oddziału ZUS we Wrocławiu.

23. Atest 02/2010: Teatr behapowski
Targi behapowskie, a przede wszystkim A+A, przyzwyczaiły nas do pokazów "mody", czyli ubrań roboczych, ochronnych i śoi, prezentacji technik bezpiecznej pracy, pokazów ratowniczych itp. Wszystko to było na ostatnich A+A w Düsseldorfie (3-6 listopada 2009 r.), ale zdecydowanie przyćmił je teatr behapowski - pisze Robert Kozela.

24. Atest 12/2009: Człowiek znowu z centrum
Rozwiązania prezentowane na targach A+A 2009 i towarzyszącym im kongresie naukowym pokazują, że środek ciężkości przesuwa się z bezpieczeństwa technicznego (choć i w tym zakresie nie brakuje ciekawych rozwiązań) na człowieka. Na nowo odkrywa się starą prawdę, że zabezpieczenia nie zastąpią wykształcenia, dobrej woli i przekonań pracowników. Że kultury bezpieczeństwa nie da się ukształtować za pomocą najbardziej nawet wyrafinowanych urządzeń, barier, środków ochrony indywidualnej - pisze Robert Kozela.

25. Atest 10/2009: Misja jest misjonarzy brak
List do redakcji

26. Atest 09/2009: "Jaki ślad pozostawisz po sobie?"
Wojciech Wiktorowski recenzuje spot telewizyjny "Jaki ślad pozostawisz po sobie?", będący elementem kampanii społecznej mającej wpłynąć na ograniczenie upadków z wysokości, organizowanej i finansowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Zastanawia się, czy pieniądze na tę "reklamę" zostały dobrze wydane.

27. Atest 07/2009: Nowości dla użytkowników komputerów
Ponad rok temu ukazał się artykuł "Ergonomia pracy z notebookiem" (ATEST 4/2008), gdzie Zbigniew Jóźwiak opisał sposoby i urządzenia ułatwiające pracę z nim. Niestety, obserwując behapowców, inspektorów PIP, a także wiele innych osób wykorzystujących komputery przenośne nie zauważa się zmian w ich sposobie pracy. A przecież zwłaszcza te dwie pierwsze grupy zawodowe powinny niejako z urzędu stosować wszelkie udogodnienia, mające na celu usprawnienie pracy i zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

28. Atest 05/2009: Szczepienia pracowników
List do redakcji

29. Atest 04/2009: Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów i użytkowników (1)
Najbardziej znanym artykułem kodeksu pracy stał się w roku 2009 przepis o powołaniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej w każdym zakładzie. Przepis słusznie oprotestowano. PIP udaje, że go nie widzi. Szykują się zmiany prawa, ale rzecz nie w przepisie, ale w pożytku ze znajomości przyczyn pożarów i konieczności zapobiegania im. W cyklu publikacji przypominamy podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, w wersji dostosowanej do potrzeb specjalistów bhp i zawodów pokrewnych.

30. Atest 02/2009: Cel: wyznaczanie pracownika
List do redakcji

31. Atest 02/2009: Beztroska twórców prawa
Kolejna nowelizacja kodeksu pracy, dokonana w myśl hasła "bo w Unii tak mają" weszła w życie 18 stycznia br. Ustawa wprowadziła m.in. słynny już przepis art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b, zobowiązujący pracodawcę do wyznaczenia "pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej" - pisze Aleksander Stukowski.

32. Atest 12/2008: Dofinansowanie do okularów
Odpowiedzi redakcji

33. Atest 12/2008: Nie będzie pogromu
O rejestracji wstępnej oraz o tym, czy polskie firmy chemiczne padną z powodu rozporządzenia REACH Robert Kozela rozmawia z dr. Jerzym Majką, Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

34. Atest 08/2008: Jaki monitor wybrać?
Ostatnie dane analityczne pokazują, że w skali całej Europy monitory CRT (Cathode Ray Tube - kineskopy katodowe) stanowią obecnie tylko około35% sprzedaży wszystkich wyświetlaczy, chociaż jeszcze jesienią 2001 r. udział takiego sprzętu w rynku wynosił 80%. Pozostała część rynku należy już do wyświetlaczy LCD (Liquid Crystal Display - wyświetlacz ciekłokrystaliczny) - pisze Zbigniew Jóźwiak.

35. Atest 12/2007: Ewolucja stanowiska komputerowego
Kilka lat temu napisałem dla ATESTU serię artykułów na temat ergonomicznego stanowiska pracy przy komputerze. Byłem wtedy zafascynowany zarówno wytycznymi Unii Europejskiej, jak i świeżo powstałym rozporządzeniem w sprawie bhp na stanowiskach z monitorami. Przepisy te wydawały mi się szczytowym osiągnięciem ergonomii w tym zakresie, a ich wprowadzenie w życie powinno było wyeliminować wszelkie uciążliwości związane z pracą przy komputerze. Czy tak się rzeczywiście stało? Obserwując stanowiska pracy w różnych urzędach i przedsiębiorstwach, widzę, że niestety nie - pisze Zbigniew Jóźwiak.

36. Atest 11/2007: Targi A+A
- Ochrona pracy z szarej myszki stała się nowoczesną dyscypliną mającą wpływ na procesy produkcyjne. Targi A+A nie tylko przeszły tę drogę, ale i wywarły znaczący wpływ na tę zmianę - powiedział Eugen Müller, przewodniczący niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Basi). Ostatnie targi A+A potwierdzają te słowa. Trwały cztery dni (19-21 września br.) i pokazały, że bhp to silna światowa branża.

37. Atest 07/2007: Wypalenie zawodowe
Chyba każdemu z nas zdarzają się takie chwile, kiedy po prostu nie wytrzymujemy tempa pracy, dodatkowe zlecenia wydają się być ponad nasze siły, a myśl o pójściu do pracy wcale nie napawa radością, a raczej niechęcią i złością. O zagrożeniu wypaleniem zawodowym pisze Halina Pajor.

38. Atest 02/2007: Środki ochrony indywidualnej - o czym warto wiedzieć?
Rozpoczynamy cykl publikacji, którego celem jest przybliżenie spraw związanych z doborem środków ochrony indywidualnej. W tym artykule autor, Ryszard Szefler, prezentuje wymagania wynikające z przepisów prawa, obowiązujące pracodawców oraz producentów śoi.

39. Atest 12/2006: Olsztyn
W cyklu "Przedstawiamy Okręgowe Inspektoraty Pracy" zamieszczamy reportaż Roberta Kozeli o ludziach, działaniach, problemach i akcjach prewencyjnych OIP w Olsztynie.

40. Atest 10/2006: Starszy jak pijany?
Wiadomo, że starsi kierowcy mają niższy poziom sprawności od kierowców młodych. Ale czy wtedy można uważać, że osoba w wieku, powiedzmy, 60 lat zachowuje się na drodze tak jak podpity trzydziestolatek? Gdyby młodym i starszym stawiać jednakowe wymagania, jeśli chodzi o sprawność psychofizyczną, to 80% kierowców nie mogłoby jeździć, co jest rzeczą absurdalną - mówi Małgorzata Waszkowska z Zakładu Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.


<< Poprzednie   [1-20] [21-40] [41-60] [61-62]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37856717