ATEST Ochrona Pracy

16 września 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Prewencja

<< Poprzednie   [1-20] [21-40] [41-60] [61-66]   Następne >>


21. Atest 01/2015: Testowali z ATESTEM
W sierpniu redakcja ATEST wspólnie z firmą DuPont zaprosiła przedsiębiorstwa do testowania dwóch modeli ochronnych kombinezonów przeciwchemicznych kategorii III, wykonanych z włókniny Tyvek®. Do testów mogły zgłaszać się zakłady z różnych branż. Firma DuPont do testowania przeznaczyła 2 rodzaje kombinezonów ochronnych: Tyvek® Classic Xpert i Tyvek® 800J.

22. Atest 10/2014: Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWRB) to dokument, który - wg rozporządzenia w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych - określa sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń - piszą Marcin Korta i Dariusz Kulesza.

23. Atest 12/2011: Prewencja przynosi efekty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych propaguje i wspiera m.in. inicjatywy w zakresie skutecznego zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego oraz wszelkie działania pracodawców na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w pracy, np. zamawiając i wręczając wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy pakiety środków ochrony indywidualnej przeznaczone dla pracodawców, którzy zostali laureatami konkursów organizowanych przez Okręgowe Inspektoraty Pracy. W ciągu ostatnich trzech lat sfinansowaliśmy w sumie 1477 takich pakietów - w wywiadzie dla ATESTU mówi Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

24. Atest 01/2011: Etyka ważniejsza niż pieniądze
To, co my robimy i co chcemy propagować, to nie jest wprowadzanie zachęt finansowych, ulg podatkowych czy czegoś w tym rodzaju. Nie, to nie o to chodzi. Powiem może inaczej: dbałości o życie ludzkie nie wolno kupować. Jest to obowiązek etyczny pracodawcy - mówi Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

25. Atest 12/2010: Duże zmiany w ustawie o PIP
ATEST jako pierwszy opisuje projekt dużych zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, zaproponowanych przez nadzwyczajną podkomisję, powołaną przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP. O zmianach w ustawie mówi przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej, członek Rady Ochrony Pracy, poseł Janusz Krasoń.

26. Atest 03/2010: Rehabilitacja - nakaz moralny i finansowy
Obecnie ludzie coraz częściej są przekonani, że dzięki rehabilitacji mogą podratować swoje zdrowie i że ma ono większą wartość niż renta. Świadczenie rehabilitacyjne można uzyskać, jak powiedziałem wcześniej, pod warunkiem, że leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Zdarza się, że ludzie nie chcą przechodzić na renty, proszą o przyznanie świadczeń rehabilitacyjnych, deklarując, że zrobią wszystko, aby dalej pracować. I robią to nawet nie ze względów zarobkowych, chcą czuć się potrzebni i aktywni - mówi Antoni Malaka, dyrektor oddziału ZUS we Wrocławiu.

27. Atest 02/2010: Teatr behapowski
Targi behapowskie, a przede wszystkim A+A, przyzwyczaiły nas do pokazów "mody", czyli ubrań roboczych, ochronnych i śoi, prezentacji technik bezpiecznej pracy, pokazów ratowniczych itp. Wszystko to było na ostatnich A+A w Düsseldorfie (3-6 listopada 2009 r.), ale zdecydowanie przyćmił je teatr behapowski - pisze Robert Kozela.

28. Atest 12/2009: Człowiek znowu z centrum
Rozwiązania prezentowane na targach A+A 2009 i towarzyszącym im kongresie naukowym pokazują, że środek ciężkości przesuwa się z bezpieczeństwa technicznego (choć i w tym zakresie nie brakuje ciekawych rozwiązań) na człowieka. Na nowo odkrywa się starą prawdę, że zabezpieczenia nie zastąpią wykształcenia, dobrej woli i przekonań pracowników. Że kultury bezpieczeństwa nie da się ukształtować za pomocą najbardziej nawet wyrafinowanych urządzeń, barier, środków ochrony indywidualnej - pisze Robert Kozela.

29. Atest 10/2009: Misja jest misjonarzy brak
List do redakcji

30. Atest 09/2009: "Jaki ślad pozostawisz po sobie?"
Wojciech Wiktorowski recenzuje spot telewizyjny "Jaki ślad pozostawisz po sobie?", będący elementem kampanii społecznej mającej wpłynąć na ograniczenie upadków z wysokości, organizowanej i finansowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Zastanawia się, czy pieniądze na tę "reklamę" zostały dobrze wydane.

31. Atest 07/2009: Nowości dla użytkowników komputerów
Ponad rok temu ukazał się artykuł "Ergonomia pracy z notebookiem" (ATEST 4/2008), gdzie Zbigniew Jóźwiak opisał sposoby i urządzenia ułatwiające pracę z nim. Niestety, obserwując behapowców, inspektorów PIP, a także wiele innych osób wykorzystujących komputery przenośne nie zauważa się zmian w ich sposobie pracy. A przecież zwłaszcza te dwie pierwsze grupy zawodowe powinny niejako z urzędu stosować wszelkie udogodnienia, mające na celu usprawnienie pracy i zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

32. Atest 05/2009: Szczepienia pracowników
List do redakcji

33. Atest 04/2009: Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów i użytkowników (1)
Najbardziej znanym artykułem kodeksu pracy stał się w roku 2009 przepis o powołaniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej w każdym zakładzie. Przepis słusznie oprotestowano. PIP udaje, że go nie widzi. Szykują się zmiany prawa, ale rzecz nie w przepisie, ale w pożytku ze znajomości przyczyn pożarów i konieczności zapobiegania im. W cyklu publikacji przypominamy podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, w wersji dostosowanej do potrzeb specjalistów bhp i zawodów pokrewnych.

34. Atest 02/2009: Cel: wyznaczanie pracownika
List do redakcji

35. Atest 02/2009: Beztroska twórców prawa
Kolejna nowelizacja kodeksu pracy, dokonana w myśl hasła "bo w Unii tak mają" weszła w życie 18 stycznia br. Ustawa wprowadziła m.in. słynny już przepis art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b, zobowiązujący pracodawcę do wyznaczenia "pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej" - pisze Aleksander Stukowski.

36. Atest 12/2008: Dofinansowanie do okularów
Odpowiedzi redakcji

37. Atest 12/2008: Nie będzie pogromu
O rejestracji wstępnej oraz o tym, czy polskie firmy chemiczne padną z powodu rozporządzenia REACH Robert Kozela rozmawia z dr. Jerzym Majką, Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

38. Atest 08/2008: Jaki monitor wybrać?
Ostatnie dane analityczne pokazują, że w skali całej Europy monitory CRT (Cathode Ray Tube - kineskopy katodowe) stanowią obecnie tylko około35% sprzedaży wszystkich wyświetlaczy, chociaż jeszcze jesienią 2001 r. udział takiego sprzętu w rynku wynosił 80%. Pozostała część rynku należy już do wyświetlaczy LCD (Liquid Crystal Display - wyświetlacz ciekłokrystaliczny) - pisze Zbigniew Jóźwiak.

39. Atest 12/2007: Ewolucja stanowiska komputerowego
Kilka lat temu napisałem dla ATESTU serię artykułów na temat ergonomicznego stanowiska pracy przy komputerze. Byłem wtedy zafascynowany zarówno wytycznymi Unii Europejskiej, jak i świeżo powstałym rozporządzeniem w sprawie bhp na stanowiskach z monitorami. Przepisy te wydawały mi się szczytowym osiągnięciem ergonomii w tym zakresie, a ich wprowadzenie w życie powinno było wyeliminować wszelkie uciążliwości związane z pracą przy komputerze. Czy tak się rzeczywiście stało? Obserwując stanowiska pracy w różnych urzędach i przedsiębiorstwach, widzę, że niestety nie - pisze Zbigniew Jóźwiak.

40. Atest 11/2007: Targi A+A
- Ochrona pracy z szarej myszki stała się nowoczesną dyscypliną mającą wpływ na procesy produkcyjne. Targi A+A nie tylko przeszły tę drogę, ale i wywarły znaczący wpływ na tę zmianę - powiedział Eugen Müller, przewodniczący niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Basi). Ostatnie targi A+A potwierdzają te słowa. Trwały cztery dni (19-21 września br.) i pokazały, że bhp to silna światowa branża.


<< Poprzednie   [1-20] [21-40] [41-60] [61-66]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43246138