ATEST Ochrona Pracy

21 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI 2020
Zgłaszajcie kandydatów


Projekt statuetki ZŁOTE SZELKI przed 24 laty przygotował prof. Władysław Pluta, wówczas też projektant okładek ATESTU. Wykonawcą projektu jest rzeźbiarz, prof. Andrzej Zwolak. Obydwaj panowie są profesorami krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Zapraszamy do 24. edycji konkursu ZŁOTE SZELKI. Statuetka wyróżnienia ATESTU należy już do 73 osób, wśród których są specjaliści ds. bhp, wykładowcy, pracownicy naukowi i autorzy najlepszych artykułów zamieszczonych na łamach naszego miesięcznika, a także najlepszych prac dyplomowych. W tym roku kolejne dwie osoby mogą dołączyć do tego zacnego grona. Zatem prosimy o zgłaszanie kandydatów.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do 24. edycji konkursu ZŁOTE SZELKI. Konkurs w 2020 r. odbywa się w dwóch kategoriach:

  promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,

  autor najlepszego artykułu zamieszczonego na łamach ATESTU w minionym roku.

Kandydatury należy zgłaszać do 30 września 2020 r. pod adresem redakcji. W pierwszej kategorii kandydatów mogą zgłaszać okręgowi inspektorzy pracy, związki zawodowe, oddziały stowarzyszeń i innych organizacji zrzeszających specjalistów bhp (kryteria zgłoszenia poniżej). Kandydatury mogą nadsyłać także czytelnicy niezrzeszeni (redakcja zastrzega sobie jednak prawo weryfikacji tych kandydatur).

Opis osiągnięć promotorów działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników powinien zawierać np. informacje:

o poziomie fachowej wiedzy oraz umiejętnościach organizatorskich i dydaktycznych,

o sposobie prowadzenia zajęć i o stosowaniu metod aktywizujących, właściwym wykorzystaniu środków dydaktycznych,

o obszarze działania (zakłady pracy, szkoły, uczelnie, samorządy, stowarzyszenia, związki zawodowe i inne organizacje),

o formach pracy, np.:

przeprowadzanie konkursów, olimpiad i dni bhp - zakładowych, międzyzakładowych, szkolnych,

wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych,

organizowanie i propagowanie różnych form doskonalenia w zakresie bhp,

motywowanie pracodawcy do wprowadzania nowatorskich rozwiązań poprawiających stan bhp,

aktywny udział w konferencjach, seminariach i targach,

działalność w organizacjach i stowarzyszeniach zrzeszających służbę bhp,

działalność publicystyczna (publikacje, w tym na stronach internetowych, opinie, recenzje, udział w programach radiowych, TV i inne, dotyczące problematyki bhp),

prowadzenie wykładów, prelekcji, szkoleń,

o wyróżnieniach za osiągnięcia w zakresie bhp (dyplomy, nagrody, odznaczenia).

W kategorii - autor najlepszego artykułu na łamach ATESTU w 2019 roku - kandydatów zgłasza redakcja.

Wniosek o wyróżnienie w konkursie ZŁOTE SZELKI powinien także zawierać: dane osobowe kandydata, dane o miejscu jego pracy (działalności) oraz zdjęcie. Laureaci otrzymują statuetki (obok) i nagrody pieniężne.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres redakcji: Redakcja ATEST - Ochrona Pracy, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków - do 30 września.

Zobacz również:
Lista dotychczasowych laureatów konkursu ZŁOTE SZELKI

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37753928