Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

1‑3 czerwca 2022 r.
Kraków
PREMIER HOTEL****

 

Podmiotem działań behapowskich jest człowiek - ze wszystkim swoimi zdolnościami, ale i słabościami, ułomnościami, ograniczeniami, także zdrowotnymi. Ze swoim stosunkiem do ryzyka, wiedzą lub niewiedzą, uprzedzeniami, przekonaniem, że wypadki zdarzają się innym. Nie da się więc do człowieka podejść jako do jednej z maszyn czy do jakiegoś procesu technologicznego. Bhp "twarde" musi spotkać się z "miękkim", żeby osiągnąć sukces. Dlatego na naszej najnowszej konferencji zaproponujemy Państwu spotkanie tych dwóch przenikających się i w gruncie rzeczy nierozłącznych sfer. Stąd tytuł: "Od bhp do wellbeingu".

Adresaci konferencji

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

przedstawiciele firm szkoleniowych i laboratoriów badań środowiska pracy

studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp

służba medycyny pracy

pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy

przedstawiciele związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy

osoby zajmujące się ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową

Planowana tematyka konferencji

wypadki przy pracy,

ocena ryzyka,

bezpieczeństwo maszyn i urządzeń,

wellbeing i dobrostan w pracy,

kształtowanie bezpiecznych zachowań w pracy,

bhp w pandemicznej rzeczywistości,

kultura bezpieczeństwa,

dobór i stosowanie nowoczesnych środków ochrony indywidualnej,

dostępność architektoniczna obiektów i stanowisk pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami,

często spotykane błędy projektowe związane z bhp i ergonomią.

Dodatkowo zaproponujemy wizyty techniczne w krakowskich zakładach pracy powiązane z zajęciami praktycznymi dotyczącymi oceny ryzyka zawodowego. Przygotowujemy dla Was zajęcia w ogrodzie botanicznym, zakładzie komunikacji zbiorowej, nowoczesnym ośrodku badań naukowych.