Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

15‑17 listopada 2023 r.
Kraków
PREMIER HOTEL****

 

Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie.

Maria Skłodowska-Curie

Doraźne działania behapowskie, gaszenie pożarów (bo wypadek, kontrola PIP, proces o odszkodowanie...), jeśli przynoszą jakikolwiek efekt, to na krótką metę. W działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia w pracy potrzebne są rozwiązania systemowe. Niezbędne jest zarządzanie tymi obszarami - umiejętne ich osadzenie w procesie całościowego zarządzania firmą, zdefiniowanie celów i sposobów ich osiągnięcia, określenie zasad stałego kontaktu z pracownikami i metod wpływania na ich zachowanie i postawy. W tym roku konferencję poświęcamy zarządzaniu bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników - zapraszamy do dyskusji na ten temat i dzielenia się dobrymi praktykami.

Nasza specjalność, czyli warsztaty towarzyszące konferencjom ATESTU zmieniają formułę, stając się integralną częścią konferencji (poprzednio udział w warsztatach był możliwy jako dodatkowa opcja). Chcemy, aby konferencja była jeszcze bardziej praktyczna i dała wszystkim uczestnikom możliwość rozwoju poprzez udział w interaktywnych zajęciach. Tradycyjnie już jako opcja będzie możliwość ukończenia (w połączeniu z konferencją) szkolenia okresowego dla służby bhp.

Konferencja zaplanowana jest na trzy dni i będzie podzielona na cztery zasadnicze moduły:

warsztaty - będzie można wybrać jeden z zaproponowanych tematów,

wykłady połączone z dyskusjami i odpowiedziami na pytania uczestników,

networking - bezpieczeństwo jest najważniejsze - zajęcia na stoiskach partnerów konferencji,

ocena ryzyka w praktyce - wizyty w zakładach pracy.

Adresaci konferencji

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

przedstawiciele firm szkoleniowych i laboratoriów badań środowiska pracy

studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp

służba medycyny pracy

pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy

przedstawiciele związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy

osoby zajmujące się ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową