Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

9‑11 października 2024 r.
Bielsko-Biała
Hotel SZYNDZIELNIA

 

Rejestracja otwarta.

Zgłaszam udział

Imię i nazwisko*:

Nazwa firmy/instytucji:

Ulica, numer lokalu*:

Kod pocztowy, miejscowość*:

Adres e-mail*:

Telefon kontaktowy*:
+48

Dane do faktury (wraz z numerem NIP)

Uwagi

 
Faktura zostanie wysłana w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail.
Uwaga: Fakturę przesyłamy po dokonaniu przez Państwa wpłaty (wpłat - w przypadku wyboru pakietu ze szkoleniem okresowym otrzymują Państwo dwie faktury). Jeśli życzą sobie Państwo wcześniejszego przesłania faktury pro forma, prosimy o kontakt mailowy.

Adres e-mail do przesłania faktury*:

Opcje zgłoszenia*

Pakiet nr 1
udział w konferencji (planowane rozpoczęcie: środa 9 października godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 11 października godz. 13.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, posiłki i przerwy kawowe.

Cena pakietu: - wczesna rejestracja: 1640,00 zł + 23% VAT (2017,20 zł brutto) - przy wczesnej rejestracji należy dokonać zgłoszenia i wnieść opłatę konferencyjną do 24 czerwca; - cena regularna: 1740,00 zł + 23% VAT (2140,20 zł brutto) - rejestracja i wniesienie opłaty między 25 czerwca a 16 września.

Pakiet nr 2
Udział w konferencji oraz ukończenie szkolenia okresowego dla służby bhp (planowane rozpoczęcie: środa 9 października godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 11 października godz. 13.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji szkoleniu okresowym. materiały konferencyjne, posiłki i przerwy kawowe.

Cena pakietu: - wczesna rejestracja: 1640,00 zł + 23% VAT (2017,20 zł brutto) - przy wczesnej rejestracji należy dokonać zgłoszenia i wnieść opłatę konferencyjną do 24 czerwca; - cena regularna: 1740,00 zł + 23% VAT (2140,20 zł brutto) - rejestracja i wniesienie opłaty między 25 czerwca a 16 września. szkolenie okresowe: 300,00 zł netto (usługa zwolniona z podatku VAT) - za udział w szkoleniu okresowym (wpłata na konto firmy szkoleniowej Progres Doradztwo Gospodarcze). Uwaga: wymagane są dwie odrębne wpłaty, uczestnik otrzymuje dwie faktury.

Oświadczenia

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:

rejestracji i udziału w konferencji*

marketingowych

przekazania innym podmiotom

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sigma-not.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i udziału w konferencji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konferencji,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zgłoszenia na konferencję.

Proszę przepisać kod z obrazka do pola tekstowego poniżej*.

* pola, których wypełnienie jest wymagane dla celów rejestracji