ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2017 r.

 Dodano: 2018-09-10

 

          

      

2017-09-07  

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2017 r.  

 

Główny Urząd Statystyczny opracował raport dotyczący wypadków w pierwszym półroczu 2017 roku. W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku, ich liczba zmniejszyła się o 0,4% – liczba zgłoszonych wypadków przez formularz Z-KW Statystyczna karta wypadku wyniosła 39093 osoby (3,07 wypadków na 1000 pracujących). Aż 99,1% to wypadki tzw. lekkie – 38778 przypadków (o 0,4% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku). Pozostałe 0,9% to wypadki z ciężkimi obrażeniami ciała (222 przypadki, o 0,9% mniej) oraz śmiertelne – zginęły 93 osoby – tutaj nastąpił wzrost aż o 13,4% w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku.
W liczbach bezwzględnych najwięcej wypadków zdarzyło się w: przetwórstwie przemysłowym (12135), handlu i naprawie pojazdów samochodowych (5263), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (4341). Jednak kiedy porównamy ze sobą wskaźniki wypadkowości (liczbę wypadków na tysiąc pracowników), niechlubne pierwsze miejsce zajmuje górnictwo i wydobywanie (7,56), drugie – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (6,94), a trzecie – opieka zdrowotna i pomoc społeczna (5,04).
Najwyższe wskaźniki wypadkowości zanotowano w województwach: dolnośląskim (4,08), warmińsko-mazurskim (3,72) oraz zachodniopomorskim (3,64). Najczęstsze przyczyny wypadków to: nieprawidłowe zachowanie się pracownika (61%), niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,4%) oraz brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (7,1%). Najpowszechniejsze umiejscowienia urazu to kończyny górne (43,3%), kończyny dolne (34,3) oraz głowa (9,9%).
Skoro najczęstszą przyczyną wypadków – i to z dużą przewagą nad innymi czynnikami – jest niewłaściwe zachowanie się pracowników, ze statystyk tych z pewnością można wyciągnąć wniosek, że pracodawcy powinni położyć większy nacisk na szkolenia bhp – zwiększyć ich zakres i liczbę godzin, a ci, których pracownicy jedynie podpisują oświadczenie, że zapoznali się z zasadami bhp na swoim stanowisku – niezwłocznie zmienić swoje podejście.
Raport GUS można znaleźć tutaj: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-pierwszym-polroczu-2017-roku,3,28.html
 

 
  - 1 -