ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

OSPSBHP i GIG podpisały porozumienie o współpracy

 Dodano: 2020-04-03

 

          

      

2019-04-02  

OSPSBHP i GIG podpisały porozumienie o współpracy  

 

W dniach 27 i 28 marca 2019 r. w Wiśle odbyła się XXI konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, zorganizowana przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.
W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci spółek górniczych, producentów maszyn górniczych i uczelni wyższych. Konferencja była kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych, wymiany dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zacieśniania współpracy wewnątrzsektorowej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP było reprezentowane przez Elżbietę Bożejewicz, prezesa Zarządu Głównego oraz Andrzeja Pakurę, prezesa Zarządu Oddziału „Przemysł – Górnictwo” w Katowicach, pełnomocnika ZG OSPSBHP ds. współpracy z WUG i GIG.
Podczas konferencji zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy OSPSBHP a Głównym Instytutem Górnictwa. Przedmiotem współpracy będzie wymiana wiedzy i doświadczeń obejmująca w szczególności:
■ podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniających eliminowanie zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz kształtowanie bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy;
■ podejmowanie wspólnych działań w celu podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu bhp przez pracowników Głównego Instytutu Górnictwa oraz członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
■ wzajemne przekazywanie wniosków dotyczących konieczności podjęcia prac legislacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również opinii o nowych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych;
■ wzajemne przekazywanie informacji dotyczących najnowszych osiągnięć nauki, jak również najnowszych trendów w zakresie tzw. dobrych praktyk;
■ wymianę informacji na temat zagrożeń i uciążliwości w środowisku pracy oraz metod ich ograniczania;
■ podejmowanie innych przedsięwzięć informacyjnych i organizacyjnych na podstawie bieżących ustaleń pomiędzy stronami, takich jak konferencje, seminaria, szkolenia.
Porozumienie realizowane będzie na szczeblu centralnym – pomiędzy kierownictwem Głównego Instytutu Górnictwa i Zarządem Głównym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz na szczeblu terenowym (lokalnym) – pomiędzy kierownictwem GIG a zarządami oddziałów OSPSBHP.
Porozumienie podpisali:
– ze strony GIG: prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek – dyrektor, dr inż. Zbigniew Lubosik – zastępca dyrektora ds. geoinżynierii i bezpieczeństwa przemysłowego,
– ze strony OSPSBHP: Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego, Andrzej Pakura, prezes Zarządu Oddziału „Przemysł – Górnictwo” w Katowicach.
 

 
  - 1 -