ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Konferencja „Zrównoważone życie zawodowe”

 Dodano: 2017-10-09

 

          

      

2016-10-04  

Konferencja „Zrównoważone życie zawodowe”  

 

28 września 2016 r. w Gdańsku odbyła się konferencja „Zrównoważone życie zawodowe” zorganizowana w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przez odział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Gdańsku przy współudziale CIOP-PIB w Warszawie. Wpisała się ona w kampanię pod hasłem „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, prowadzoną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w latach 2016-2017. Konferencja zgromadziła blisko sto osób, zarówno przedstawicieli pracodawców i kadry kierowniczej, jak również specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
Głównym celem kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest wspieranie pracodawców w rozwiązywaniu kwestii związanych ze starzeniem się siły roboczej, podnoszenie wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania wiekiem w pracy, podniesienie świadomości na temat efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika oraz kwestia dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec kariery zawodowej. Korzyści wynikające z zarządzania wiekiem w organizacji to zdrowsi, bardziej produktywni i zmotywowani pracownicy, a dzięki temu bardziej innowacyjna i konkurencyjna firma. Instrumenty, jakie mają do dyspozycji pracodawcy to: 1. cenna wiedza i doświadczenie starszych pracowników, pogłębiane i przekazywane młodszym pracownikom, 2. niższe wskaźniki zwolnień chorobowych i absencji (niższe koszty niezdolności do pracy), 3. większa wydajność, 4. mniejsza rotacja pracowników, 5. większe bezpieczeństwo zatrudnienia i możliwości awansu. Wszystkie te czynniki korzystnie wpływają na środowisko pracy oraz możliwość wykorzystania potencjału pracowników niezależnie od ich wieku.
Wykłady na konferencji wygłosili przedstawiciele: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. „Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia pracowników” omówili przedstawiciele firmy AQUA-Sopot, prezentując sopocki program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz Inkubator Innowacji Społecznych z tematem „Małe Wielkie Zmiany”.
Podczas konferencji, z okazji przypadającego 19 września Dnia Pracownika Służby BHP, wręczono dyplomy uznania za zasługi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom służby bhp wyróżnionym przez zarząd oddziału OSPSBHP w Gdańsku. Dyplomy wręczył wyróżnionym prezes oddziału Marek Nościusz, życząc wszystkim pracującym na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy wytrwałości i satysfakcji z pracy, wielu sukcesów zawodowych, pogody ducha i wiary w dobre efekty codziennego zawodowego wysiłku.
 

 
  - 1 -