ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Seminarium w Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

 Dodano: 2017-05-08

 

          

      

2016-05-06  

Seminarium w Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie  

 

Chyba każdy się zgodzi, że największą wartością każdego pracodawcy jest jego pracownik. Odpowiednie przeszkolenie, przygotowanie oraz zapewnienie godnych warunków pracy to podstawa sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Nie mniejszą rolę odgrywa dbałość o zdrowie pracowników w firmie. W związku z tym 19 kwietnia 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Zdrowie pracownika zyskiem firmy” odbyło się seminarium z udziałem kierownictwa Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz przedstawicieli kierownictwa komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa i higieny służby/pracy Straży Granicznej. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy reprezentowały: Agnieszka Szczygielska – koordynator działań kampanii, Katarzyna Hildt-Ciupińska oraz Karolina Pawłowska-Cyprysiak z Zakładu Ergonomii CIOP-PIB. W seminarium wzięły też udział: Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Paulina Pasturczak – prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Koszalinie.
Podczas seminarium działalność CIOP-PIB w ramach programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, w tym informacyjne kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy, przedstawiła Agnieszka Szczygielska. Katarzyna Hildt-Ciupińska przedstawiła „Dbałość o zdrowie podejmowaną przez pracowników w zależności od wieku oraz rodzaju wykonywanej pracy”, a Karolina Pawłowska-Cyprysiak „Ocenę zdolności do pracy osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej”. O zasadach etyki w służbie bhp, planach i celach OSPSBHP mówiła Elżbieta Bożejewicz, natomiast działalność oddziału stowarzyszenia w Koszalinie zaprezentowała Paulina Pasturczak. Na koniec seminarium problematykę profilaktycznej ochrony zdrowia w Straży Granicznej omówił ppor. SG Piotr Banasiak z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.
Po części seminaryjnej odbyła się prezentacja Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.
Każda forma propagowania bezpiecznych warunków pracy poprzez informacyjne kampanie społeczne, warsztaty, szkolenia, czy choćby wymiana doświadczeń ściśle związana jest z udziałem w tworzeniu pozytywnych relacji pomiędzy pracownikiem, pracodawcą a miejscem pracy. To zawsze firmie się opłaca. Tak jak inwestycje w bhp oraz zaangażowanie wszystkich mających jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. W tym kontekście można powiedzieć, że bezpiecznym miejscem pracy nie jest zakład, w którym nie ma wypadków lecz taki, w którym dba się o bezpieczeństwo.

ppor. SG Piotr Banasiak, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 

 
  - 1 -