ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Wybory władz olsztyńskiego oddziału OSPSBHP

 Dodano: 2021-02-19

 

          

      

2020-02-18  

Wybory władz olsztyńskiego oddziału OSPSBHP  

 

14 lutego 2020 r. odbyło się zwyczajne walne zebranie olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, na którym wybrano nowe władze oraz organy statutowe oddziału. Ustępujący prezes Zarządu Oddziału Grzegorz Kulkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w 2019 r., przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lech Kalbarczyk przedstawił sprawozdanie z kontroli statutowej, a zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego odczytał sprawozdanie z działalności sądu. Po przegłosowaniu i przyjęciu sprawozdań przystąpiono do wyborów prezesa zarządu. Zaproponowano kandydaturę Grzegorza Kulkowskiego, który w wyniku tajnego głosowania został wybrany jednogłośnie, uzyskując 40 ważnych głosów.

Po wyborze prezesa walne zebranie przystąpiło do wyborów członków zarządu. Zgłoszono sześć kandydatur. W wyniku głosowania do zarządu weszli: Elżbieta Tkaczyk, Grażyna Czarnecka, Anna Gajewska, Renata Krupa i Krzysztof Zwierzyński. Zarząd ukonstytuował się następująco: E. Tkaczyk – wiceprezes, K. Zwierzyński – wiceprezes, R. Krupa – sekretarz, A. Gajewska – skarbnik i G. Czarnecka – członek zarządu. W wyniku dalszych głosowań wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Nina Leśna – przewodnicząca, Krzysztof Wrzosek – zastępca przewodniczącej i Romuald Drobysz – sekretarz, a także Sąd Koleżeński: Tomasz Słonka – przewodniczący, Henryk Prałat – zastępca przewodniczącego i Andrzej Urbaniak – sekretarz.

Na spotkanie z członkami oddziału przybył Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Jarosław Kowalczyk, który posumował efekty współpracy pomiędzy oddziałem i Okręgowym Inspektoratem Pracy w 2019 r. oraz przedstawił cele i założenia kampanii PIP „Dobry przepis na bezpieczeństwo”. Natomiast Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, przedstawiła plan pracy ZG na bieżący rok oraz nakreśliła kierunki działań i współpracy z oddziałami OSPSBHP. Grzegorz Kulkowski przedstawił plan pracy oddziału, zapewniając o woli współpracy w działaniach mających na celu poprawę warunków pracy w zakładach pracy województwa warmińsko-mazurskiego.

W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie „Wymagania nowej normy ISO 45001”, przeprowadzone przez dr Zofię Migus-Bębnowicz – nauczyciela akademickiego oraz konsultanta systemów zarządzania m.in.: jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także audytora systemów zarządzania jakością ISO 9001. Temat szkolenia spotkał się z ogromnym zainteresowaniem członków oddziału, czego dowodem była ożywiona i merytoryczna dyskusja dotycząca praktycznych aspektów wdrażania normy.
 

 
  - 1 -