ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Nowe władze w Gdańsku

 Dodano: 2017-06-07

 

          

      

2016-06-06  

Nowe władze w Gdańsku  

 

17 maja 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Gdańsku, podczas którego został wyłoniony nowy Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.
Na dzień zwołanego zebrania liczba zarejestrowanych, uprawnionych do głosowania członków oddziału wynosiła 267, obecnych na walnym zebraniu było 92 z nich. Z uwagi na brak wymaganej liczby osób uprawnionych do rozpoczęcia walnego zebrania w pierwszym terminie, zebranie rozpoczęło się w drugim wyznaczonym terminie.
Przewodniczącym został wybrany Mariusz Butowski, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem zebrania, w tym nad wyborami komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
Zgromadzeni wysłuchali sprawozdań ustępującego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy 2012-2016. Po przegłosowaniu przyjęcia sprawozdań, ustępujący zarząd uzyskał absolutorium (90 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, nie było głosów przeciw). Ustępująca prezes oddziału Zofia Formella podziękowała dotychczasowym członkom zarządu za czteroletnią pracę dla dobra i rozwoju stowarzyszenia.
W drugiej części zebrania, przystąpiono do wyborów prezesa zarządu. Do tej funkcji kandydowali: Beata Musa, Janusz Ożarków, Marek Nościusz. Każdy z kandydatów zaprezentował program na ulotce i w wystąpieniu podczas zebrania. W drodze tajnego głosowania, w pierwszej turze, spośród trzech zgłoszonych kandydatów wyłoniono prezesa na kadencję 2016-2020 – Marka Nościusza, który na 92 głosów ważnych uzyskał 59 głosów. Beata Musa otrzymała 17 głosów, a Janusz Ożarków 16 głosów.

W wyniku kolejnych głosowań wybrano władze oddziału, które ukonstytuowały się w następujących składach:
Zarząd Oddziału: Marek Nościusz – prezes, Michał Chłopecki – wiceprezes, Sylwia Janowicz – wiceprezes, Małgorzata Hillar – sekretarz, Karolina Duda-Miłczak – skarbnik, oraz członkowie zarządu: Mariusz Butowski, Zuzanna Cisło, Łukasz Król, Marcin Marszałkowski.
Komisja Rewizyjna: Józef Haberny – przewodniczący, Ryszard Frelich – zastępca, Zofia Formella – sekretarz.
Sąd Koleżeński: Katarzyna Małecka – przewodniczący, Roman Wika – zastępca, Elżbieta Bagińska – sekretarz, członkowie: Iwona Szumlas, Maryla Bach.
 

 
  - 1 -