Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

20-22 listopada 2019 r.
Zegrze koło Warszawy
Hotel 500

 

Ankieta dla służby bhp

Co młodzi behapowcy myślą o współpracy (bądź jej braku) ze starszymi kolegami? Co starsi stażem myślą o behapowskim narybku? Uczestników konferencji ATESTU i wszystkich pracowników służby bhp zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety na ten temat. Przygotowała ją Beata Kaczmarek, autorka badań na temat wypalenia zawodowego służby bhp i przeprowadzonych w ubiegłym roku szerokich badań dotyczących służby bhp. Ich wyniki były publikowane na łamach ATESTU (nr 12/20181/2019) oraz prezentowane podczas ogólnopolskich konferencji.

W najnowszej ankiecie B. Kaczmarek skupiła się na aspekcie współpracy osób początkujących w zawodzie z doświadczonymi specjalistami ds. bhp. O wypełnienie krótkiego kwestionariusza (6 pytań) proszeni są przedstawiciele służby bhp, którzy pracują nie dłużej niż 7 lat oraz specjaliści z co najmniej 20-letnim doświadczeniem. Omówienie wyników ankiety Beata Kaczmarek przedstawi podczas wykładu na konferencji ATESTU w Zegrzu. Podsumowanie zostanie opublikowane również na łamach naszego miesięcznika.

Ankieta jest anonimowa i znajduje się pod adresem https://bit.ly/2lYawMR

Uwaga: ankieta będzie aktywna do 20 października 2019 r.