ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2012

Beata Kaczmarek

Beata Kaczmarek
Beata Kaczmarek

Beata Kaczmarek nie wyobraża sobie codziennego życia i pracy zawodowej bez stałego uczenia się, które wymusza na nas nieustanny postęp technologiczny. By nie zostać w tyle, musimy nieustannie doskonalić siebie, swoje wykształcenie, umiejętności, wiedzę. Zdecydowanie bardziej humanistka niż człowiek techniki skończyła finanse i inwestycje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pod koniec studiów zaczęła pracę w katowickiej firmie szkoleniowej, gdzie zajmowała się organizacją szkoleń i seminariów dla przedsiębiorstw. Rozległy zakres tematyczny oferowanych kursów, od szkoleń miękkich, dotyczących umiejętności interpersonalnych, zarządzania ludźmi, poprzez zagadnienia prawne z różnych dziedzin, aż do oczywiście bezpieczeństwa i higieny pracy, wymuszał uzupełnianie wiedzy.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim i z rozpędu kolejne na kierunku trener i organizator szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu. Trudno byłoby zliczyć szkolenia, które projektowała dla klientów, a jednocześnie brała w nich udział. W 2005 r. rozstała się ze szkoleniami na rzecz SGS Polska, międzynarodowej firmy zajmującej się m.in. certyfikacją systemów zarządzania, organizując biuro terenowe w Katowicach. Rozstanie nie było jednak zbyt długie; założyła swoją firmę szkoleniową. Dzięki współpracy ze świetnymi fachowcami, m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodków akademickich, a także z freelancerami, proponuje szkolenia w różnych obszarach tematycznych, jednak najwięcej w zakresie ochrony pracy i bhp.

Stawia na wysoką jakość szkoleń i budowanie długofalowych relacji z klientami. Stara się integrować specjalistów ds. bezpieczeństwa, organizując od lat Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Współpracuje również z oddziałem katowickim Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w którym od zeszłego roku pełni funkcję sekretarza. Obserwując środowisko behapowców na przestrzeni kilkunastu lat zauważa spore zmiany. Ten zawód, jak wiele innych, staje się coraz bardziej wymagający, przyciąga także coraz więcej młodych ludzi. Konieczność poszukiwania informacji, doskonalenia swoich umiejętności wymusza u specjalistów ds. bhp potrzebę konsultacji, praktycznych warsztatów i wymiany poglądów. Na organizowanych szkoleniach stara się stworzyć atmosferę i przestrzeń, która umożliwi nawiązywanie kontaktów. Satysfakcjonujące jest, że to naprawdę działa. Uczestnicy poszerzają grono zawodowych znajomych, osoby z dużym doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą z behapowcami zaczynającymi pracę w tym zawodzie, a ci z kolei przekazują, jakie pomysły i rozwiązania stosują w swoich firmach. Na szkoleniach ważna jest nie tylko część merytoryczna, dobrze przeprowadzone zajęcia i konsultacje z wykładowcami, ale także wartość dodana. Nie da się przecenić tego, czego uczestnicy spotkania uczą się wzajemnie od siebie. Beata Kaczmarek uważa, że ma szczęście do poznawania ciekawych, sympatycznych i pozytywnych ludzi i, jak to w tej branży często bywa, mocno pochłoniętych pracą i podchodzących do niej z pasją. Dobrze się czuje w roli organizatora spinającego w całość stronę merytoryczną szkoleń i wszystkie szczegóły organizacyjne. Niby wie, że niemożliwe jest uzyskanie stuprocentowego zadowolenia wszystkich uczestników, ale nieustannie do tego dąży: ciągle ulepsza, poprawia i podnosi poprzeczkę.

Z uwagą i pewną nadzieją przygląda się inicjatywie, podejmowanej obecnie przez środowisko służby bhp, zmierzającej do zmiany przepisów w zakresie szkoleń. Gorące dyskusje i spore emocje temu towarzyszące świadczą, że nowe regulacje w tym obszarze są potrzebne. Uważa, że warto w końcu podjąć kroki zmierzające do wyeliminowania z rynku niesolidnych organizatorów szkoleń, których jakość usług pozostawia wiele do życzenia. Warto promować wykładowców kompetentnych i dbających o własny rozwój zawodowy, którzy podchodzą do swoich obowiązków z pełną odpowiedzialnością. Rynek firm szkoleniowych jest niezwykle konkurencyjny, ale efektem walki konkurencyjnej, zdaniem B. Kaczmarek, nie może być obniżenie jakości szkoleń, wręcz przeciwnie, efektem powinno być zdecydowane podniesienie ich standardu z korzyścią dla wszystkich.

Praca w branży szkoleniowej uzmysławia, jak dużo trzeba wiedzieć, więc ciągle się uczy. Uzupełniła formalne uprawnienia na studiach podyplomowych bhp w Wyższej Szkole Biznesu, a za kilka tygodni kończy studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa pracy. Amatorsko interesuje się fotografią (choć miłość do tej sztuki ciągle pozostaje nieodwzajemniona), więc wyszukuje dla siebie kolejne kursy fotograficzne. Uwielbia gotować i istnieje uzasadniona możliwość, że kiedyś porzuci szkolenia na rzecz gotowania. Chociaż... to chyba jednak niemożliwe!

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2012

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398826