ATEST Ochrona Pracy

22 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wypadki

Wypadki

Wypadki przy pracy

Prezentujemy wybrane wypadki zgłoszone w ciągu ostatnich miesięcy do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

<<< Poprzednie

 

Czerwiec 2021 - Wrzesień 2021

Woj. kujawsko-pomorskie: Na terenie zakładu pracownik szlifował sworzeń. Podczas wykonywania zadania mężczyzna zdjął okulary ochronne z nosa i przełożył je na czoło. Brak ochrony oczu doprowadził do wbicia się w gałkę oczną mężczyzny opiłka powstałego przy szlifowaniu detalu. Poszkodowany doznał ciężkiego urazu oka.

Woj. kujawsko-pomorskie: Na terenie zakładu pracownik wykonywał prace związane z pakowaniem kartonów mleka na paletę. Podczas realizacji zadania został przygnieciony przez element maszyny pakującej. W wyniku odniesionych w zdarzeniu obrażeń ciała zmarł.

Woj. kujawsko-pomorskie: Pracownik odlewni prowadził prace konserwatorskie maszyny do wyrobu masy formierskiej. W czasie pracy nastąpiło uruchomienie maszyny i pochwycenie mężczyzny. Poszkodowany poniósł śmierć na miejscu.

Woj. kujawsko-pomorskie: Pracownik tartaku przecinał na pilarce tarczowej drewniany element. W czasie wykonywania zadania prawa ręka mężczyzny przedostała się do strefy pracy traczy. Doprowadziło to do kontaktu elementu tnącego z palcem wskazującym i amputacji palca.

Woj. kujawsko-pomorskie: Pracownik wykonywał prace budowlane na dachu. Podczas przemieszczania się mężczyzna wpadł do wnętrza budynku przez otwarty właz, spadając z wysokości około 3 metrów na posadzkę. Doznał ciężkich obrażeń ciała w postaci urazu kręgosłupa dającego objawy braku czucia w kończynach dolnych i problemów z oddychaniem.

Woj. podlaskie: Na terenie budowy zleceniobiorca stojąc na podeście roboczym umieszczonym pomiędzy dwoma rusztowaniami wykonywał prace murarskie i spadł z wysokości około 2 metrów na ziemię. Doznał lekkich obrażeń ciała.

Woj. podlaskie: Na terenie ubojni bydła zleceniobiorca w pozycji kucznej skórował tuszę. W czasie pracy mężczyzna "pociągnął" nożem po swoim lewym udzie. Doznał rozcięcia tętnicy.

Woj. podlaskie: Pracownica hali produkcyjnej czyściła frezarkę do obróbki drewna. W trakcie wykonywania pracy doszło do włączenia maszyny, co spowodowało przedostanie się prawej ręki kobiety w strefę pracy ostrza frezarki. Doszło do amputacji palców.

Woj. pomorskie: Na terenie zakładu pracy pracownik czyścił mieszalnik do ciasta. W tym samym czasie współpracujący z nim inny pracownik włączył mieszalnik. W wyniku zaistniałej sytuacji doszło do kontaktu ręki mężczyzny (czyszczącego urządzenie) z mieszadłami, co doprowadziło do urazu.

Woj. śląskie: Na terenie zakładu pracownik otwierał właz kotła parowego. Podczas wykonywania tej czynności doszło do nagłego wyrzutu gorącej wody. Poszkodowany doznał poparzeń ciała.

Woj. śląskie: W miejscu wycinki drzew w pobliżu linii energetycznej 15 kV mężczyzna stojąc na aluminiowej drabinie wycinał gałęzie drzew. W czasie pracy dotknął pilarką zamontowaną na wysięgniku do linii energetycznej, będącej pod napięciem. Poszkodowany został porażony prądem elektrycznym, co doprowadziło do jego upadku z wysokości około 6 metrów i śmierci na miejscu.

(Źródło: GIP)

 

<<< Poprzednie

 

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43837452