ATEST Ochrona Pracy

14 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wypadki

Wypadki

Wypadki przy pracy

Prezentujemy wybrane wypadki zgłoszone w ciągu ostatnich miesięcy do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

<<< Poprzednie

 

Styczeń 2024

Woj. kujawsko-pomorskie: Dwóch pracowników wykonywało pracę w rozdzielni prądu elektrycznego. W trakcie realizacji prac doszło do zwarcia instalacji elektrycznej o napięciu 400 V, co doprowadziło do porażenia prądem mężczyzn. W wyniki zdarzenia obaj poszkodowani doznali poważnych poparzeń ciała.

Woj. kujawsko-pomorskie: Na terenie stolarni pracownik przy użyciu pilarki poddawał obróbce drewniany element. W czasie realizacji zadania ręka mężczyzny przedostała się w strefę pracy tarczy urządzenia, co doprowadziło do urazu palca.

Woj. podlaskie: Na stacji kolejowej pracownik montował lampy oświetleniowe na słupie trakcji elektrycznej. W czasie pracy mężczyzna spadł z wysokości około 3 m na ziemię.

Woj. podlaskie: Na terenie lasu pracownik okrzesywał ścięte drzewo. W dniu wykonywania prac silnie wiał wiatr, który doprowadził do złamania się stojącego w pobliżu drzewa. Odłamane gałęzie spadając, uderzyły mężczyznę. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.

Woj. podlaskie: W hali obsługi w placówce bankowej dwie pracownice obsługiwały klientów. W tym samym czasie do banku wszedł napastnik i usiłował dokonać rozboju. W wyniku napadu obie kobiety doznały stresu pourazowego.

Woj. pomorskie: Na terenie prowadzenia prac ziemnych w wykopie o głębokości około 3,7 m pracownicy układali rurę kanalizacyjną. Po zakończeniu pracy część pracowników wyszła z wykopu i rozpoczęła wstępne przysypywanie rury kanalizacyjnej. Następnie bez upewnienia się, czy wszyscy pracownicy opuścili wykop, przystąpili do wyciągnięcia obudowy systemowej zabezpieczającej ściany wykopu. Po wykonaniu tej czynności zaniepokojeni nieobecnością jednego z współpracowników rozejrzeli się i zauważyli przysypanego w wykopie poszukiwanego pracownika. Poszkodowany w wyniku odniesionych obrażeń ciała zmarł.

Woj. pomorskie: Na terenie zakładu pracownik przy użyciu prasy krawędziowej obcinał stalowe pręty zbrojeniowe. W trakcie realizacji zadania doszło do urazu palca mężczyzny.

Woj. pomorskie: Na terenie zakładu zajmującego się przetwórstwem ryb zleceniobiorca przy użyciu pilarki taśmowej przecinał rybę. W trakcie pracy prawa ręka mężczyzna przedostała się do strefy pracy pilarki, co doprowadziło do urazu palca.

Woj. pomorskie: Na terenie zakładu zleceniobiorca przy użyciu wiertarki kolumnowej nawiercał otwór w metalowym elemencie (pracę wykonywał w rękawicach). W trakcie odgarniania wiórów doszło do pochwycenia rękawicy przez będące w ruchu wiertło. Doszło do wyrwania palca wskazującego lewej ręki.

Woj. śląskie: Na korytarzu szkolnym specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego dwie nauczycielki pełniły dyżur śródlekcyjny. Jedna z nauczycielek została popchnięta przez biegnącego ucznia, straciła równowagę i uderzyła głową w twarz nauczycielki stojącej obok niej. W wyniku zdarzenia obie poszkodowane doznały lekkich obrażeń ciała.

Woj. śląskie: Na terenie budowy budynku mieszkalnego pracownik stojąc na rusztowaniu tynkował ścianę obiektu. W czasie pracy spadł z wysokości około 2 m na ziemię i doznał złamania kości obu rąk.

Woj. śląskie: Na terenie oddziału ratunkowego szpitala dwie pracownice pełniące dyżur zostały zaatakowane i pobite przez pacjentkę. Obie doznały lekkich obrażeń ciała.

Woj. śląskie: Na terenie zakładu pracownik wykonywał pracę przy maszynie do kształtowania prętów metalowych. W czasie realizacji zadania lewa ręka mężczyzny przedostała się między gięty pręt a walec. Doszło do przygniecenia ręki, co doprowadziło do zmiażdżenia dwóch palców.

(Źródło: GIP)

 

<<< Poprzednie

 

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58314767