ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Wypadki

Wypadki

Wypadki przy pracy

Prezentujemy wybrane wypadki zgłoszone w ciągu ostatnich miesięcy do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

<<< Poprzednie

 

Maj 2024

Woj. dolnośląskie: Pracownik na dachu budynku montował panele fotowoltaiczne. W trakcie realizacji zadania spadł ze szczytowej krawędzi dachu z wysokości około 6,5 m. Doznał złamania kości stopy i kości piszczelowej prawej nogi.

Woj. lubelskie: Na terenie zakładu pracownik podawał deski na wielopiłę. W trakcie wykonywania tej czynności mężczyzna został uderzony w szyję kawałkiem drewna wyrzuconym z maszyny. Siła uderzenia spowodowała uraz szyi skutkujący krwotokiem, utratą przytomności i upadkiem na posadzkę. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.

Woj. małopolskie: Przez halę produkcyjną, gdzie pracowały cztery osoby, przejeżdżał wózek widłowy zasilany z butli gazowej. W tracie przejazdu pojazdu doszło do emisji tlenku węgla i zatrucia pracujących osób. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Woj. mazowieckie: Na terenie zakładu pracy pracownik czyścił taśmociąg, który był w ruchu. W czasie wykonywania zadania ręka mężczyzny przedostała się pomiędzy bęben a pas transmisyjny. Doszło do wciągnięcia kończyny. Poszkodowany poniósł śmieć na miejscu zdarzenia.

Woj. opolskie: Na terenie warsztatu samochodowego uczeń uczestniczył w naprawie samochodu. Podczas wykonywania prac spawalniczych doszło do pożaru. Przebywający na praktykach uczeń doznał zatrucia gazami i został przewieziony do szpitala.

Woj. opolskie: Na terenie zakładu pracownik uruchamiał mieszalnik do granulatu. Po ściągnięciu osłon mężczyzna chciał usunąć resztki produktu z urządzenia, które nadal pracowało. W wyniku kontaktu prawej ręki z mieszadłem będącym w ruchu obrotowym doszło do amputacji urazowej części palca.

Woj. pomorskie: Na hali produkcyjnej podczas procesu mycia linii technologicznej doszło do zamiany środka chemicznego do mycia. W wyniku zdarzenia piętnastu pracowników zostało narażonych na kontakt inhalacyjny z oparami substancji na bazie kwasu nadoctowego stosowanego do dezynfekcji wody w zamkniętym obiegu.

Woj. pomorskie: Na terenie lasu pilarz podcinał drzewo, które po ścince nie upadło. Pracownik przebywając w strefie niebezpiecznej przystąpił do okrzesywania pnia. W czasie realizacji zadania drzewo utraciło stateczność i upadło na pilarza. Poszkodowany po przewiezieniu do szpitala zmarł.

Woj. pomorskie: Na terenie oczyszczalni ścieków pracownik wchodząc po drabinie przystawnej w celu zdemontowania szalunku budowlanego zbiornika, poślizgnął się i spadł z wysokości około 4 m. W wyniku zdarzenia doznał urazu ręki.

Woj. wielkopolskie: W miejscu usuwania awarii sieci wodociągowej pracownik wszedł do wykopu o głębokości około 2 m i naprawiał uszkodzoną rurę. W czasie realizacji zadania doszło do oberwania się ściany wykopu i przysypania mężczyzny. Pracownik o własnych siłach wyszedł z wykopu. W wyniku zdarzenia odczuwał ogólny ból ciała oraz ból oczu. Został przewieziony do szpitala.

Woj. wielkopolskie: W mleczarni pracownica czyściła maszynę typu "wilk". W trakcie wykonywania zadania ręka kobiety przedostała się do strefy rozdrabniającej maszyny. W wyniku kontaktu palców z ostrą krawędzią mechanizmu doszło do częściowej amputacji dwóch palców.

Woj. zachodniopomorskie: Na terenie zakładu dwóch pracowników wykonywało pracę (jeden pod antresolą, drugi obok niej). Na antresoli zorganizowany był magazyn wyrobów gotowych. W trakcie wykonywania pracy przez pracowników prawdopodobnie z powodu przeciążenia drewnianego stropu antresoli doszło do utraty stabilności stalowej konstrukcji wsporczej, dobudowanej do hali produkcyjnej, czyli załamania się części stropu antresoli wraz ze zgromadzonymi na niej materiałami. W wyniku zdarzenia jeden z pracowników doznał przygniecenia nóg, drugi lekkich obrażeń głowy.

(Źródło: GIP)

 

<<< Poprzednie

 

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60424369