ATEST Ochrona Pracy

29 października 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wypadki

Wypadki

Wypadki przy pracy

Prezentujemy wybrane wypadki zgłoszone w ciągu ostatnich miesięcy do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

<<< Poprzednie

 

Lipiec 2020 - Październik 2020

Woj. podlaskie: Na terenie zakładu produkcji tkanin operator przy użyciu wózka widłowego z mechanicznym napędem podnoszenia transportował pojemnik o objętości 1000 l ze skrystalizowanym ługiem sodowym. W czasie transportu doszło do odprysku kawałka skrystalizowanego ługu sodowego, który wpadł w lewe oko operatora. Poszkodowany doznał poważnego urazu oka.

Woj. podlaskie: Pracownik stojąc w wykopie wąskoprzestrzennym montował przyłącze wodne. W czasie wykonywania pracy mężczyzna został przysypany urobkiem, doznając lekkich obrażeń ciała.

Woj. podlaskie: W hali produkcyjnej pracownica obsługująca drukarkę zauważyła zabrudzenie tamponu nanoszącego farbę. Chcąc usunąć zanieczyszczenie, włożyła rękę do strefy pracy drukarki. W tym czasie tampon przygniótł kobiecie rękę do zamknięcia blokującego obrabiany detal. Pracownica energicznie cofnęła rękę spod tamponu, rozcinając sobie wewnętrzną część dłoni.

Woj. podlaskie: W sklepie na stoisku z mięsem pracownica kroiła wędlinę przy użyciu krajalnicy. W czasie wykonywania pracy włożyła prawą rękę do strefy pracy maszyny, gdzie doszło do kontaktu palca z wirującą tarczą. W wyniku zdarzenia poszkodowana doznała rozcięcia palca wskazującego.

Woj. pomorskie: Na terenie punktu magazynowania i dystrybucji gazów technicznych pracownik napełniał butlę gazem. Doszło do wybuchu i rozerwania butli - mężczyzna doznał głębokich ran szarpanych i naderwania mięśni lewej nogi.

Woj. pomorskie: Na terenie stoczni montażysta demontował rusztowanie. Podczas podawania do góry elementu rusztowania na miejsce składowania, które znajdowało się na pokładzie jednostki pływającej, mężczyzna spadł z wysokości ok. 10 m. Doznał ciężkich obrażeń ciała.

Woj. pomorskie: W punkcie sprzedaży lodów pracownik został porażony prądem elektrycznym z powodu wadliwie zamontowanej instalacji elektrycznej, po czym został przewieziony do szpitala.

Woj. śląskie: Na terenie budowy pracownik stojąc na rusztowaniu tynkował ściany zewnętrzne budynku. Spadł z wysokości około 2 metrów na ziemię, doznając ciężkich obrażeń ciała.

Woj. śląskie: Na terenie budowy zleceniobiorca demontował szalunki wieńców nad murem ściany zewnętrznej. W czasie pracy mężczyzna spadł z rusztowania z wysokości trzeciej kondygnacji wznoszonego budynku. Doznał ciężkich obrażeń ciała.

Woj. śląskie: Na terenie podziemnego wyrobiska pracownik podczas wykonywania pracy został przygnieciony do ściany chodnika odspojoną bryłą węgla. Doznał ciężkich obrażeń ciała.

Woj. śląskie: Na terenie podziemnego wyrobiska, w czasie wykonywania prac związanych z zabudową skrzyżowania słupowego trójstronnego, doszło do nagłego rozszczelnienia na połączeniu dwóch węży sprężonego powietrza. W strefie zagrożenia znajdowało się trzech pracowników. Jedna z końcówek węży uderzyła jednego z nich. Rozproszony pył i drobne skały uniesione ze spągu spowodowały urazy u dwóch pozostałych pracowników.

Woj. wielkopolskie: Na terenie zakładu pracownik wykonywał prace konserwacyjno-naprawcze na maszynie drogowej - rozściełaczu do asfaltu. Spadł z maszyny z wysokości ok. 1,4 m uderzając o jej elementy. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał poważnego urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym.

(Źródło: GIP)

 

<<< Poprzednie

 

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 38230478