ATEST Ochrona Pracy

11 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wypadki

Wypadki

Wypadki przy pracy

Prezentujemy wybrane wypadki zgłoszone w ciągu ostatnich miesięcy do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

<<< Poprzednie

 

Maj 2020 - Sierpień 2020

Woj. dolnośląskie: Na terenie zakładu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów pracownik, stojąc przy przenośniku taśmowym, sortował odpady. W czasie pracy został wciągnięty przez taśmociąg. Poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Woj. kujawsko-pomorskie: Na terenie zakładu pracownik podłączał maszynę do prądu elektrycznego i został porażony prądem, w wyniku czego doznał ciężkich obrażeń ciała.

Woj. kujawsko-pomorskie: Na terenie zakładu pracownik transportował stalową blachę o wymiarach 2,4 x 2,8 x 0,05 m i wadze ok. 192 kg za pomocą suwnicy. Po postawieniu blachy w pionie na krótszym boku, blacha wysunęła się z uchwytów i uderzyła mężczyznę. Poszkodowany doznał lekkich obrażeń ciała.

Woj. kujawsko-pomorskie: Pracownik walcujący blachę na walcarce mechanicznej włożył rękę między rolki a blachę. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał zgniecenia trzech palców.

Woj. łódzkie: Na terenie zakładu usług komunalnych pracownik obsługiwał belownicę kanałową (prasę do odpadów) przy otwartej osłonie. Włożył lewą rękę do strefy pracy maszyny i doznał poważnego urazu, który doprowadził do częściowej amputacji ręki.

Woj. opolskie: Gdy pracownik spawał palnikiem acetylenowo-tlenowym elementy stalowe, doszło do wybuchu. Poszkodowany doznał urazu głowy.

Woj. opolskie: Na terenie zakładu pracownik szlifował zbiornik będący pod ciśnieniem. W czasie wykonywania tej pracy doszło do wybuchu. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał lekkich obrażeń twarzy i ciała.

Woj. opolskie: W domu pomocy społecznej pracownica obsługiwała maszynę do ubijania mięsa na kotlety. Włożyła prawą rękę w strefę pracy ruchomych elementów maszyny - doznała amputacji czterech palców.

Woj. warmińsko-mazurskie: Pracownik czyszcząc maszynę do produkcji bułki tartej włożył prawą rękę do strefy pracy obracającego się walca. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał urazu palca. Po przewiezieniu do szpitala podjęto decyzję o częściowej jego amputacji.

Woj. warmińsko-mazurskie: Pracownik przygotowywał teren do ułożenia kostki brukowej. W czasie zagęszczania gruntu ręczną zagęszczarką został przejechany przez cofającą ładowarkę teleskopową, kierowaną przez innego pracownika. W wyniku zdarzenia poniósł śmierć na miejscu.

Woj. warmińsko-mazurskie: W hali trakowej pracownik wykonywał pracę na wielopile. Został uderzony odłamkiem drewna, przez co doznał poważnego urazu oka.

(Źródło: GIP)

 

<<< Poprzednie

 

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37266863