ATEST Ochrona Pracy

11 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Artykuły czytane ostatnio najczęściej

Lista artykułów jest uporządkowana malejąco według liczby odwiedzin.
Zobacz również: lista najczęściej komentowanych artykułów.


1. ATEST 01/2010: Abolicja dla "starych" behapowców
Listy do redakcji

2. ATEST 12/2011: Stres w kasynie gry
Kasyna gry postrzegane są jako miejsca zabawy ludzi zamożnych. Wiedza o tym, na co narażeni są pracownicy kasyn, jest dostępna tylko nielicznym. Wynika to ze specyfiki środowiska - hermetycznego, strzegącego swoich tajemnic. Autor artykułu przepracował wiele lat w kasynach, co dało mu wiedzę na temat problemów pracowników tej branży.

3. ATEST 06/2001: Stacje bazowe telefonii komórkowej - fakty i mity
Marek Szuba odpowiada na pytanie, co robić, żeby stacje bazowe telefonii komórkowej, instalowana na masztach i dachach budynków nie szkodziły ludziom.

4. ATEST 01/2009: Mała rewolucja
O tym, co zmieni się w Państwowej Inspekcji Pracy, czy inspekcja zrezygnuje z kontroli legalności zatrudnienia, jak będzie wykonywać swoje zadania prewencyjne, Robert Kozela rozmawia z Tadeuszem Janem Zającem, głównym inspektorem pracy.

5. ATEST 01/2012: Szkolenia bhp
Początek dobrych zmian w rozporządzeniu?

Od lat mówi się o potrzebie zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojawiały się głosy krytykujące to rozporządzenie i wytykające niedoskonałości, ale brakowało sensownych propozycji zmian, a te, które do nas docierały, nie wychodziły poza luźne dyskusje. Dlatego zaskoczeniem są przemyślane propozycje zmian w rozporządzeniu przygotowane przez Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu. Uważamy, że są one godne zainteresowania i należy poddać je szerokiej dyskusji.

6. ATEST 06/2001: Prostytucja - trudny zawód
Tekst Beaty Zaduminskiej z cyklu Nietypowe zawody - próba analizy socjologicznej, opis warunków pracy i zagrożeń w pracy prostytutki.

7. ATEST 02/2004: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Listy do redakcji

8. ATEST 08/2002: Mówię od siebie- zapewnia Robert Makłowicz
W jakim stopniu gotowanie może być niebezpieczne i jak powstają odcinki znanego programu telewizyjnego opowiada Robert Makłowicz. Ze znanym specjalistą od gotowania rozmawia Małgorzata Mrowiec.

9. ATEST 07/2008: Ewolucja wymagań dla służby bhp
O historii, zadaniach, wykształceniu i pozycji służby bhp Robert Kozela rozmawia Jerzym Kowalskim - pracownikiem służby bhp w latach 1967-1990, długoletnim dyrektorem (przed likwidacją) Departamentu Warunków Pracy, obecnie naczelnikiem Wydziału Warunków Pracy w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

10. ATEST 08/2008: Zbędna ROP
PIP trzeba podporządkować resortowi pracy. Podporządkowanie inspekcji Sejmowi nie jest dobrym rozwiązaniem. Sejm nie ma serca do warunków pracy, ze sprawozdaniem PIP zapoznaje się na przykład po upływie roku. Jaki ma wtedy sens debatowanie na ten temat? - mówi senator Jan Rulewski, członek Rady Ochrony Pracy.

11. ATEST 02/2005: Porządna matura
Artykuł wstępny Jerzego Knyziaka

12. ATEST 12/2004: Dofinansowanie do zakupu okularów
Listy do redakcji

13. ATEST 05/2013: Behapowcy po 1 lipca 2013 r.
1 lipca 2013 r. możliwość wykonywania zawodu utracą tzw. behapowcy kursowi, tzn. nieposiadający tytułu technika bhp czy studiów bhp o kierunku lub specjalności w zakresie bhp, a jedynie kurs podstawowy dla służby bhp. Jednocześnie nastąpi dość znaczne ograniczenie możliwości funkcjonowania osób legitymujących się tylko (?) dyplomem technika bhp - pisze Andrzej Nowak.

14. ATEST 11/2007: Egzaminy dla techników bhp
O tym, dlaczego tyle osób nie zdało egzaminów na technika bhp w styczniu 2007 roku i jak się dobrze do tych egzaminów przygotować, Robert Kozela rozmawia z Lesławem Zabłockim, kierownikiem Wydziału Egzaminów Zawodowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

15. ATEST 01/2003: Jak często badać instalacje elektryczne
Autor, Jan Strzałka odpowiada m.in. jak często racjonalnie prowadzić badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych, mimo iż nie precyzują tego dokładnie polskie przepisy.

16. ATEST 06/2002: Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych
Listy do redakcji

17. ATEST 12/2003: Co powiedziano w ZUS?
Jakich dokumentów żądają różne oddziały ZUS rozpatrując sprawy odszkodowań za wypadki przy pracy? Autor artykułu, Aleksander Stukowski wcielił się w reportera śledczego. Jego doświadczenia są pouczające.

18. ATEST 05/2014: Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?
Listy do redakcji

19. ATEST 07/2006: Co jest ważne dla stwierdzenia choroby zawodowej?
Listy do redakcji

20. ATEST 09/2002: Posiłki regeneracyjne
Listy do redakcji

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37266650