ATEST Ochrona Pracy

21 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Artykuły czytane ostatnio najczęściej

Lista artykułów jest uporządkowana malejąco według liczby odwiedzin.
Zobacz również: lista najczęściej komentowanych artykułów.


1. ATEST 06/2001: Stacje bazowe telefonii komórkowej - fakty i mity
Marek Szuba odpowiada na pytanie, co robić, żeby stacje bazowe telefonii komórkowej, instalowana na masztach i dachach budynków nie szkodziły ludziom.

2. ATEST 12/2011: Stres w kasynie gry
Kasyna gry postrzegane są jako miejsca zabawy ludzi zamożnych. Wiedza o tym, na co narażeni są pracownicy kasyn, jest dostępna tylko nielicznym. Wynika to ze specyfiki środowiska - hermetycznego, strzegącego swoich tajemnic. Autor artykułu przepracował wiele lat w kasynach, co dało mu wiedzę na temat problemów pracowników tej branży.

3. ATEST 06/2001: Prostytucja - trudny zawód
Tekst Beaty Zaduminskiej z cyklu Nietypowe zawody - próba analizy socjologicznej, opis warunków pracy i zagrożeń w pracy prostytutki.

4. ATEST 08/2002: Mówię od siebie- zapewnia Robert Makłowicz
W jakim stopniu gotowanie może być niebezpieczne i jak powstają odcinki znanego programu telewizyjnego opowiada Robert Makłowicz. Ze znanym specjalistą od gotowania rozmawia Małgorzata Mrowiec.

5. ATEST 01/2009: Mała rewolucja
O tym, co zmieni się w Państwowej Inspekcji Pracy, czy inspekcja zrezygnuje z kontroli legalności zatrudnienia, jak będzie wykonywać swoje zadania prewencyjne, Robert Kozela rozmawia z Tadeuszem Janem Zającem, głównym inspektorem pracy.

6. ATEST 07/2006: Co jest ważne dla stwierdzenia choroby zawodowej?
Listy do redakcji

7. ATEST 01/2003: Jak często badać instalacje elektryczne
Autor, Jan Strzałka odpowiada m.in. jak często racjonalnie prowadzić badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych, mimo iż nie precyzują tego dokładnie polskie przepisy.

8. ATEST 01/2012: Szkolenia bhp
Początek dobrych zmian w rozporządzeniu?

Od lat mówi się o potrzebie zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojawiały się głosy krytykujące to rozporządzenie i wytykające niedoskonałości, ale brakowało sensownych propozycji zmian, a te, które do nas docierały, nie wychodziły poza luźne dyskusje. Dlatego zaskoczeniem są przemyślane propozycje zmian w rozporządzeniu przygotowane przez Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu. Uważamy, że są one godne zainteresowania i należy poddać je szerokiej dyskusji.

9. ATEST 01/2010: Abolicja dla "starych" behapowców
Listy do redakcji

10. ATEST 02/2004: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Listy do redakcji

11. ATEST 11/2007: Egzaminy dla techników bhp
O tym, dlaczego tyle osób nie zdało egzaminów na technika bhp w styczniu 2007 roku i jak się dobrze do tych egzaminów przygotować, Robert Kozela rozmawia z Lesławem Zabłockim, kierownikiem Wydziału Egzaminów Zawodowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

12. ATEST 05/2014: Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?
Listy do redakcji

13. ATEST 07/2008: Ewolucja wymagań dla służby bhp
O historii, zadaniach, wykształceniu i pozycji służby bhp Robert Kozela rozmawia Jerzym Kowalskim - pracownikiem służby bhp w latach 1967-1990, długoletnim dyrektorem (przed likwidacją) Departamentu Warunków Pracy, obecnie naczelnikiem Wydziału Warunków Pracy w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

14. ATEST 02/2002: Instytut Spawalnictwa
Tekst Roberta Kozeli o pracach badawczych z zakresu bezpieczeństwa pracy prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.

15. ATEST 09/2002: Posiłki regeneracyjne
Listy do redakcji

16. ATEST 05/2013: Behapowcy po 1 lipca 2013 r.
1 lipca 2013 r. możliwość wykonywania zawodu utracą tzw. behapowcy kursowi, tzn. nieposiadający tytułu technika bhp czy studiów bhp o kierunku lub specjalności w zakresie bhp, a jedynie kurs podstawowy dla służby bhp. Jednocześnie nastąpi dość znaczne ograniczenie możliwości funkcjonowania osób legitymujących się tylko (?) dyplomem technika bhp - pisze Andrzej Nowak.

17. ATEST 12/2004: Dofinansowanie do zakupu okularów
Listy do redakcji

18. ATEST 01/2003: Praca na wysokości
Listy do redakcji

19. ATEST 12/2003: Co powiedziano w ZUS?
Jakich dokumentów żądają różne oddziały ZUS rozpatrując sprawy odszkodowań za wypadki przy pracy? Autor artykułu, Aleksander Stukowski wcielił się w reportera śledczego. Jego doświadczenia są pouczające.

20. ATEST 06/2002: Usuwanie odpadów
W kolejnym artykule z cyklu -Nietypowe zawody- Robert Kozela pisze o pracy ludzi zajmujących się wywozem, segregacją i składowaniem odpadów komunalnych.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33469097