ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Mała rewolucja

Rozmowa z Tadeuszem Janem Zającem,
głównym inspektorem pracy.

 

Robert Kozela: Jako pierwszy nowo powołany główny inspektor pracy zlecił pan komisji pod przewodnictwem Jacka Męciny, byłego wiceministra pracy, przygotowanie raportu otwarcia, oceniającego kompleksowo Państwową Inspekcję Pracy. Po co panu taki raport?

Tadeusz Zając
Tadeusz Zając

Tadeusz Zając: Od 1980 roku, czyli od czasu powołania PIP, nie było takiego podsumowania i próby oceny jak inspekcja odpowiada na współczesne problemy. Raport, który zostanie upubliczniony w pierwszych dniach stycznia*, ma być początkiem dyskusji nad kondycją inspekcji. Ten dokument zostanie przedstawiony najpierw Radzie Ochrony Pracy. Jeżeli rada zgodzi się z rekomendacjami zespołu pracującego nad raportem, trzeba będzie podjąć konkretne działania.

 

Jakie są najważniejsze tezy tego raportu?

Inspekcja wymaga stopniowej, ewolucyjnej przebudowy. W naszej działalności powinien się zwiększyć udział prewencji, bo dzisiaj te działania są niewystarczające. Raport zwraca też uwagę na konieczność zmiany sposobu kształcenia inspektorów pracy i wprowadzenia specjalizacji. Pokazuje, jak wielkimi problemami dla inspekcji są kontrola legalności zatrudnienia oraz obarczanie nas innymi nowymi zadaniami, jak mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja. To są zagadnienia, z którymi inspekcja jak dotąd radzi sobie słabo. Raport zawiera sugestię, żeby przygotować grupy inspektorów, które zajmą się tymi problemami. Zawiera również informacje, że wielu partnerów społecznych uważa inspekcję pracy za organ mało skuteczny.

 

Czy raport daje odpowiedź na pytanie: jaka ma być inspekcja?

Inspekcja ma być instytucją, w której zrównoważone są proporcje między kontrolą i represją a prewencją. A dobra organizacja i przygotowanie merytoryczne doprowadzi do zwiększonej skuteczności działania. Moim zdaniem, prewencja powinna polegać także na tym, że na podstawie bogatego doświadczenia i materiałów, którymi dysponujemy jako urząd, powinniśmy stworzyć zbiór zasad postępowania dla pracodawców i pracowników. Chodzi o jasne i napisane prostym, zrozumiałym dla przeciętnego człowieka językiem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Żeby pracodawca czy pracownik, zanim zgłoszą się po poradę prawną, mogli zapoznać się z opracowanymi przez nas podstawowymi problemami bhp i prawa pracy. Takich materiałów nie ma. To pokazuje, tak uważam, że obecny sposób komunikowania się inspekcji ze społeczeństwem jest archaiczny. Wielu ludziom w urzędzie wydaje się, że informacje zawarte w internecie załatwiają problem. A to nieprawda, to tylko jeden ze sposobów dotarcia z informacją. Brakuje nam natomiast ogólnokrajowej infolinii. Brakuje porad specjalistycznych - obecnie pracownicy, którzy się tym zajmują w okręgowych inspektoratach pracy udzielają porad na wszystkie tematy związane z naszą działalnością. Porady specjalistyczne powinny być tak zorganizowane, żeby na przykład energetycy mogli dzwonić pod konkretny numer i rozmawiać z inspektorem specjalistą w tej dziedzinie. Ten specjalista powinien mieć dostęp do odpowiednich szkoleń i kontakt z nowinkami w swojej branży. Powinniśmy się nastawić na porady specjalistyczne, a odpowiedzi na proste pytania, na które już wielokrotnie odpowiadaliśmy, zamieszczać w internecie i udostępniać ludziom przez infokioski ustawiane w urzędach, centrach handlowych i innych miejscach, w których gromadzi się wiele osób.

 

Stawiając na prewencję, ogranicza pan możliwość stosowania jednego z najprostszych systemów oceny działalności zarówno inspektorów, jak i samej inspekcji. Nie będzie się już dało rozliczać tylko z liczby kontroli, nałożonych mandatów i tak dalej. A jak policzyć skuteczność prewencji?

Zapewniam pana, że znajdziemy na to sposób. Pracuje nad tym specjalny zespół. W styczniu będą gotowe pierwsze propozycje i chciałbym, żeby zmiany, mające poprawić skuteczność pracy, i zmiany w ocenie działalności inspektorów były wprowadzane od 31 marca 2009 r.

 

Jak na pańskie projekty zmian w inspekcji zapatrują się sami pracownicy PIP?

Muszę pokonać pewne bariery mentalne. Podam przykład: cierpliwie rozmawiam z grupą pracowników głównego inspektoratu pracy na temat zmian (bo to właśnie w GIP ie będą największe zmiany), ponieważ w mojej ocenie w centrali pracuje za dużo osób. Tłumaczę, że miejsce pracy inspektora jest w terenie, a pracując w sztabie nie mają szansy na praktyczne wykorzystanie swojej wiedzy. Nie chcą jednak przechodzić do pracy w okręgu warszawskim, gdzie sytuacja jest trudna i gdzie mogliby wykorzystać swoje niewątpliwie wysokie kwalifikacje. Decyzje o przesunięciu do pracy w okręgu chcę podejmować na podstawie obiektywnych przesłanek, więc powołany przeze mnie zespół analizuje zakres pracy pracowników GIP i jej efekty.

 

Ile osób pracuje obecnie w GIP, a ile ma zostać po odchudzeniu centrali?

Obecnie pracuje 191 osób, a chciałbym, żeby zostało 100-120. GIP w nowej formule powinien przestawić się z mechanicznej obróbki danych statystycznych, które spływają z okręgów na pogłębioną analizę. Podam jeszcze jeden przykład bariery mentalnej: narzekamy na biurokrację w PIP, ale dziewięćdziesiąt procent biurokracji to sami sobie stworzyliśmy. W tym także jest mój udział jako byłego szefa inspekcji [T. Zając funkcję głównego inspektora pracy pełnił poprzednio w latach 1999-2002 - red.]. Przyznaję się do tego. Ulegliśmy magii informatyki i statystyki, ale zapomniano o podstawowym elemencie, że inspektorzy muszą te wszystkie formularze wypełniać. Chcę to zmienić i maksymalnie odciążyć inspektorów od roboty papierkowej. Analizujemy, czy informacje zbierane przez inspektorów są rzeczywiście wykorzystywane i niezbędne.

 

Czy przełoży się to na zmiany w okręgach?

Planuję wprowadzenie poważnej zmiany w okręgowych inspektoratach pracy, zwiększając znaczenie szefów okręgów i dając im większą samodzielność. Co to za okręgowy, który o wszystko pyta się głównego inspektora pracy? To jest może bardzo wygodne, ale z punktu widzenia kierowania całym urzędem jest to bezzasadne. Okręgowy inspektor pracy ma stać się menadżerem ochrony pracy na swoim terenie. Określę ramy budżetowe i ogólne zasady dla całej inspekcji i będę oczekiwał od okręgów samodzielnego działania. Już poczyniłem pewne kroki, wydając na przykład zarządzenie dotyczące wykorzystywania w celach służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy. Skończyła się ta dziwna sytuacja, że inspektorzy i tak jeździli na kontrole swoimi samochodami, a delegacje musieli rozliczać na publiczne środki transportu. Okręgowy inspektor pracy dostał możliwość rozliczania podróży służbowych prywatnymi samochodami, w ustaleniu z załogą okręgu, pod warunkiem, że zmieści się w limicie środków przeznaczonych na ten cel. Kolejna sprawa: w nowym programie działania inspekcji zakładamy, że większość zadań będzie realizowanych w okręgach, które przecież mają swoją specyfikę, a nie narzucamy wielu zadań centralnie. Niech wreszcie okręgi, mając większą samodzielność, pokażą skuteczność swojego działania.

 

Wspomniał pan, że - zdaniem autorów raportu o stanie inspekcji - dużym problemem dla PIP jest kontrola legalności zatrudnienia. A co to konkretnie znaczy?

Obecna formuła kontroli legalności zatrudnienia wymaga dyskusji. Chcę wystąpić na forum Rady Ochrony Pracy i pokazać plusy i minusy oraz jak to jest zorganizowane w innych krajach, na przykład w Niemczech...

 

...w których kontrolą legalności zatrudnienia zajmuje się wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona służba. Nie inspekcja pracy, bo inspekcja nie może być od wszystkiego.

W Niemczech przed kilku laty mieli podobne problemy, jak my, kiedy na przykład straż graniczna prowadzi kontrolę w nocy, a urząd inspekcji jest wtedy zamknięty na cztery spusty. Dopracowali się takiego rozwiązania, że kontrolą legalności zatrudnienia zajmuje się 6600 wyspecjalizowanych funkcjonariuszy służby celnej, którzy mają uprawnienia policyjne. Natomiast polskie rozwiązanie, że kontrolą legalności zajmuje się inspekcja, nie zapewnia - moim zdaniem - skutecznego działania. Inspekcja sama nie ma szans na uporanie się z problemem pracy na czarno. Powinna się tym zająć służba umundurowana i z uprawnieniami policyjnymi, a nie inspekcja pracy. Przecież dochodzi już do sytuacji, że nieuczciwi przedsiębiorcy rejestrują po dwustu, trzystu pracowników z Dalekiego Wschodu, a nikt ich tu na oczy nie ogląda. To jest sposób na przenikanie nielegalnych imigrantów na Zachód. Inspekcja nie jest powołana do walki z takimi zjawiskami. Mamy już pewne doświadczenia z kontrolą legalności zatrudnienia i powinniśmy z tego zdać raport i powiedzieć wyraźnie, że nasze uprawnienia nie dają rękojmi należytego wykonania tego zadania.

Dziękuję za rozmowę.

* Wywiad z Tadeuszem Zającem został przeprowadzony 23 grudnia 2008 r.

Dodaj swój komentarz


historyk PIP: Wypada pogratulować - co(2009-01-30)

Roztropny: Ja jestem za ewolucją w GIP i(2009-01-30)

Józef: G I P na okładce, a kiedy W.(2009-01-30)

Prawie Jędrek: Jako szef STOWARZYSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY mam nie tylko inne(2009-01-30)

Maciej Ś.: Słusznie, panie Wacławie. Aczkolwiek istnieje zagrożenie, że podejmie pan(2009-01-30)

Roztropny: Milczenie pana W. Gudalewicza ( całkowite ) będzie "(2009-02-01)

Obserwatorek: Główny Inspektor Pracy zapowiedział, że nadszedł czas iż w(2009-02-01)

Jędrek: Trzeba nie było mieszać z insp.ppoż, a obligatoryjnie ,,sieknąć"(2009-02-01)

R. Czaplikowski: RAPORT do oceny w funtach. - "...zlecił pan komisji(2009-02-02)

inspektor: A może jednak ( Macieju Ś. ) GIP pozna(2009-02-02)

sos: Jest blokada, czy selekcja, bo Zając to, kolega po(2009-02-02)

tammtamm: Ale nie Pana K. Kowalika - On się(2009-02-02)

kudlaty: O jakiej prewencjii my mówimy - ludzie, toż to(2009-02-02)

Ted: I oky, Inspektor w terenie chyba w GIP-e trzeba(2009-02-02)

R. Czaplikowski: Redakcjo, pytam ( bo p. Gudalewicz woli milczeć), czy(2009-02-03)

podatnik: Powstanie - "Społeczna lista " - do zwolnienia z(2009-02-05)

bbbHHHppp: Gudalewicz jest na blogu i cierpi szykanowany(2009-02-07)

podatnik: "...Lista" jest gotowa do opublikowania, dostanie ją Sejm i(2009-02-07)

Filip: Panie Czaplikowski, nie jest tak, jak pan myśli -(2009-02-08)

mirek: Publikować osoby z PIP do zwolnienia pan Zając na(2009-02-12)

uczestnik b.ins: Ciekwe debty poselskie - nawet dziś pani Łybacka nt.(2009-02-12)

uczestnik b.ins: Bardzo trudno o kontakt telefoniczny z GIP(2009-02-12)

w związku z....: Czy, Pani I. Hamerska ( OPZZ ) przeprowadziła(2009-02-13)

też podatnik: Panie Kozela, Panie Zając, gdzie jest obecnie ,, RAPORT"(2009-02-13)

uczestnik b.ins: To co proponuje pan ,,Mirek " może być ,,przełomem"(2009-02-13)

reane dane: Dni Zająca są policzone, OPZZ szuka kandydata a prezes(2009-02-14)

uczestnik b.ins: Po sprawozdaniu ...W lutym 1999r. GIP T. Sułkowski(2009-02-15)

R. Czaplikowski: GIP w TVP INFO chwali(2009-02-16)

uczestnik b.ins: Wszystkie ,, RAPORTY", oraz ,,SPRAWOZDANIA" GIP - PIP, to(2009-02-17)

nick: ,,Skończyła się ta dziwna sytuacja, że inspektorzy i tak(2009-02-17)

widziana.. hist: widzialna.. hist: Było (...) maj 1999r. , z zatrzymanego(2009-02-18)

widziana.. hist: Czas na tą "LISTĘ". podatnik: Powstanie - "Społeczna lista(2009-02-18)

uczestnik b.ins: Koledzy J. Knyziak i T. Zając - w PIP(2009-02-18)

Jak w blog: Do a/a . Z blog. -Robi się żal(2009-02-19)

W. Gudalewicz: ? z tego wyjdzie niezła farsa - kabaret pod(2009-02-20)

studium...: KIEDY ??- Powstanie - "Społeczna lista " - do(2009-02-21)

madzia: Wszędzie grajdoł i kluby wzajemnej adoracji a żyć trzeba.(2009-02-21)

Kuluary: Z blogu Pana J. Knyziaka - do GIP(2009-02-23)

mirek: Wykazać ponownie zapisy z "FORUM...OIP: Od 2005r.(2009-02-24)

uczestnik b.ins: Popieram pomysł Pana " mirka ", tam były tematy(2009-02-24)

historyk PIP: T. Zając powinien liczyć dni, mimo " wstępniaka" -(2009-02-25)

pewny : Rozmawiałem ze s. Popielem - emeryt - ani Marek(2009-02-26)

Kuluary: Kuluary: Czy pani Genowefa Ferenc powinna brać pieniądze z(2009-03-03)

podwywiadem GIP: Pani senator ma fachw(2009-03-03)

czytający b. mało: Czy GIP to czyta, bo podwładni są tu często(2009-03-07)

Kuluary: Kuluary: Żegnając z żalem Pana Z. Religę przytoczę Jego(2009-03-09)

uczestnik b.ins: Komentarze i teksty Pana Jerzego Knyziaka świadczą o zakresie(2009-03-09)

uczestnik b.ins: uczestnik b.ins: Tak, przeczytałem (w OIP) tekst prof. Markowskiego(2009-03-10)

pranumerata: Stwierdzenie "fałszywe" doniesienia techniczne i naukowe należy(2009-03-10)

nip: Panie Zając! Panie Liwo! Wam emerytura, a nie robota.(2009-03-11)

Kuluary: Dziś, ostatnie - tu - pożegnanie z Profesorem Z.(2009-03-13)

pranumerata: Godnie pożagnano Profesora, w wypowiedziach padały słowa szacunku i(2009-03-13)

okoliczny czyt..: pechowy: historyk PIP...: ROP myśli jak się ustawić do(2009-03-17)

podatnik ws.bhp: Autorowi "NIP" -Pan M. Liwo w Atest nr.(2009-03-18)

wypadły: Dlaczego, " Rada knebluje głównego", może się dowiemy w(2009-03-23)

podatnik ws.bhp: Samo milczenie i w ROP i w GIP, a(2009-03-24)

Jędrek: Będzie kontrola z ZUS.Chyba,że to epidemia, to wkroczy(2009-03-24)

R. Czaplikowski: Przypadkowo pan J. Knyziak wykonał dobrą robotę, to twarze(2009-03-27)

stowarzyszony...: Panie GIP, co jest z "RAPORTEM" zespołu pana(2009-03-28)

Bogdan em: Panie Zając gdzie jest Ryszard Rodzoch, czy Sejm zmieni(2009-03-28)

z blogu naczeln: Ws. Biskup i P I P. - No(2009-03-30)

R. Czaplikowski: R. Rodzoch smutna postać(2009-03-31)

Wacław i ...: Powinno być REALNE. " reane dane: Dni Zająca(2009-03-31)

zas....powy.: Co było powodem, że T. Zając trzymał w GIP(2009-04-01)

Maciej Ś.: Fachowo kwalifikując te komentarze należy je nazwać WYTRZEWIENIEM, czyli(2009-04-01)

księgowy: Słychać, że " I P N " to 200,000,000(2009-04-01)

Gzygzak: Pan Zając został zmuszony ( partia regionu -(2009-04-02)

Gzygzak: Wypada czekać na " Atest" 4/2009r. i WSTĘPNIAK J.(2009-04-02)

komu znany?: Znany: Uprzejmie przypominam, że pod pozycją 25 tegoż blogu(2009-04-03)

Czaplikowski: Jaki jest obecny stan osobowy GIP w odniesieniu(2009-04-04)

Kwapisz: Rada nie rada, ale coś tam posiada w swojej(2009-04-05)

XYZ ka byłam tu...: W PIP to jest "modna" strona, oszczędnie zagospodarowana, REWOLUCJA(2009-04-06)

widz T V pl.: Prezydent odznaczał I P N , w asyście brak(2009-04-07)

Władysław: P I P podlega sejmowi a za I(2009-04-08)

Maciej Ś.: "Władysław" - a może byś tak sobie dodał numer(2009-04-08)

asysta: Ten " ...numer IV - ty?" to dobra myśl,(2009-04-09)

widz TV pl.: Pan Kurtyka odwołał prof. Żaryna, na polecenie SIP -(2009-04-09)

widz TV pl.: Pan Kurtyka odwołał prof. Żaryna, na polecenie SIP -(2009-04-09)

podatnik ws.bhp: To była "zagrywka" taktyczna - danina dla prezydenta, podobnie(2009-04-09)

Maciej Ś.: A "widz TV pl." niech teraz odwoła "profesora" od(2009-04-09)

Wacław i ..inny: Panie Macieju Ś. A odwołać - "profesora" od(2009-04-10)

Maciej Ś.: Jak na razie to pan Żaryn jest doktorem habilitowanym.(2009-04-10)

doctór: Pan Zaryn nie jest doktorem - lekarzem tylko HISTORYKIEM(2009-04-14)

Maciej Ś.: A(2009-04-14)

widz TV pl.: Wszystkie znaki wskazują, że PIP pod wodzą pana T.(2009-04-14)

Maciej Ś.: Kim jest Jan Żaryn? To 51-letni dr hab. historii,(2009-04-15)

R. Czaplikowski: Prawdzie jest ciężko. - To jest aż(2009-04-16)

Wacław i ..inny: Mało kto może być pewnym swego bytu w P(2009-04-17)

podkarpacki: Jako ponowny GIP, T. Zając przynosi ogromne szkody społeczne(2009-04-21)

W blog.Redaktor: Do GIP i wpis b.inspektor : Panie Knyziak.(2009-04-21)

W blog.Redaktor: Do GIP :pracownik...: Szanowi: Redakcja i "Inspektor pracy:(2009-04-23)

Wacław i ..inny: Czy pan GIP dotrwa " ROCZNICY" (???) Inż. Jerzy(2009-04-23)

za blogiem...: Tematyka nagrodzona przez GIP T. Sułkowskiego w 1995r.(2009-04-24)

Wacław i ..inny: To było podyktowane potrzebą powołania do GIP A.(2009-04-24)

XYZ ka: Partie i związki to zło dla PIP.(2009-04-25)

Wacław i ..inny: Perspektywy są mała wesołe, a zarobki dobre w PIP(2009-04-25)

branżowiec: To nie tylko ,,Ofiara" ale i cierpiętnik, a(2009-04-25)

R. Czaplikowski: Czyli, że jest - " dwa w jednym"(2009-04-27)

widz TV pl.: Prywatyzować lub likwidować, to sposoby do zastosowania i w(2009-04-27)

widz TV pl.: Mimo braku posła A. Leppera, to -" Pan J.(2009-04-27)

b. ZSIP: Sejm - ROP radzi i czci: b. ZSIP: (...).(2009-04-28)

R. Czaplikowski: Foto. str. PIP. -Z okazji przypadającego co roku 28(2009-04-30)

R. Czaplikowski: Podobną uroczystść pani Bożena Borys - Szopa zorganizowała w(2009-04-30)

z Kolumnowej: ROP - Na zakończenie konferencji, pos. Izabella Katarzyna(2009-04-30)

z Kolumnowej: GIP T. J. Zając wizytował b. z - cę(2009-04-30)

Plotr: Ustawa chroni występnych i ich prywatę(2009-05-02)

Maciej Ś.: Widać, że wzmaga się walka klas........., jednakże jedne szczury(2009-05-02)

adam...: adam...: Panie Knyziak, proponuję "ZŁOTE SZELKI" albo " PAS...",(2009-05-04)

R. Czaplikowski: Cała nadzieja w prezesie W. Gudalewiczu, ma kupe racji(2009-05-05)

wpis u GIP: radny: W Gudalewicz, to ten tekst (J. K. ).(2009-05-05)

z blog...: T. Trejner: Do - PRZYJAZNY - Co to znaczy(2009-05-06)

z blog...: Z FORUM: - To do " PRZYJAZNEGO filozofa(2009-05-07)

adam: Temat PIP i GIP to " Beczka prochu" -(2009-05-08)

z blog...: Panie Zając. Na onet.pl (...) są opublikowane dane(2009-05-08)

Świecki: Patrz wpis W Gudalewcz. (...farsa...). - ..B. prezes...(2009-05-09)

Przyjazny: Na dzień dzisieszy, to prawdopodobnie wszyscy sa odwazni, ale(2009-05-11)

branżowiec: Widać tu prawidłowość, trzeba się zgodzić z kolegą R.(2009-05-11)

branżowiec: W PIP za nowej nominacji " starego GIP -(2009-05-14)

wpis u GIP: W OIP - podlegli mieli fuchy, dlatego: -(2009-05-15)

branżowiec: Muszą być " potulni wobec GIP. (...). -(2009-05-15)

centrum: GIP trwa przy ATEŚCIE i CIOP.. - Bałagan państwowy(2009-05-16)

branżowiec: To było śmieszne widowisko, z udziałem premiera i -(2009-05-16)

branżowiec: W resorcie Pana A. Czumy z kadrami jest podobnie(2009-05-19)

branżowiec: Ruszył proces dot. katastrofy hali MTK, finału trudno upatrywać,(2009-05-20)

wpis u GIP: GIP T. Zając słyszał, (...), pierwszą publiczną deklarację p.(2009-05-21)

branżowiec: Hala była budowana bardzo szybko i była(2009-05-21)

branżowiec: branżowiec: Rdaktorze Knyziak, inny widok jest z Krakowa a(2009-05-23)

z kresów bhp2: A jak to widzi pan T. J. Zając? -Czytam(2009-05-24)

bezpartyjny: Czy GIP "pogrzebie PIP"? - bezpartyjny: Redaktorze, pan(2009-05-25)

metronom: Pani Mokrosińska w "METRO - Kataryna", pisze o tym,(2009-05-26)

dod. do zaimka: Licz na cenzora bo właściwa pora. Cyt. R.(2009-05-28)

bezpartyjny: Panie Zając, nie da się tego partyjnie zamaskować. Zaskarżyć(2009-05-28)

za zaimek: Dotyczy: Jędrek: Coś ten nr. kontaktowy krótki. (2009-05-28)(2009-05-29)

ryszard c.: ryszard c.: W " ramach Państwa..." , to jesteście(2009-05-29)

wg. miesiącznik: Anka: Pani Bożena BSZ wręczając krzyż swojemu koledze Romanowi(2009-06-01)

Czaplikowski: Przedstawię "listę..." do(2009-06-01)

czaplikowski: Widać, że KOLESIOSTWO jest opłacalne, a kulisy(2009-06-02)

z państwa: Pan Raczek w TV mówił, że jest metoda na(2009-06-02)

zbychu i...: zast . podpis: publikacjach. Dziś marszałek M.Jurek broni R.(2009-06-02)

jest w blog: bezpartyjny..: Cd. z onet.pl - (...) - dziedzinie BHP?(2009-06-05)

Jędrek: ,,mirek"- chcesz powiedzieć, że środowisko BHP jest przestępcze ((2009-06-05)

mirek: Jędeku -TAK. Atest uruchomił dyskusję, w "Forum", po art.(2009-06-06)

z blogu J> K.: aktualne : Ad " PS " - Na emeryture(2009-06-06)

aktualne: Zasługi docenione przez Panią Bożenę Borya - Szopę, stwierdził(2009-06-06)

wyborca: wyborca: (...) Kończyć bo: - Oddałem głos, czas płynie(2009-06-07)

Maciej Ś.: Oczekiwanie.........już nie(2009-06-08)

A&B: Proponuję nie zajmować się blachostkami, ale merytorycznie dyskutować nad(2009-06-08)

zast . podpis: Przy czym po aktywnej " współpracy ", brak czasu(2009-06-09)

na temat: 999???: Z FORUM o BHP i PIP : -(2009-06-10)

Maciej Ś.: Permanentne zaśmiecanie(2009-06-10)

recykling: Takie "zaśmiecanie " to ozdoba "środowiska".(2009-06-12)

Maciej Ś.: To nie są ozdoby, to O z dupki(2009-06-12)

internet: Odwagi W. Gudalewiczowi dodał ten tekst pana J.(2009-06-15)

ala: z listów : -Przeprowadziłem dziś rozmowę z Panem Jerzym(2009-06-15)

ala: z listów :( Chorzów ) , tematem rozmowy były(2009-06-15)

z listów: (...) o czym w innym wpisie... r. c.....ikowski .(2009-06-17)

z listów : Napisałem wblogu: " aktualne : Ad " PS "(2009-06-17)

inter...: Nie(2009-06-19)

Zbigniew sto...: Patrz na blog(2009-06-21)

mirek..: mirek..: Z obrad sejmowej ROP wynika że nadal są(2009-06-24)

ala: Widać PIP w TV ale tu miałam kłopot(2009-06-29)

wakacje z rop: wakacje z rop.: Opole (...) i ATEST. "...że poszkodowana(2009-07-01)

strona pip: J. Knyzlak - o S. Popielu. Ludzie odchodzą.(2009-07-05)

obecny: obecny: . Z wnioskiem aby -" Minutą ciszy zebrani(2009-07-06)

c z a p l i k o w s k i.: z a p l i k o w(2009-07-09)

mirek..: Same znanane osoby i tematy poruszane na "FORUM",(2009-07-12)

mirek: Nominowani zatwierdzeni a czy podwładni zadowoleni(2009-07-19)

r. c z a p l i k o w s k i: Pod adres GIP : - r. c z(2009-07-20)

krakowiak: Z "FORUM" :krakowiak: Matactwo w odniesieniu do Pani inspektor-(2009-07-22)

Maciej Ś.: Obciach intelektualny = oszołomstwo(2009-07-22)

sprawozdanieRO: sprawozdanieRO: Osobę pana W. Zarychty, do prezydium ROP powinien(2009-07-24)

krakowiak: Pan W. Zarychta z panem Szymankiem działają zarobkowo, są(2009-07-26)

mirek..: Jest w blogu. / - krakowiak: Pozorna krytyka(2009-07-27)

Jędrek: Byle NIK-t nic nie robił dla BHP. Taki jest(2009-07-27)

Jędrek: A karawana idzie(2009-07-27)

c z ap l ikowsk: Byle do(2009-07-29)

w blogu: LESZEK: Pani Bożena załatwiając krzyż swojemu koledze olała innych(2009-07-31)

wolan: Nawet J. Knyziaka pan zaskoczył? - To mają(2009-08-03)

tak mówi teren: To inspektorzy mogą zdegradować pana T. Zająca, przez Związki(2009-08-03)

tak mówi teren: Najskuteczniejsza jest ,, samodegradacja" i tak będzie, bez artykułu(2009-08-04)

mirek..: Centrum (Wa-wa) OIP ma " starego" a inni mają(2009-08-04)

sekator: Leszkowi N. (Bożena Borys-Szopa, która przed dwoma miesiącami została(2009-08-05)

r c z a p l i k owski: r c z a p l i k owski:(2009-08-06)

urlopuję od BHP: Głos w sprawie. - Poczytałem. 1). < Zaskarżenie(2009-08-09)

również czyteln: relacja była w....: Poprawka....: DLACZEGO ? : "Ostatnio Bydgoszcz(2009-08-14)

pytanie zasadnicze: Dlaczego to mogą robić ...???, i do(2009-08-14)

mirek..: Co może " uradzić" ROP na przyszłym posiedzeniu(2009-08-24)

Jędrek: Najlepiej(2009-08-24)

?>?>?>?>?>: Czy zapadła decyzja odnośnie wystąpienia GIP T. Zająca(2009-08-25)

R. Czaplikowski: Jeszcze tu wpiszę, mam kłopot,(2009-08-25)

czytelnik: Czyli, że można się dogadać, jak Nowak z Czaplikoskim.(2009-08-25)

czytelnik X: Sprawa wystąpienia GIP T. Zająca w Sejmie, jest już(2009-08-27)

R. Czaplikowski: Ad. Blog J. K. -Kto liczy na działania(2009-08-29)

dotyczy gip: c z aplikowski: Kto liczy na działania GIP T.(2009-08-30)

urlopowicz...: Wacław Gudalewicz: Jeżeli chodzi o zachęcenie przez redaktora do(2009-08-31)

socreali....: Postulaty skończyły się 31. p. Wacku. - ,,...(2009-09-01)

socreali....: W bloguc za plikows ki: Historyk (...) wie,(2009-09-01)

socreali....: Czas na czyny. "Trzymać za wacka".(2009-09-01)

r cza pli kowsk: To do gip wpis na(2009-09-02)

r cz apli kowsk: Patrz google(2009-09-05)

r cz apli kowsk: (...). Istnieją jednak dane pokazujące, że zmasowane działania(2009-09-05)

w internet///: R. Studenski - W Atest : Strategia dla(2009-09-05)

socreali....: Kto ogranicza tu(2009-09-08)

Maciej Ś.: (2009-09-08)

czaplik o wski: Na pewno(2009-09-09)

r cza plik owsk: Czy to pewne(2009-09-10)

uzupełnienie: Jest wolny fotel w Z U(2009-09-10)

Jędrek: No JEST. Szkoda, że nie mam czasu, a i(2009-09-10)

uzupełnienie: Prezes ma inny regulamin i ludzi na(2009-09-11)

uzupełnienie: Jest " wyczyszczone", a komu przeszkadzało(2009-09-14)

jest wblogu: Pan Jerzy Knyziak wyznał: -,,... Z tego co wiem(2009-09-14)

z przeniesienia: Polecam wpisy w blogu posła(2009-09-15)

groza wypadkowa.: groza wypadkowa.: Redaktorze Knyziak, Państwo oglądający program - a(2009-09-16)

jaki ganeralny: . - Zostałem niesłusznie oskarżony o gwałt i zamierzam(2009-09-18)

mirek...: Kto jest odpowiedzialny za śmierć i okaleczenia górników, związkowcy(2009-09-18)

pracownik: Poseł R. Kalisz mówił o odpowiedzialności W U G(2009-09-19)

mirek...: Osoby prwadzące dochodzenia po wypadkach w pracy, powinny "uczyć"(2009-09-19)

mirek...: mirek...: Redaktor Knyziak pamięta i wie jak towarzysz Chruszczow(2009-09-25)

stoł.włodek.: GIP T. J. Zając w " Dziennik - Gazeta(2009-10-03)

słownik: Tusk kosi po PO? A pan Zając reprezentował(2009-10-07)

Jędrek: ...nowe szkolenia wstępne bhp dla rządowego(2009-10-07)

słownik: Politycy : - Mogą powołać senacką komisję do oceny(2009-10-08)

Maciej Ś.: Co prawda, w komisji sejmowej można medialnie "zabłysnąć". Ale(2009-10-08)

słownik: PODATNIK zapłaci. PO się poprawi. Z blog. "głos(2009-10-08)

słownik: Masło ....(/) Wpisałem panu T. Zającowi ,,, tak(2009-10-09)

R.Cz aplikowski: Dotyczy GIP :- R. czaplik wski: Za wskazaniem(2009-10-15)

r.cz aplik owski: Maciej Ś.: Mnie też ... (...)...\"przestępcy\" itp - ((2009-10-20)

TARGI Ka - ce 96r.: Patrz blog J.(2009-10-22)

zapis: > - opcja: Nowy GIP będzie z "(2009-11-02)

opcja: Afera goni aferę a ludzie z PIP będą uciekali,(2009-11-05)

r.cz plikowski: r.cz plikowski: Powyżej napisałm : ( - PS. Czyli:(2009-11-06)

mirek...: Powołać Komisję ds. PIP i ROP, z emerytów b.(2009-11-08)

wagan: Są zaszczepieni i przetrzymają - ,,wirus: A H1N1(2009-11-11)

R Cz aplikow ws: O " ROCZNICY" - listopad 1998r. - decyzja powołania(2009-11-12)

opcja: Ws. ROCZNIC. - Była < G I P(2009-11-13)

opcja: opcja: Optuję za tym wnioskiem " LISTA ..." ?(2009-11-16)

skanowane: zezem;: Redakcjo, może ,, dosłane dokumenty..." umieścić w internecie(2009-11-18)

Mikoła.....: Do GIP. . Roman Adler: Szanowny panie Mirku,(2009-11-20)

skanowane: Jak na blogu '...Redakcja zwróciła się do prof.(2009-11-23)

mirek...: Też do J. Knyziaka "Rocznicy": Listopad 1998 z "TRYBUNY"czytamy(2009-11-26)

forum pop....: Mikoła.....: Pewne jest to że GIP Zając ma zły(2009-12-05)

R. Cza pliko wski: TEST na kasowanie. - R. Cza pliko wski:(2009-12-14)

mirek...: .... Panie,historyk: Henryk Kowalski,( może z Elbląga ???)GIP T.(2009-12-19)

kowalczy.... .: I jestem - '' ZA".(2010-02-18)

cz a plikowski: Będzie tu, zapowiadana, "LISTA", szkodzących B H P. NIE(2010-03-03)

cza plikowski: Mam ogromne zmartwienia, dlatego T. Zając jeszcze jest G(2010-03-19)

Maciej Ś.: Czy to kogoś obchodzi??? A jakie są oczekiwania,(2010-03-19)

cz...r..: Kto(2010-05-07)

Maciej Ś.: Kasiarz(2010-05-07)

kalkulacja: Cz a pl kowski: J. Rulewski wystąpi o wyrzucenie(2010-05-25)

R. Cza plikowsk: Trudno o kontakt z panem Rulewskim, a pan Romaszewski(2010-06-07)

raport: Co Sejm i ROP na to ??? Te(2010-06-08)

cz ap liko: Decyzja jest, wykonanie po 10.08.2010 r. pan Schetyna. Cza(2010-07-09)

skan: GIP w LOŻY.. , tel J. Ślęzak....(2010-08-06)

Do twarzy st. PIP: Medal „Solidarności” dla głównego inspektora pracy (...........................) Kazimierz Kimso(2010-09-15)

cz a plikowski: Pan K. Kimso, zapewne odznaczy i nowego (???) prezydenta(2010-09-17)

mirek...: Są ciekawe teksty u posła Krasonia w internecie, J/w,(2010-09-17)

cz aplikowski: Zając T. (...) w ślad J. Knyziaka - echa....(2010-09-23)

wideoo: Zając w(2010-09-30)

r.za plikowski: " LISTA... BHP " - zablokowana przez GIP - T. Zająca lub ??? c z aplik owski. (2010-10-16)

adamus: GIP T. Zając dał nagrody dziennikarzom w tym naczelnemu "TYSOLA" - za BHP ? (2010-12-31)

mirektest: mirektest: Poseł J. KRASOŃ - DEBATA o PIP... (2011-01-26) (2011-01-26)

pytnie: A może poseł Krasoń na G I P - a, co ???? (2011-02-17)

adbehap: adbehap///: Duże zmiany w ustawie o PIP ---Janusz Krasoń --Janusz Krasoń i sejm: Wprowadziliśmy też bardzo istotną poprawkę, która upraszcza procedurę kontrolną, zwiększając liczbę środków prawnych, którymi dysponuje inspektor pracy. Nowy środek prawny został nazwany poleceniem. Będzie ono miało podobne znaczenie jak funkcjonujące już od dawna wystąpienie stosowane w sytuacjach, które wyłączają zastosowanie nakazu... (2011-03-05) (2011-03-05)

bytkowska org.: : Targi BHP =Patronat podobno (???) : GIP PIP - Jan T. Zając, ROP senator Jan Rulewski, Zw. Zaw. " S " przew. P. Duda, władze Katowic b. minister kancelarii prezydenta - pani Bożena Borys - Szopa ... Będą goście z Krakowa i uczeni z Sosnowca. (2011-03-11) (2011-03-11)

prasa: D Z - Łączniczka -- Bożena Borys-Szopa, lista PiS, 19 807 głosów. W kampanii wyborczej deklarowała merytoryczną współpracę także z PO, a więc trzymamy za słowo. Chce popierać ważne dla Śląska pomysły. Ma ogromne doświadczenie związkowe i świetnie wypada na mównicy. Może zostać liderką nie tylko klubu PiS, ale być też jednym z najbardziej wpływowych regionalnych polityków. PiS dzięki Borys-Szopie zyskuje sympatyczne oblicze ...A. Pustułka (2011-03-18)

poprasa: Sejmik i radna B> B> S> (2014-08-07)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59397835