ATEST Ochrona Pracy

26 października 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

O ATEŚCIE

ATEST - Ochrona Pracy jest ogólnopolskim czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1947 r., adresowanym do specjalistów bhp, pracodawców i osób zainteresowanych doskonaleniem warunków pracy. Pomagamy pracodawcom i pracownikom służby bhp w rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy.

Tematyka: zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Komentarze do przepisów i norm z zakresu ochrony pracy. Omówienia nowości technicznych krajowych i zagranicznych, porady ekspertów dla pracodawców i pracowników, orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy, analizy wypadków przy pracy, ocena ryzyka zawodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem, dobre praktyki bhp, ergonomia. Informacje na temat środków ochrony i zabezpieczeń pracowników (w tym środków ochrony indywidualnej i zbiorowej), technicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych procesów i technologii, ochrony przeciwpożarowej, edukacji bhp, medycyny i fizjologii pracy, promocji dobrych praktyk z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, psychospołecznych aspektów środowiska pracy.

Czytelnicy: służba bezpieczeństwa i higieny pracy, naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, przedstawiciele firm szkoleniowych, pracownicy laboratoriów środowiska pracy, studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp, służba medycyny pracy, pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, uczniowie szkół zawodowych, osoby prywatne zainteresowane tematyką bhp, prawem pracy i ergonomią.

Nakład czasopisma wynosi ok. 6 tys. egzemplarzy kolportowanych na terenie całego kraju.
[Statystyka odwiedzin naszego serwera WWW]


ISSN 1230-4700
e-ISSN 1689-0051
NR INDEKSU 333115

 

Redakcja:

Redakcja: Robert Kozela (redaktor naczelny), Zofia Lejko (zastępca redaktora naczelnego), Paulina Kaca (redaktor)

Projekt graficzny okładki: Wojciech Kwiecień-Janikowski

Projekt graficzny numeru: Beata Włodarczyk

Stali współpracownicy: Bronisław Bieś, Stanisław Kowalewski, Włodzimierz Łabanowski, Andrzej Nowak, Aleksander Stukowski, Lesław Zieliński

Rada Konsultacyjna: Marian Kasiarz, dr inż. Stanisław Kowalewski, Małgorzata Majka, Andrzej Nowak, prof. Ryszard Studenski, Paweł Szczepański


Adres:

ATEST - Ochrona Pracy
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
tel./fax: (+48) 12-422-64-99
tel.: (+48) 12-432-04-00
e-mail: redakcja@atest.com.pl

Wydawca:

Sigma-NOT

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Kontakt:
Biuro spółki - sekretariat
tel.: (+48) 22-818-09-18, (+48) 22-818-98-32
faks: (+48) 22-619-21-87
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl
www: www.sigma-not.pl

Zobacz także:

- Zasady etyki dotyczące materiałów autorskich publikowanych w czasopismach Wydawnictwa SIGMA-NOT

- Polityka prywatności

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 38190362