ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

O ATEŚCIE

ATEST - Ochrona Pracy jest ogólnopolskim czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1947 r., adresowanym do specjalistów bhp, pracodawców i osób zainteresowanych doskonaleniem warunków pracy. Pomagamy pracodawcom i pracownikom służby bhp w rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy.

Tematyka: zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Komentarze do przepisów i norm z zakresu ochrony pracy. Omówienia nowości technicznych krajowych i zagranicznych, porady ekspertów dla pracodawców i pracowników, orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy, analizy wypadków przy pracy, ocena ryzyka zawodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem, dobre praktyki bhp, ergonomia. Informacje na temat środków ochrony i zabezpieczeń pracowników (w tym środków ochrony indywidualnej i zbiorowej), technicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych procesów i technologii, ochrony przeciwpożarowej, edukacji bhp, medycyny i fizjologii pracy, promocji dobrych praktyk z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, psychospołecznych aspektów środowiska pracy.

Czytelnicy: służba bezpieczeństwa i higieny pracy, naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, przedstawiciele firm szkoleniowych, pracownicy laboratoriów środowiska pracy, studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp, służba medycyny pracy, pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, uczniowie szkół zawodowych, osoby prywatne zainteresowane tematyką bhp, prawem pracy i ergonomią.

Nakład (w tym wersja elektroniczna): do 4000 egz.
[Statystyka odwiedzin naszego serwera WWW]


ISSN 1230-4700
e-ISSN 1689-0051
NR INDEKSU 333115

 

Redakcja:

Redakcja: Robert Kozela (redaktor naczelny), Paulina Kaca-Urbanek (sekretarz redakcji)

Projekt graficzny okładki: Wojciech Kwiecień-Janikowski

Projekt graficzny numeru: Beata Włodarczyk

Stali współpracownicy: Bronisław Bieś, Włodzimierz Łabanowski, Małgorzata Majka, Andrzej Nowak, Bogdan Solawa, Lesław Zieliński

Adres:

Wydawnictwo SIGMA-NOT sp. z o.o.
Redakcja ATEST - Ochrona Pracy
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel. +48 604-542-414, +48 663-311-699
e-mail: redakcja@atest.com.pl

Wydawca:

Sigma-NOT

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Kontakt:
Biuro spółki - sekretariat
tel.: (+48) 22-818-09-18, (+48) 22-818-98-32
faks: (+48) 22-619-21-87
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl
www: www.sigma-not.pl

Zobacz także:

- Zasady etyki dotyczące materiałów autorskich publikowanych w czasopismach Wydawnictwa SIGMA-NOT

- Polityka prywatności

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60419379