ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

Prenumerata miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy

Kliknij, aby internetowo zamówić prenumeratę

Wersje prenumeraty

Roczna prenumerata w wersji cyfrowej.

Dostęp do wersji cyfrowej przez Portal Informacji Technicznej. Podstawowym okresem e-prenumeraty jest rok. Prenumerata na 2024 r. w promocji "W prenumeracie taniej" kosztuje 312,00 zł brutto. Promocyjna cena dotyczy wyłącznie prenumeraty całorocznej zamówionej bezpośrednio w Wydawnictwie SIGMA-NOT.

Roczna prenumerata wersji papierowej.

Podstawowym okresem prenumeraty papierowej jest rok. Prenumerata na 2024 r. w promocji "W prenumeracie taniej" kosztuje 384,00 zł + koszty dostawy 42,00 zł, czyli łącznie 426,00 zł brutto. Promocyjna cena dotyczy wyłącznie prenumeraty całorocznej zamówionej bezpośrednio w Wydawnictwie SIGMA-NOT.

Roczna prenumerata w pakiecie w wersji PLUS.

Całoroczna prenumerata wersji papierowej (bez opłaty za dostawę) oraz cyfrowej, a także roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej. Archiwum obejmuje publikacje od 2004 r. Prenumerata PLUS na 2024 r. kosztuje 480,00 zł brutto. Promocyjna cena dotyczy wyłącznie prenumeraty całorocznej zamówionej bezpośrednio w Wydawnictwie SIGMA-NOT.

W przypadku zamówień prenumeraty na inny okres cena jednego egzemplarza ATESTU w 2024 r. wynosi 36,00 zł brutto a koszty przesyłki 3,50 zł/egz. W sprawie zamówień prosimy o kontakt z Zakładem Poligrafii i Kolportażu, tel. 22 840 35 89, e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

Kliknij, aby internetowo zamówić prenumeratę

Zamówienie prenumeraty można składać poprzez dokonanie wpłaty na konto:

BANK PKO BP
24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

pod adresem:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Prosimy o podanie: tytułu czasopisma, liczby egzemplarzy, okresu prenumeraty, wersji i ceny prenumeraty oraz własnego adresu. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia.

Inne formy zamówienia prenumeraty w Zakładzie Poligrafii i Kolportażu WCiKT SIGMA-NOT:
  - za pomocą formularza internetowego,
  - e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl
  - telefonicznie: 22-840-30-86, 22-840-35-89,
  - listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
    ul. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa
Na życzenie klienta Zakład Poligrafii i Kolportażu wysyła blankiety zamówień.

VAT

Miesięcznik "Atest" objęty jest 8% stawką VAT .

W przypadku zmiany cen w okresie objętym prenumeratą lub zmian stawki VAT, wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dopłatę różnicy cen oraz prawo do realizowania prenumeraty tylko w pełni opłaconej.


Numery archiwalne

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT. Zamówienia na numery archiwalne będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów. Zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej.

Istnieje również możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT (w tym ATESTU) w wersji elektronicznej na stronie www.sigma-not.pl (płatność: BLIK, karta płatnicza, przelew on-line).


We wszystkich sprawach związanych z prenumeratą: warunkami, reklamacjami, fakturami VAT prosimy kontaktować się z:

Zakładem Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT
ul. Popiełuszki 19/21
01-595 Warszawa
tel.: 22-840-30-86, 22-840-35-89, 22-840-59-49
e-mail: prenumerata@sigma-not.pl


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398783