ATEST Ochrona Pracy

21 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Prenumerata "Atestu"

Kliknij, aby internetowo zamówić prenumeratę


Zamówienie prenumeraty "Atestu" można złożyć w każdym terminie. Może ona obejmować dowolny okres i dowolną liczbę kolejnych zeszytów czasopisma (łącznie z numerami wstecznymi z bieżącego roku - do wyczerpania nakładu).

Prenumerata roczna "Atestu" jest możliwa w dwóch wariantach:

- prenumerata wersji papierowej,

- Prenumerata PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej oraz roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej, który obejmuje publikacje od roku 2004, z możliwością ich szybkiego przeszukiwania tematycznego. Osoby chcące zamówić tę roczną wersję prenumeraty, począwszy od innego niż styczeń miesiąca, mogą tego dokonać w Zakładzie Kolportażu (e-mail: prenumerata@sigma-not.pl, tel. 22 840 35 89).

Wersja papierowa dotyczy prenumeraty tradycyjnych zeszytów naszego czasopisma w okresie podanym przez zamawiającego. Wersja PLUS zawiera całoroczną prenumeratę wersji papierowej oraz roczny dostęp do naszych zasobów elektronicznych w Portalu Informacji Technicznej. Zobacz ceny prenumeraty oraz przewodnik po prenumeracie.

Zamówienie prenumeraty można składać poprzez dokonanie wpłaty na konto:

BANK PKO BP
24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

pod adresem:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy bankowe) lub bankach (polecenie przelewu). Prosimy o czytelne podanie na blankiecie wpłaty: tytułu czasopisma, liczby egzemplarzy, okresu prenumeraty, wersji i ceny prenumeraty oraz własnego adresu. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia.

Zamówienia na prenumeratę w pakiecie przyjmuje wyłącznie Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT
Inne formy zamówienia prenumeraty w Zakładzie Kolportażu WCiKT SIGMA-NOT:
  - za pomocą formularza internetowego,
  - faksem: 22-891-13-74, 22-840-35-89, 22-840-59-49,
  - e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl
  - telefonicznie: 22-840-30-86, 22-840-35-89,
  - listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
    ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.
Na życzenie klienta Zakład Kolportażu wysyła blankiety zamówień.


Cena prenumeraty miesięcznika ATEST w 2020 r.:

kwartalna

półroczna

roczna

78,00 zł (w tym 8% VAT) + koszty dostawy 7,50 zł
łącznie 85,50 zł brutto

156,00 zł (w tym 8% VAT) + koszty dostawy 15,00 zł
łącznie 171,00 zł brutto

312,00 zł (w tym 8% VAT) + koszty dostawy 30,00 zł
łącznie 342,00 zł brutto

Roczna prenumerata PLUS: 432,00 zł (w tym 8% VAT). Koszty dostawy pokrywa wydawca

Prenumerata PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej oraz roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej, który obejmuje publikacje od roku 2004, z możliwością ich szybkiego przeszukiwania tematycznego.

Roczna prenumerata ATEST + Asystent BHP Serwis: 699,00 zł (w tym 8% VAT). Koszty dostawy pokrywa wydawca

Roczna prenumerata ATEST + Asystent BHP Serwis to prenumerata ATESTU w wersji PLUS w pakiecie z internetowym serwisem prawnym wydawnictwa Tarbonus.
Asystent BHP Serwis to bogaty serwis on-line zawierający akty prawne, a także zestawienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE, aktywne druki oraz projekty ustaw i rozporządzeń, wiele innych przydatnych informacji z zakresu prawa pracy i bhp.


Cena prenumeraty miesięcznika ATEST w 2019 r.:

kwartalna

półroczna

roczna

78,00 zł brutto + koszty dostawy 7,50 zł
łącznie 85,50 zł brutto

156,00 zł brutto + koszty dostawy 15,00 zł
łącznie 171,00 zł brutto

312,00 zł brutto + koszty dostawy 30,00 zł
łącznie 342,00 zł brutto

Roczna prenumerata PLUS: 432,00 zł brutto - koszty dostawy pokrywa wydawca

Prenumerata PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej oraz roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej, który obejmuje publikacje od roku 2004, z możliwością ich szybkiego przeszukiwania tematycznego.

VAT

Miesięcznik "Atest" objęty jest 8% stawką VAT .

W przypadku zmiany cen w okresie objętym prenumeratą lub zmian stawki VAT, wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dopłatę różnicy cen oraz prawo do realizowania prenumeraty tylko w pełni opłaconej.


Prenumerata - wersje specjalne, rozszerzone

Pakiet ATEST + Asystent BHP


Prenumerata ciągła (10%)

Prenumerata ciągła dotyczy rocznej prenumeraty PLUS. Daje ona możliwość otrzymywania czasopism z 10% bonifikatą, bez konieczności corocznego ponawiania zamówienia. Wymaga to podpisania umowy z Zakładem Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT. Kontakt: prenumerata@sigma-not.pl.


Numery archiwalne

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT. Zamówienia na numery archiwalne będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów. Zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej.

Istnieje również możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT (w tym ATESTU) w wersji elektronicznej na stronie www.sigma-not.pl (płatność: BLIK, karta płatnicza, przelew on-line).


We wszystkich sprawach związanych z prenumeratą: warunkami, reklamacjami, fakturami VAT prosimy kontaktować się z:

Zakładem Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT
ul. Ku Wiśle 7,
00-707 Warszawa
tel.: 22-840-30-86
fax: 22-891-13-74
tel./fax: 22-840-35-89, 22-840-59-49
e-mail: prenumerata@sigma-not.pl


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37753817