ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

LEKCJE BHP
materiały nie tylko dla nauczycieli

Wspieramy nauczanie bhp

"Lekcje bhp" wracają na łamy ATESTU w nowej formule. Przed laty miały formę gotowych do wykorzystania konspektów, które obecnie są mniej potrzebne. Nauczyciele szukają raczej opracowań, źródeł, a zwłaszcza praktycznych podpowiedzi, wskazówek, które mogą być dla uczniów w miarę przystępnymi materiałami do samokształcenia. I taką m.in. rolę mają pełnić nasze lekcje, pomyślane jako swoiste karty charakterystyki poszczególnych zawodów. Jako materiały dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić lub sprawdzić swoją wiedzę, a w szczególności dla instruktorów (nauczycieli) zawodu, uczniów i ich rodziców (także na etapie wyboru zawodu), dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe w ramach szkoleń bhp, dla osób zdobywających kwalifikacje służby bhp i stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Zachęcamy czytelników do przesyłania uwag, uzupełnień do tych lekcji, szczególnie opisów i zdjęć z zajęć praktycznej nauki zawodu.

Spis konspektów i materiałów publikowanych w ATEŚCIE:

- 4/2023: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 12 (autor: Zbigniew Jóźwiak)

- 1/2023: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 11 (autor: Lesław Zieliński)

- 10/2022: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 10 (autor: Lesław Zieliński)

- 5/2022: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 9 (autor: Lesław Zieliński)

- 3/2022: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 8 (autor: Lesław Zieliński)

- 12/2021: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 7 (autor: Lesław Zieliński)

- 9/2021: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 6 (autor: Lesław Zieliński)

- 4/2021: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 5 (autor: Lesław Zieliński)

- 2/2021: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 4 (autor: Lesław Zieliński)

- 11/2020: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 3 (autor: Lesław Zieliński)

- 3/2020: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 2 (autor: Lesław Zieliński)

- 2/2020: Magazynier - robotnik magazynowy, cz. 1 (autor: Lesław Zieliński)

- 7/2019: Murarz-tynkarz, cz. 9 (oprac.: firma KRYSTIAN)

- 4/2019: Murarz-tynkarz, cz. 8 (autor: Zbigniew Jóźwiak)

- 2/2019: Murarz-tynkarz, cz. 7 (autor: Lesław Zieliński)

- 11/2018: Murarz-tynkarz, cz. 6 (autor: Lesław Zieliński)

- 8/2018: Murarz-tynkarz, cz. 5 (autor: Lesław Zieliński)

- 6/2018: Murarz-tynkarz, cz. 4 (autor: Lesław Zieliński)

- 4/2018: Murarz-tynkarz, cz. 3 (autor: Lesław Zieliński)

- 3/2018: Murarz-tynkarz, cz. 2 (autor: Lesław Zieliński)

- 2/2018: Murarz-tynkarz, cz. 1 (autor: Lesław Zieliński)

- 7/2017: Spawacz, cz. 7 (autor: Lesław Zieliński)

- 5/2017: Spawacz, cz. 6 (autor: Lesław Zieliński)

- 4/2017: Spawacz, cz. 5 (autor: Lesław Zieliński)

- 3/2017: Spawacz, cz. 4 (autorzy: Marcin Sobczyński, Ryszard Szefler)

- 1/2017: Spawacz, cz. 3 (autor: Zbigniew Jóźwiak)

- 12/2016: Spawacz, cz. 2 (autor: Lesław Zieliński)

- 11/2016: Spawacz, cz. 1 (autor: Lesław Zieliński)

- 12/2013: Akademia bezpiecznego przedszkolaka (autorka: Zofia Lejko)

- 10/2013: Konspekt zajęć z zakresu bhp dla uczniów technikum weterynaryjnego (autorka: dr Teresa Janicka-Panek)

- 9/2013: Planowanie pracy dydaktycznej z zakresu bhp w szkołach przygotowujących do zawodu (autorka: dr Teresa Janicka-Panek)

- 6/2013: Konkurs o tytuł "Młodego Inspektora Pracy" (autor: Łukasz Śmierciak)

- 5/2013: W szkole średniej potrzebny jest przedmiot bhp (autor: Roman Budzyński)

- 4/2013: Środki gaśnicze - praktyczne zastosowanie (autorka: Barbara Nowak)

- 3/2013: Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu - podesty ruchome przejezdne (autorka: Barbara Nowak)

- 2/2013: Znaki i sygnały bezpieczeństwa (autorka: Barbara Nowak)

- 1/2013: Urządzenia ochronne i zabezpieczenia stosowane przy maszynach (autorka: Barbara Nowak)

- 12/2012: Urządzenia transportowe (autorka: Barbara Nowak)

- 11/2012: Maszyny do obróbki mechanicznej (autorka: Barbara Nowak)

- 10/2012: Wymagania bhp dotyczące maszyn i urządzeń technicznych - ogólne wiadomości (autorka: Barbara Nowak)

- 9/2012: Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych i terenu zakładu pracy (autorka: Barbara Nowak)

- 8/2012: Piąty element...! "Kultura Bezpieczeństwa. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych" - uwagi życzliwego krytyka (autor: Roman Adler)

- 7/2012: Bezpieczeństwo w górach i nad wodą (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 6/2012: Wakacyjna praca (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 5/2012: Stanowisko pracy z komputerem (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 4/2012: Bezpieczna wycieczka (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 3/2012: Fizjologia pracy (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 2/2012: Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 1/2012: Higieniczne warunki pomieszczeń pracy (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 12/2011: Bezpieczny wieczór sylwestrowy (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 11/2011: Przygotowanie do praktyk (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 10/2011: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy i w domu (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 9/2011: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (autorki: Małgorzata Grochalska, Małgorzata Mądra-Janeda)

- 8/2011: Bezpieczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej (autorki: Małgorzata Grochalska Małgorzata Mądra-Janeda)

- 7/2011: Poznanie zasad bezpieczeństwa przy pracach tynkarskich i malarskich (autor: Bronisław Bieś)

- 6/2011: Poznanie zasad bezpieczeństwa przy pracach blacharsko-dekarskich (autor: Bronisław Bieś)

- 5/2011: Poznanie zasad bezpieczeństwa pracy ze środkami chemicznymi na budowie (autor: Bronisław Bieś)

- 4/2011: Poznanie zasad bezpieczeństwa przy pracach budowlano-montażowych (autor: Bronisław Bieś)

- 3/2011: Poznanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu wykopów oraz przy pracach zbrojarskich i betoniarskich (autor: Bronisław Bieś)

- 2/2011: Poznanie zasad bezpieczeństwa przy transporcie i składowaniu materiałów budowlanych (autor: Bronisław Bieś)

- 1/2011: Poznanie zasad bezpieczeństwa przy pracach na wysokości (autor: Bronisław Bieś)

- 12/2010: Zagrożenia pożarowe i wybuchowe (autor: Bronisław Bieś)

- 11/2010: Zdrowe żywienie (autor: Bronisław Bieś)

- 10/2010: Zagrożenia związane z uprawianiem sportu (autor: Bronisław Bieś)

- 9/2010: Niepełnosprawni ruchowo (autor: Bronisław Bieś)

- 8/2010: Zagrożenia ze strony owadów (autor: Bronisław Bieś)

- 7/2010: Jak nad wodą - to z głową (autor: Bronisław Bieś)

- 6/2010: Bezpieczeństwo na imprezach masowych (autor: Bronisław Bieś)

- 5/2010: Zagrożenia na trasie komunikacyjnej (autor: Bronisław Bieś)

- 4/2010: Zagrożenia w gospodarstwie domowym (autor: Bronisław Bieś)

- 3/2010: Powódź (autor: Bronisław Bieś)

- 2/2010: Zima w górach (autor: Bronisław Bieś)

- 1/2010: Oznakowanie substancji toksycznych (autor: Bronisław Bieś)

- 12/2009: Zagrożenia skażeniem biologicznym i chemicznym (autor: Bronisław Bieś)

- 11/2009: Zagrożenia terrorystyczne (autor: Bronisław Bieś)

- 10/2009: Ostrzeganie o zagrożeniach, alarmowanie (autor: Bronisław Bieś)

- 9/2009: Dowozy dzieci i młodzieży do szkół, c.d. (autor: Bronisław Bieś)

- 8/2009: Dowozy dzieci i młodzieży do szkół (autor: Bronisław Bieś)

- 7/2009: Turystyka szkolna i wypoczynek uczniów (autor: Bronisław Bieś)

- 6/2009: Domowe biuro i miejsce do nauki (autor: Bronisław Bieś)

- 5/2009: Narzędzia w warsztacie domowym (autor: Bronisław Bieś)

- 4/2009: Używanie narzędzi w warsztacie domowym (autor: Bronisław Bieś)

- 3/2009: Warsztat majsterkowicza (autor: Bronisław Bieś)

- 2/2009: Mieszkanie na poddaszu (autor: Bronisław Bieś)

- 1/2009: Najbliższe otoczenie - piwnica (autor: Bronisław Bieś)

- 12/2008: Łazienka domowa - miejsce relaksu i odnowy (autor: Bronisław Bieś)

- 11/2008: Łazienka domowa - miejsce pracy, relaksu i odnowy (autor: Bronisław Bieś)

- 10/2008: Bezpieczna kuchnia domowa, cz. 2 (autor: Bronisław Bieś)

- 9/2008: Bezpieczna kuchnia domowa, cz. 1 (autor: Bronisław Bieś)

- 8/2008: Nadzór nad bezpieczeństwem w szkole (autor: Bronisław Bieś)

- 7/2008: Bezpieczeństwo na wyjazdach, wycieczkach i imprezach turystycznych (autor: Bronisław Bieś)

- 6/2008: Indywidualizacja w nauczaniu (autor: Bronisław Bieś)

- 5/2008: Stosowanie środków dydaktycznych w nauczaniu (autor: Bronisław Bieś)

- 4/2008: Sprawdzanie i ocenianie w procesie kształcenia (autor: Bronisław Bieś)

- 3/2008: Formy organizacyjne pracy uczniów (słuchaczy) (autor: Bronisław Bieś)

- 2/2008: Formy organizacji kształcenia (autor: Bronisław Bieś)

- 1/2008: Planowanie pracy pedagogicznej; Użytkowanie i obsługa urządzeń technicznych, cz. 2 (autor: Bronisław Bieś)

- 12/2007: Wiedza pedagogiczna - metody nauczania (autor: Bronisław Bieś)

- 11/2007: Wiedza pedagogiczna - zasady dydaktyczne (autor: Bronisław Bieś)

- 10/2007: Umiejętności pedagogiczne w kształceniu zawodowym (autor: Bronisław Bieś)

- 9/2007: Przeglądy szkolnych stanowisk pracy (autor: Bronisław Bieś)

- 8/2007: Przeglądy i kontrole obiektów szkolnych (autor: Bronisław Bieś)

- 7/2007: Popularyzacja wiedzy o bhp (autor: Bronisław Bieś)

- 6/2007: Współdziałanie w grupie; Certyfikacja sprzętu szkolnego (autor: Bronisław Bieś)

- 5/2007: Szkolenia bhp (autor: Bronisław Bieś)

- 4/2007: Bomby, skażenia, terroryści (autor: Bronisław Bieś)

- 3/2007: Zachowanie w sytuacjach zagrożeń (autor: Bronisław Bieś)

- 2/2007: Pierwsza pomoc przedmedyczna - c.d. (autor: Bronisław Bieś)

- 1/2007: Pierwsza pomoc przedmedyczna (autor: Bronisław Bieś)

- 12/2006: Zabezpieczenia pożarowe, sprzęt i środki gaśnicze (autor: Bronisław Bieś)

- 11/2006: Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych (autor: Bronisław Bieś)

- 10/2006: Techniki ochrony środowiska naturalnego (autor: Bronisław Bieś)

- 9/2006: Ochrona środowiska naturalnego (autor: Bronisław Bieś)

- 8/2006: Ocena ryzyka zawodowego (autor: Bronisław Bieś)

- 7/2006: Ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń (autor: Bronisław Bieś)

- 6/2006: Ergonomia (autor: Bronisław Bieś)

- 5/2006: Czynniki psychofizyczne (autor: Bronisław Bieś)

- 4/2006: Czynniki biologiczne (autor: Bronisław Bieś)

- 3/2006: Czynniki chemiczne (cz. II) (autor: Bronisław Bieś)

- 2/2006: Czynniki chemiczne (cz. I) (autor: Bronisław Bieś)

- 1/2006: Czynniki fizyczne (cz. II) (autor: Bronisław Bieś)

- 12/2005: Czynniki fizyczne (cz. I) (autor: Bronisław Bieś)

- 11/2005: Czynniki niebezpieczne w procesach pracy (autor: Bronisław Bieś)

- 10/2005: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik bhp (autor: Bronisław Bieś)

- 9/2005: Ergonomiczna organizacja miejsca pracy (autor: Bronisław Bieś)

- 8/2005: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bezpiecznej pracy (autor: Bronisław Bieś)

- 7/2005: Jak chronimy zdrowie w pracy (autor: Bronisław Bieś)

- 6/2005: Kto nadzoruje warunki pracy (autor: Bronisław Bieś)

- 5/2005: Szczególna ochrona pracy kobiet (autor: Bronisław Bieś)

- 4/2005: Szczególna ochrona pracy młodocianych (autor: Bronisław Bieś)

- 3/2005: Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy (autor: Bronisław Bieś)

- 2/2005: Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, cz. 2 (autor: Bronisław Bieś)

- 1/2005: Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, cz. 1 (autor: Bronisław Bieś)

- 12/2004: Na najwyższym poziomie (autor: Bronisław Bieś)

- 11/2004: Specjalne potrzeby edukacyjne, czyli o dzieciach z upośledzeniem umysłowym (autor: Bronisław Bieś)

- 10/2004: Nie tylko w świecie ciszy (autor: Bronisław Bieś)

- 9/2004: Widzieć przez dotyk (autor: Bronisław Bieś)

- 8/2004: Wskazywanie właściwej drogi (autor: Bronisław Bieś)

- 7/2004: Nareszcie wakacje! (autor: Bronisław Bieś)

- 6/2004: Nauczanie teorii i praktyki (autor: Bronisław Bieś)

- 5/2004: Zawód i świadectwo dojrzałości (autor: Bronisław Bieś)

- 4/2004: Droga do samodzielności (autor: Bronisław Bieś)

- 3/2004: Edukacja podstawowa (autor: Bronisław Bieś)

- 2/2004: Zabawa i edukacja w przedszkolu (autor: Bronisław Bieś)

- 1/2004: Pierwsze kroki - opieka i wychowanie dziecka w żłobku (autor: Bronisław Bieś)

- 12/2003: Trwałość pamięci... czyli o pracy archiwisty (autor: Bronisław Bieś)

- 11/2003: Pomoc i opieka... czyli o pracownikach socjalnych (autor: Bronisław Bieś)

- 10/2003: Korowody i piruety... czyli o zawodzie tancerza (autor: Bronisław Bieś)

- 9/2003: Wszystko gra... czyli o zawodzie muzyka (autor: Bronisław Bieś)

- 8/2003: Przeglądy obiektów szkolnych przed nowym rokiem szkolnym (autor: Bronisław Bieś)

- 7/2003: Bezpieczne wakacje (autor: Bronisław Bieś)

- 6/2003: Modelowanie przyrody... czyli o architektach krajobrazu (autor: Bronisław Bieś)

- 5/2003: Wizja raju lub produkcja ogórków... czyli o pracy ogrodników (autor: Bronisław Bieś)

- 4/2003: Dziura w ziemi... czyli o pracy wiertników (autor: Bronisław Bieś)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59399442