ATEST Ochrona Pracy

25 kwietnia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Adrian Kampa
Wpływ filozofii Kaizen na bezpieczeństwo pracy

Jak pokazuje praktyka, obecnie japońskie firmy stanowią wzór dla całego świata. Wiele tych firm inwestuje w Polsce i coraz więcej polskich zakładów stosuje japońskie metody zarządzania oparte na filozofii Kaizen. Pojawia się zatem pytanie: czego możemy się od nich nauczyć w dziedzinie bhp?

PRZEPISY I NORMY
Włodzimierz Łabanowski
Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową

W kolejnym okresowym przeglądzie norm autor omawia normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową opublikowane w grudniu 2018 r., w tym, zawierającą ważne wytyczne do projektowania maszyn, normę PN-EN 1005- 4+A1:2009 dotyczącą ewaluacji pozycji pracy i ruchów człowieka w relacji do maszyny.

LUDZIE I WYDARZENIA
Sylwester Trzepizur
Teatr mój widzę... bezpieczny

Koncerty, spektakle teatralne to niewątpliwie uczta duchowa dla publiczności. Oddając się przeżyciom artystycznym, nie zastanawiamy się nad potencjalnie groźnymi dla nas zjawiskami. A przecież w wypełnionej przez widzów zamkniętej przestrzeni wszystko może się zdarzyć...

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32724559