ATEST Ochrona Pracy

1 grudnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

Technologie i bezpieczeństwo
Grzegorz Gralewicz
Użytkowanie ochron układu oddechowego podczas zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Wdrażając działania zapobiegawcze pracodawca powinien postępować zgodnie z hierarchią środków kontroli. Pierwszy rodzaj tych działań to czynności, których efektem ma być uniknięcie lub wyeliminowane zagrożenia. Kolejny to zminimalizowanie zagrożenia dzięki zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych. Po wyczerpaniu tych opcji należy rozważyć zastosowanie śoi, zwłaszcza gdy charakter pracy uniemożliwia zachowanie wymaganego dystansu fizycznego, a prawdopodobieństwo kontaktu z SARS-CoV-2 jest duże.

W stronę wellbeingu
Barbara Makowska
Model szczęścia i dobrostanu PERMA

W nowym cyklu "W stronę wellbeingu" zaczynamy od omówienia w szczegółach modelu szczęścia i dobrostanu - , opracowanego przez M. Seligmana. Jako jeden z pierwszych naukowców zajął się badaniem ludzi zdrowych psychicznie, starając się zrozumieć wpływ rozmaitych czynników na poczucie szczęścia i dobrostanu. Jest twórcą pojęcia "psychologia pozytywna". Może ona budzić negatywne skojarzenia z podejściem typu "jesteś zwycięzcą" czy "wystarczy, że wyobrazisz sobie sukces", zupełnie nie o to tu jednak chodzi.

Przepisy i normy
Włodzimierz Łabanowski
Owijaki bel

Kolejna lista kontrolna dotycząca dostosowania maszyn do wymagań bezpieczeństwa poświęcona jest owijarkom bel zbieranych plonów rolnych. Maszyny te mogą być zawieszane, półzawieszane, przyczepiane i stacjonarne, lub też zagregowane lub zintegrowane z prasami zbierającymi. Stacjonarna owijarka bel to zazwyczaj maszyna z własnym źródłem mocy, do użytku w położeniu statycznym, która może być łatwo przemieszczana z jednego miejsca na drugie, by owijać pojedyncze bele lub formować rulon z wieloma belami.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 38589331