ATEST Ochrona Pracy

14 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

Organizacja i ekonomika
Jak przygotować się do konkursu ZUS na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo
Izabela Owczarz

Raz w roku ZUS ogłasza konkurs, w ramach którego przyznaje dofinansowanie na działania poprawiające bhp w przedsiębiorstwach. Konkurs organizowany jest zazwyczaj w okresie wiosenno-letnim, a czas przeznaczony na złożenie wniosku wraz z załącznikami nie przekracza jednego miesiąca, licząc od momentu pojawienia się informacji na stronie ZUS. Doświadczenie pokazuje jednak, że sporo firm nie jest w stanie skompletować odpowiedniej dokumentacji w wyznaczonym terminie albo robi to pod dużą presją czasu.

Wypadki i awarie
Środki profilaktyczne jako efekt prawidłowo przeprowadzonego postępowania powypadkowego - standard czy wyjątek?
Bogdan Solawa

Znane porzekadło mówi, że Polak jest mądry po szkodzie, a inna tzw. mądrość życiowa, że warto uczyć się na błędach. Można by więc założyć, że nie ma nic prostszego niż zastosowanie tych zasad w praktyce postępowania powypadkowego, jednak w rzeczywistości dość często okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Niestety również w tym obszarze zastosowanie mają słowa Jana Kochanowskiego, który przekazał potomnym przesłanie: nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

Przepisy i normy
Tajemniczy (podstawiony) klient jako metoda kontroli pracownika
Piotr Wąż

Prawo kontroli sposobu wykonywania pracy przez pracownika jest pochodną funkcji kierowniczej przysługującej pracodawcy w ramach stosunku pracy. Zgodnie z istotą stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie, we wskazany przez niego sposób i pod jego kierownictwem. W celu zweryfikowania, czy pracownik w wymagany sposób realizuje powierzone mu zadania i spoczywające na nim obowiązki pracodawca może dokonywać kontroli, nie tylko osobiście.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58314932