ATEST Ochrona Pracy

25 stycznia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

WYPADKI I AWARIE
Andrzej Nowak
Wypadek w tartaku

Przebieg wydarzeń należał do typowych w branży obróbki drewna. Pracownik obsługiwał pilarkę wielopiłową. Przecinał tarcicę na węższe deski. Podawał drewno do cięcia, natomiast odbiorem, z tyłu maszyny, zajmował się pomocnik narodowości gruzińskiej. Podczas jednego z takich cykli nastąpił gwałtowny wyrzut (odrzut) kawałka drewna o długości około 160 cm i szerokości (w najszerszym miejscu) około 5 cm, który ugodził operatora prosto w serce. Poszkodowany odszedł kilka metrów i osunął się na ziemię.

PRZEPISY I NORMY
Piotr Wąż
Soczewki kontaktowe zamiast okularów korygujących wzrok?

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przepis ten wspomina wyłącznie o okularach korygujących wzrok pomijając przy tym szkła kontaktowe pełniące tę samą funkcję. Czy to oznacza, że zapewnienie szkieł kontaktowych zamiast okularów korekcyjnych będzie w praktyce wykluczone?

PRAKTYCY PODPOWIADAJĄ PRAKTYKOM
Wojciech Szeląg
Obserwacje behawioralne kluczem do minimalizacji wypadków

W naszym cyklu "Praktycy podpowiadają praktykom" publikujemy artykuł poświęcony obserwacjom behawioralnym BBS w konkretnej fabryce, które przyczyniły się do ograniczenia liczby wypadków przy pracy. W ciągu 27 miesięcy grupa osób zaangażowanych w ten projekt wyniosła 40 osób (na 250 zatrudnionych). Obecnie BBS-y wykonują 22 osoby z administracji oraz 10 osób z produkcji. Powołano zespół do spraw obserwacji BBS oraz doskonalenia bhp, który spotyka się co kwartał i konsultuje działania operacyjne.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 45300545