ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

WYPADKI I AWARIE
Bogdan Solawa
Wypadki przy pracach w pobliżu czynnych instalacji elektroenergetycznych

Autor zwraca uwagę, że wypadkom przy pracach prowadzonych w pobliżu czynnych instalacji elektroenergetycznych często ulegały osoby, o których nie można powiedzieć, że zostały skierowane do tych prac przypadkowo, bez wymaganych kwalifikacji czy bez znajomości zagrożenia. Innymi słowy, że najczęściej ofiary takich wypadków to osoby wykwalifikowane, posiadające potwierdzenie tych kwalifikacji w postaci uprawnień wymaganych przepisami prawa, doświadczone, czyli najogólniej mówiąc - "wiedzące co robią".

ABC BHP
Małgorzata Paszkowska
Ch jak choroby zawodowe

W praktyce najistotniejszą rolę w zakresie ochrony zdrowia pracujących odgrywa pracodawca, którego obowiązkiem jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczególne obowiązki pracodawcy związane są z chorobami zawodowymi pracowników, począwszy od obowiązku zgłoszenia ich podejrzenia. Celem artykułu jest przedstawienie procedury dotyczącej chorób zawodowych (od zgłoszenia podejrzenia do stwierdzenie choroby zawodowej) i obowiązków pracodawcy w przedmiotowym zakresie.

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Krzysztof Chodnikiewicz, Stanisław Kowalewski
Drzewo błędów

Metoda drzewa błędów, ang. fault tree analysis, została opracowana w 1960 roku w Bell Telephone Laboratories (obecnie: Nokia Bell Labs) i tam też zastosowana po raz pierwszy. Obecnie jest to metoda popularna i szeroko opisana, przy czym wciąż ukazują się publikacje w czasopismach technicznych i naukowych zarówno poświęcone konkretnym zdarzeniom, jak i rozwijające tę metodę. Jej angielska nazwa została, raczej niefortunnie, przetłumaczona na język polski jako "analiza drzewa niezdatności".

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42504751