ATEST Ochrona Pracy

11 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

LUDZIE I WYDARZENIA
Jacek Koszteyn
Wspomnienia inspektora pracy z lat 1972-1977 (cz. 6)

Zamieszczamy kolejną część wspomnień inspektora pracy - z czasów, gdy nadzorował leśnictwo i przemysł drzewny Polski południowo-wschodniej. W pierwszej części opisał m.in., jak w latach siedemdziesiątych wyglądała organizacja inspekcji i jak rozpoczął w niej pracę. W drugiej przybliżył naukę w szkole inspekcji we Wrocławiu oraz specyfikę pracy inspektora "w terenie", a w trzeciej i czwartej przywołał kilka wypadków, które badał jako inspektor. W piątej (w tym numerze) opisał m.in. pracę smolarzy.

ABC BHP
Barbara Makowska
W jak wellbeing

Autorka wprowadza nas w świat wellbeingu, w którym praca nie jest karą i mozołem, ale drogą do rozwoju każdego z nas jako człowieka, dającą oprócz środków do życia także satysfakcję i poczucie spełnienia. Właściwe pojęcie wellbeingu dotyczy holistycznego podejścia do człowieka i stawiania go w centrum wszelkiej działalności. Wellbeing zatem to nie tylko kwestie zdrowia fizycznego, ale również obszary psychiczne i społeczne. Często definiowany jest też jako stan homeostazy pomiędzy zasobami i wyzwaniami.

Przepisy i normy
Aleksandra Lejko
Orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy

Czy w sytuacji, gdy prawdopodobny samoistny stan chorobowy istniejący w organizmie męża powódki nie był zdiagnozowany przez żadnego lekarza można przypisać pracodawcy odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, przy braku jakichkolwiek widocznych gołym okiem wad takiego orzeczenia - o tym dowiemy się w kolejnym orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37267035