ATEST Ochrona Pracy

27 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

PRZEPISY I NORMY
Małgorzata Paszkowska
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego

1 października 2018 r. weszło w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa z 20 lipca 2018 r.). W związku z tym uległy zmianie podstawy prawne i zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi akademickiemu. Autorka szczegółowo opisuje to specyficzne uprawnienie.

EDUKACJA
Andrzej Dziedzic
Szkolenie z pierwszej pomocy

W 12. części cyklu autor omawia postępowanie w przypadku złamań i zwichnięć. Podaje najważniejsze zasady dotyczące złamań żeber, kręgosłupa, miednicy, kończyn, zwracając m.in. uwagę, że złamaną kończynę unieruchamia się zawsze w takiej pozycji, w jakiej się znajduje - nie należy jej prostować.

PRZEPISY I NORMY
Aleksandra Lejko
Powrót na stanowisko zajmowane przed urlopem macierzyńskim

Powódka dochodziła odszkodowania z art. 183d k.p. z tytułu naruszenia zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu, polegającego na pozbawieniu jej wskazanych składników wynagrodzenia i przeniesieniu na inne stanowisko pracy w związku z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33279295