ATEST Ochrona Pracy

25 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis tre¶ci]

w następnym numerze...

fot. detektory.pl Organizacja i ekonomika
Oczekiwania pracowników służby bhp wobec pracy i pracodawcy
Małgorzata Lotko

Pracownicy służby bhp, którzy wzięli udział w badaniu empirycznym przeprowadzonym przez autorkę, wśród oczekiwań wobec wybranego zawodu wskazali: wpływ na to, co się dzieje w organizacji, możliwość kontaktu z ludźmi, możliwość rozwoju zawodowego, satysfakcję z pracy, ciekawą pracę, szacunek dla służby bhp, poważne jej traktowanie. Kolejny odcinek cyklu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy – jakość, profesjonalizm, wyzwania” to okazja do zastanowienia się nad wartościami, które są ważne w naszej pracy.

fot. archiwum autora Przepisy i normy
Niedopełnienie obowiązków bhp jako przestępstwo skutkowe
Aleksandra Lejko

Pracodawca mając świadomość nieprawidłowości konstrukcyjnych maszyny zdecydował o dopuszczeniu jej do używania na terenie zakładu pracy przez pracowników, a przez to godził się na narażenie pracowników – w tym konkretnym przypadku pokrzywdzonego – na konkretne, bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego pracą przedmiotowej prasy do makulatury (umyślność w zamiarze ewentualnym) – autorka w kolejnym odcinku orzecznictwa Sądu Najwyższego omawia wyrok z 24 maja 2022 r.

fot. fot. Unsplash Organizacja i ekonomika
Rutynowe czynności najwyższego kierownictwa a odpowiedzialność za bhp
Aleksandra Wilk

Codzienne zaangażowanie najwyższego kierownictwa w problematykę związaną z bhp stanowi podstawę budowania kultury bezpieczeństwa organizacji. Leadership routines, czyli rutynowe czynności kadry kierowniczej w zakresie bhp przejawiają się w ramach różnych działań, takich jak na przykład uczestnictwo w spotkaniach poświęconych tematyce bezpieczeństwa, ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ale również prowadzenie dialogu z pracownikami na tematy bezpieczeństwa.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60427358