ATEST Ochrona Pracy

22 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Krzysztof Chodnikiewicz, Stanisław Kowalewski
Naprężenia własne

Naprężenia własne nazywane są też naprężeniami szczątkowymi, a często, w zależności od warunków, w których powstają, naprężeniami spawalniczymi, odlewniczymi lub hartowniczymi. W języku angielskim używana jest tylko jedna nazwa: residual stresses. Charakterystyczną ich cechą jest to, że istnieją w przedmiocie, mimo że nie jest on obciążony siłami zewnętrznymi. Rozróżnia się makronaprężenia własne zwane naprężeniami pierwszego rodzaju i mikronaprężenia własne zwane naprężeniami drugiego rodzaju.

LUDZIE I WYDARZENIA
Henryk Karczowski
Z historii OSPSBHP (cz. 2)

Kontynuujemy publikację historii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, spisanej przez H. Karczowskiego, wieloletniego działacza tej organizacji. Autor zastrzega, że opracowanie historii wymaga dotarcia do materiałów źródłowych, bezstronności i dokładności, można bowiem pominąć wiele faktów, starań ludzi zacnych, którzy przyczynili się do utworzenia i działalności organizacji. Dlatego zwraca się do czytelników ATESTU z prośbą o nadsyłanie swoich relacji, zdjęć, kopii dokumentów.

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Adam Baryłka, Jerzy Obolewicz
Bezpieczna budowa

Z pracami budowlanymi związane jest bardzo wysokie ryzyko zawodowe. Od wielu lat w przemyśle budowlanym odnotowywane są jedne z najgorszych statystyk dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Sytuacja taka związana jest przede wszystkim z mnogością zagrożeń, na które narażeni są pracownicy budów. W związku z tym należy podejmować różne działania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43837889