ATEST Ochrona Pracy

7 maja 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

PRZEPISY I NORMY
Piotr Wąż
Problem rozwiązania umowy o pracę drogą pocztową w dobie pandemii koronawirusa

W okresie pandemii koronawirusa część pracowników świadczy pracę zdalnie w swych domach. Pracodawca zamierzający rozwiązać umowę o pracę z tego typu pracownikiem za pośrednictwem poczty powinien zadbać o zapewnienie dowodu doręczenia pisma rozwiązującego czy wypowiadającego umowę o pracę. Zastrzeżenie to ma znaczenie w obliczu szczególnej regulacji, która na czas trwania stanu epidemii i/lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz 14 dni po ich odwołaniu zawiesza skuteczność tzw. domniemania doręczenia.

ORGANIZACJA I EKONOMIKA
Małgorzata Lotko, Grzegorz Szałas
Kontrola PIP - rutynowa czynność czy przykry obowiązek

W artykule przedstawiono wyniki badania doświadczeń pracowników służby bhp związanych z kontrolą PIP. Celem opracowania była identyfikacja oczekiwań oraz systematyzacja doświadczeń pracowników służby bhp związanych z kontrolami inspekcji. Badanie empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety. Uczestnicy projektu - pracownicy służby bhp zostali dobrani metodą kuli śniegowej. Analiza informacji pozwoliła stwierdzić, że pracownicy służby bhp oczekują od inspektorów pracy porad oraz konsultacji.

PRZEPISY I NORMY
Paweł Kopeć, Małgorzata Majka, Małgorzata Szczepańska
Zalecenia WHO dla laboratoriów z SARS-CoV-2 i nie tylko (3)

Przetłumaczona i opracowana dla ATESTU trzecia i ostatnia część wytycznych WHO zawiera propozycję metody oceny ryzyka w laboratoriach z czynnikami biologicznymi. Metoda ta jest bardzo uniwersalna i może być zastosowana w innych laboratoriach badawczych. Nadaje się również do oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych, a także na stanowiskach z zagrożeniami mechanicznymi oraz innymi czynnikami, których nie da się łatwo odnieść do wartości dopuszczalnych. Warto się z nią zapoznać.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 40828467