ATEST Ochrona Pracy

23 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Krzysztof T. Kociołek
Poradnik ochrony przeciwpożarowej

W siedemnastej części cyklu autor omawia drogi ewakuacyjne i pisze o próbnych ewakuacjach, zwracając uwagę m.in., że w przypadku obiektów takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy studenckie co najmniej raz w roku należy dokonać praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

WYPADKI I AWARIE
Andrzej Nowak
Upadek z rusztowania

Do upadku z wysokości doszło w nietypowych okolicznościach - rusztowanie ustawione przy elewacji zakładu produkcyjnego, w sąsiedztwie gniazda rozładunkowego dla samochodów ciężarowych, zostało uderzone przez cofający pojazd. Z rusztowania spadł jeden z pracowników, który odniósł śmiertelne obrażenia.

PRZEPISY I NORMY
Aleksandra Lejko
Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy?

ZUS uznał, że zdarzenie, w wyniku którego doszło do śmierci, nie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy wypadkowej, gdyż nie pozostawało w związku z pracą. (...) Sąd Najwyższy wyrokiem uchylił zaskarżony wyrok sądu okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32475995