ATEST Ochrona Pracy

3 lipca 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

WYPADKI I AWARIE
Andrzej Nowak
Urazowa amputacja ręki

Wypadek wydarzył się na budowie autostrady A1. Poszkodowany został pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego, który przechodząc obok węzła betoniarskiego, postanowił naciągnąć zbyt luźną taśmę pracującego przenośnika taśmowego. Podczas napinania przez niego taśmy poprzez dokręcanie śruby napinacza kluczem płaskim, bez uprzedniego wyłączenia napędu, doszło do pochwycenia prawej ręki w rejonie nabiegu taśmy na bęben zwrotny i w efekcie jej amputacji urazowej powyżej łokcia.

ORGANIZACJA I EKONOMIKA
Aleksander Lotko
Problemy pomiaru kultury bezpieczeństwa i klimatu bezpieczeństwa

Kultura bezpieczeństwa i klimat bezpieczeństwa to pojęcia bliskoznaczne, ale nie tożsame. Jak pisze autor: kultura bezpieczeństwa jest konstruktem szerszym, bardziej ukrytym i przez to trudniejszym do obserwacji i pomiaru. Oba konstrukty podlegają zmianom w czasie, przy czym klimat bezpieczeństwa jest "bieżącym postrzeganiem" kultury bezpieczeństwa przez pracowników, jej swoistym barometrem. Pomiar klimatu bezpieczeństwa może stanowić dobry punkt wyjścia do głębszego pomiaru kultury bezpieczeństwa.

Przepisy i normy
Aleksandra Lejko
Działalność związkowa a uprzywilejowanie pracownika w sferach niedotyczących sprawowanych przez niego funkcji

Ochrona związkowa nie może służyć wyłącznie uniemożliwieniu pracodawcy zasadnego rozwiązania umowy o pracę, gdy owa zasadność dotyczy postawy pracownika, bez związku z wykonywaniem zadań związkowych. Celem ochrony stosunku pracy działacza jest przede wszystkim zagwarantowanie mu niezależności w wypełnianiu funkcji. Może się zdarzyć tak, że zarząd zakładowej organizacji związkowej nie wykaże obiektywizmu i weźmie w obronę działacza, który w okolicznościach danego przypadku na ochronę nie zasługuje.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48189520