ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

ABC BHP

W marcu 2011 roku zaczęliśmy zaplanowany na wiele lat cykl ABC BHP. Ideą cyklu jest stworzenie jedynej w swoim rodzaju encyklopedii bhp, która nie ograniczając się do suchych definicji stanie się korpusem wiedzy behapowskiej: aktualnej, rzetelnej, narzędziowej, niezbędnej w codziennej pracy i kształceniu. Nasi autorzy, opracowując poszczególne hasła, omawiają najważniejsze dla służby bhp pojęcia, wymagania prawne, obowiązki, dokumenty. Powstaje w ten sposób kompendium wiedzy niezbędne dla początkujących behapowców i przydatne dla zaawansowanych. Tworzymy nowe, branżowe ABC, choć artykuły nie ukazują się w kolejności alfabetycznej.

Hasła:

A jak ADR (ATEST 2/2016)

B jak balustrady ochronne (ATEST 7-8/2013)

B jak biegły sądowy (ATEST 11-12/2013, 1/2014)

Ch jak choroby zawodowe (ATEST 7-8/2021)

D jak dłonie (ATEST 6-7/2018)

D jak doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ATEST 1/2017)

E jak ergonomia (ATEST 7/2016)

E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP (ATEST 7-12/2014, 1-11/2015)

I jak instrukcja bhp (ATEST 5/2022)

I jak instrukcja obsługi maszyny (ATEST 7-12/2012)

K jak kręgosłup (ATEST 7/2011)

O jak oburęczne sterowanie (ATEST 4/2020)

O jak opieka profilaktyczna nad pracownikami (ATEST 3-4/2013)

O jak oznakowanie (ATEST 10/2011)

P jak profilaktyczne posiłki i napoje (ATEST 2/2014)

P jak promocja zdrowia (ATEST 5/2013)

R jak ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy (ATEST 1/2013)

S jak siedzisko (ATEST 9-10/2017, 1-2, 5/2018)

S jak służba bhp (ATEST 5-6/2012)

S jak służba medycyny pracy (ATEST 3/2022)

S jak służba medycyny pracy Służby Więziennej (ATEST 10/2022)

S jak społeczna inspekcja pracy (ATEST 12/2015)

S jak stopy (ATEST 1/2019)

S jak szatnia pracownicza (ATEST 2/2024)

S jak szkolenia bhp (ATEST 9/2016)

S jak system ochrony zdrowia pracujących (ATEST 2/2013)

T jak TOL (ATEST 4-5/2016)

W jak wypadek przy pracy (ATEST 3-6/2011)

W jak wellbeing (ATEST 9/2020)

W jak wizytacja stanowiska pracy (ATEST 6/2013)

Z jak Z-10 (ATEST 9-10/2013)

Z jak zagrożenie wybuchem (ATEST 11-12/2011, 1-2/2012)

Z jak zmęczenie (ATEST 3-4/2012)

Z jak zranienia ostrymi narzędziami (ATEST 3-6/2014)

Ź jak źródła prawa pracy (ATEST 8-9/2011)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60424192